Klima & miljø

-Glyfosat viste sterk sammenheng med fusarium i korn

Glyfosatsprøyting i jordbruket viste sterk sammenheng med forekomsten av den giftproduserende soppen fusarium i korn. Det viser et fire-årig studium gjort i de store kornområdene på den kanadiske prærien hvor fusariumangrep er et voksende problem.

Forskernes oppgave var å se om de kunne identifisere dyrkingsfaktorer med betydning for fusariumangrepene. Dyrkingssystem og vekst foregående år hadde en viss betydning for forekomst av fusariumsoppen, men aller tydeligst i samtlige år var sammenhengen med sprøyting med bekjempingsmiddel som inneholdt glyfosat. Sprøyting de siste 18 månedene økte risikoen for fusarium enda mer.

Studiet ble presentert den 26. august i tidsskriftet Crop Science 45(5): 1908-1916 (2005) under tittelen: "Crop Production Factors Associated with Fusarium Head Blight in Spring Wheat in Eastern Saskatchewan".

Et sammendrag av artikkelen kan leses her: http://crop.scijournals.org/cgi/content/abstract/45/5/1908