Gjødsel & næring

-Grønnkål tar opp nitrogen fra mer enn to meters dyp

Grønnkål kan ta opp nitrat gjennom røtter som går mer enn to meter ned i jorda. Dette betyr at grønnkålen henter nitrogen opp fra dyp i jorda hvor nitrogen ellers har kursen mot grunnvannet. Samitidig er røttene i de dype jordlag mer effektive til å ta opp nitrogen enn røttene i de øverste jordlagene. Dette melder det danske Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) om.

Les hele saken hos FØJO.