Klima & miljø

-Økologisk landbruk gir like avlinger, men bruker mindre energi og ingen sprøytemidler

Økologisk landbruk produserer like avlinger av mais og soyabønner som konvensjonelt, men bruker 30 prosent mindre energi, mindre vann og ingen sprøytemidler viser resultatene fra et 22 år langt sammenligningsforsøk gjort ved Cornell-universitetet i USA.

Bortsett fra i de fire første årene ga det økologiske systemet høyere avlinger, og spesielt i tørkeår. Grunnen var at erosjon forringet jorda på den konvensjonelle gården, mens jorda på den økologiske gården stadige bedret seg når det gjaldt organiske materiale, jordfuktighet, mikrobiell aktivitet og andre jordkvalitetsindikatorer.

Les hele saken hos Cornell University.