Gjødsel & næring

Hvorfor bruke kunstgjødsel når du kan bruke gras?-

 

I økologisk landbruk med lite eller ingen tilgang på husdyrgjødsel er det aktuelt bruke planter som gjødsel, såkalt grønngjødsel. Dette småskriftet omhandler hvordan plantemateriale kan brukes som grønngjødsel i form av jorddekke. Særlig er jorddekke aktuelt ved dyrking av grønnsaker

Jorddekke med plantemateriale har blant annet positiv effekt på næringsforsyning, jordfuktighet, jordstruktur og ugrastilveksten.