Klima & miljø

-Farlig for frosk

Roundup, en av verdens mest brukt herbicider er svært giftig for frosk, kommer det fram i en studie publisert i Ecological Applications. Roundup forårsaket en 70% nedgang i antall froskearter, og 86% nedgang i den totale mengden rumpetroll. Eksperimentet ble i utgangspunktet gjennomført for å se om Roundup hadde en indirekte virkning på frosk ved å drepe matkilden deres, algene. Resultatet ble imidlertid at tilførsel av Roundup førte til økt algemengde, fordi mesteparten av froskene ble drept. Tidligere forskning har vist at den giftige ingrediensen i denne sammenhengen ikke er glyfosat, men et av tilsetningsstoffene. 

Kilder:

Sammendrag av artikkelen i Ecological Applications

Nyhetsbrev fra Organic Food Quality & Health, mai 2005

Organic Consumers Assosiation