Fôrdyrking & beite

Fôrverdi og dyrking av proteinråvarer

Proteinvekster som erter, lupin, åkerbønne og rybs/raps er aktuelle fôrmidler både til drøvtyggere, fjørfe og gris i Norge.  

Av belgvekstene er det mulig å få til størst produksjon av erter, mens åkerbønne og lupin kan dyrkes i områdene med lengst vekstsesong. For å få i gang en økologisk oljevekstproduksjon må det utvikles dyrkingsteknikker som bedrer vinterherdigheten hos høstoljevekstene. Likeså må en finne løsninger på spillfrøproblemene og næringskrav ved produksjon av vår- og høstoljevekster. For begge vekstgrupper er det utfordringer knyttet til sjukdommer og skadedyr.

Fôrverdi og dyrkningsveiledning
Rapporten "Produksjon av proteinråvarer til økologisk kraftfôr" oppsummerer fôrverdi av de ulike vekstene for drøvtyggere, gris og fjørfe, samt dyrkningsveiledning for de ulike vekstene.

Olberg, E.K. m.fl 2005. Produksjon av proteinråvarer til økologisk kraftfôr. Grønn kunnskap Vol 9, nr 104.

>> les rapporten