Jord- & plantehelse

-Tørråte i europeisk økologisk potetproduksjon

ny rapport

Fra det europeiske samarbeidsprosjektet om tørråte i økologisk produksjon, kalt Blight-MOP, har det nylig kommet ut en rapport om tørråtesituasjonen i økologisk potetproduksjon. I prosjektet er det gjennomført en omfattende spørreundersøkelse i 7 europeiske land, deriblant Norge. NORSØK har vært ansvarlig for den norske delen av undersøkelsen. Undersøkelsen viser at det er store nasjonale og regionale forskjeller, og gir innblikk i strategier som brukes til å takle tørråteproblemet i økologisk potetproduksjon i ulike områder.

Tittelen på rapporten er: "Assessment of the Socio-Economic Impact of Late Blight and State of  the Art of Management in European Organic Potato Production Systems". Rapporten kan bestilles fra  www.fibl.org eller lastes ned på http://orgprints.org/2936/.