Jord- & plantehelse

-Nye strategier for å bekjempe kveke

Danmark

Tradisjonell bekjemping av kveke med brakking og harvinger om høsten fører til næringsstofftap fra rotsonen. Derfor burde jorda holdes plantedekket hele året, men da får kveka for stort spillerom. Bekjemping av kveke kan likevel godt forenes med ønsket om å holde jorden plantedekket det meste av høsten. Dette viser forsøk gjort i Danmark.

Les hele saken i FØJOenyt nr 6.