Klima & miljø

-Økologisk dyrking fremmer biologisk mangfold

Økologisk dyrking øker det biologiske mangfoldet på alle nivå, helt fra de minste bakterier til pattedyr. Dette er konklusjonen i den største sammenstillingen som noensinne er gjort av ulike studier som sammenligner økologisk og konvensjonelt landbruk rundt om i verden.

Sammenstillingen har hentet data fra studier fra Europa, Canada, New Zealand og USA. Ingen av forfatterne har personlige interesser i økologisk landbruk.

Omfattende gjennomgang

Hver av de 76 studiene som ble gjennomgått målte biologisk mangfold i organismegrupper, fra bakterier og planter til meitemark, biller, pattedyr og fugler. Av 99 separate sammenligninger av organismegrupper, fant 66 at økologisk landbruk fremmer biologisk mangfold, åtte konkluderte at det var negativt, mens 25 fant ingen eller blandete resultater mellom landbruksmetodene.

Habitatforvaltning

I følge forskerne så hjelper økologisk landbruk det biologisk mangfoldet ved å bruke mindre kjemiske sprøytemidler og kunstgjødsel, og ved å forvalte habitater som ikke blir dyrket på en fordelaktig måte for plante- og dyrelivet, som for eksempel ved ikke å fjerne ugras i nærheten av hekker, og ved å drive med både husdyr- og åkerbruk.

Kilde

Hole, D.G.,Perkins, A.J., Wilson J.D., Alexander, I.H., Grice, P.V., Evans, A.D. (2005). Does organic farming benefit biodiversity? Biological Conservation 122(), pages 113-130