Klima & miljø

Nitrogentap fra mjølkegarder - intensiteten bestemmer

Tap av nitrogen er et stort problem i landbruket, og i europeiske direktiver blir det krevd forandring i landbrukspraksis for å redusere avrenningen. Ekstensiv mjølkeproduksjonen basert på heimeprodusert fôr er den mest effektive måten å bedre nitrogeneffektiviteten på, konkluderes det med i denne artikkelen hvor norske forskere har sammenstilt data fra 21 økologiske og konvensjonelle garder over hele Europa. 

Les hele artikkelen ved å klikke på lenka nederst.
En kortere versjon av artikkelen kan leses ved å klikke her.

Kontaktperson: Håvard Steinshamn, Norsk senter for økologisk landbruk.