Klima & miljø

-Lite nitrogentap fra mjølkegarder som baserer seg på egen fôrproduksjon

Tap av nitrogen (N) er et stort problem i landbruket, og i europeiske direktiver blir det krevd forandring i landbrukspraksis for å redusere avrenningen. Ekstensiv mjølkeproduksjonen basert på heimeprodusert fôr er den mest effektive måten å bedre nitrogeneffektiviteten på. Nitrogeneffektiviteten på gardsnivå reduseres dersom innkjøpet av fôr er høgt i forhold til planteproduksjonspotensialet på garden.

Denne artikkelen har stått i Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden nr 2/2004. Kontaktperson er Håvard Steinshamn, forsker ved Norsk senter for økologisk landbruk.

Klikk på lenka nedenfor for å leste artikkelen i sin helhet.

En kortere versjon av artikkelen presentert ved NORSØKs fagdager 2004 kan leses her.