Gjødsel & næring

DOK-forsøket: Økt jordfruktbarhet og biologisk mangfold-

I et langvarig forsøk som har gått siden 1978 ved FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau) i Sveits har en sammenlignet biodynamisk (D), organisk-biologisk (O) og konvensjonell (K) produksjon.

En rekke interessante forskjeller er kommet fram i forsøket, blant annet at avlingsnivået var ca 20 % lavere i økologisk, mens gjødsel- og energibruken var 30-50 % høgere i konvensjonell dyrking.

Jordfruktbarhet, målt som både biologisk aktivitet og jordstruktur var større i økologisk enn i konvensjonell dyrking. Biologisk mangfold, i form av insekter, edderkopper, meitemark og mikroorganismer samt følgeflora (ugras) var også høgere i økologisk. DOK-forsøket fortsetter og vil sikkert gi mange spennende resultater i tida framover.

Les mer på FiBLs egne DOK-sider.

Heftet Økologisk drift gir bedre jordfruktbarhet og større biologisk mangfold beskriver DOK-forsøket. Heftet er gratis og du kan bestille det ved å sende e-post til Bioforsk Økologisk. Heftet er gratis.