Jord- & plantehelse

-Plantehelse

en økologisk utfordring

Å holde ei god plantehelse er ei utfordring i økologisk landbruk. Men betyr det bare å erstatte kjemiske plantevernmidler med ditto biologiske?

I denne posteren reflekteres det over forskjellen mellom plantevern i økologisk landbruk og økologisk (organismisk) plantehelse.

  • Last ned
  • Er økologisk plantevern kun å erstatte kjemiske plantevernmidler med biologiske eller handler det om å tenke på en helt annen, eller "organismisk" måte, for å opprettholde bærekraften i landbrukssystemet? I denne posteren diskuterer Theo Ruissen, forsker ved NORSØK, bakgrunnen for et økologisk plantevern.