Jord- & plantehelse

-Svovelkalk

Svovelkalk blir brukt blant annet mot soppsjukdommer (skurv, mjøldogg) og skadedyr (gallmidd, bladmidd) ved dyrking av epler, pærer og plommer. Middelet inneholder svovel, kalk (kalsium) og vann.

I produksjonen av svovelkalk blir svovel, kalk og vann varma opp. Dette fører til danning av et nytt virksomt stoff, kalsiumpolysulfid. Dette er et reaktivt stoff med uheldige helse- og miljøegenskaper.

All bruk av svovelkalk i økologisk landbruk i Norge må forhåndsgodkjennes av Debio. Det er ikke tillatt for enkeltpersoner å lage sine egen «svovelkalk».