Jord- & plantehelse

-Naken sot i bygg

resistens hos ulike sorter

Mellom 2002 og 2004 ble byggsorter fra den tyske sortslista testa for naken sot (Ustilago nuda).