Gjødsel & næring

Tang som gjødsel-

Langs kysten har tang og tare blitt brukt som gjødselressurs i uminnelige tider. Det ble også brukt som fôr. Drivtang og tare ble gjerne samla i strandsona eller den ble høsta fersk. Den kunne da spres direkte på åker og eng eller bli lagra og kompostert sammen med husdyrgjødsel eller torv.


Du kan bruke tang direkte på jorda som dekke i grønnsakene. Et dekke som er ca 10 cm tykt beskytter godt mot ugras. I tillegg får jorda mer næring ettersom tanga brytes ned. Tradisjonelt er tang særlig brukt ved dyrking av poteter. Noen steder blei tanga lagt på samtidig som potetene ble satt, og deretter ble jorda velta over. En spennende metode vel verdt å prøve i 2004 også.

Det kan være en fordel at tanga er skylt og ikke tas direkte fra sjøen, med tanke på planter som er ømfintlige for salt. Næringsstoffer tang er særlig rik på er kalsium og svovel. Innholdet av nitrogen og kalsium er om lag som i annen organisk gjødsel, mens innholdet av fosfor er ganske lavt i tang.

>> Les rapporten fra forsøkene

Kontaktperson i Bioforsk Økologiskfor å vite mer om tang som næringskilde: Kirsty McKinnon