Gjødsel & næring

Pressaft fra surfôrsilo -

egenskaper som gjødselmiddel

Pressaft (silosaft) er svært næringsrik. Den består i hovedsak av cellesaft fra planter og er rik på løste aminosyrer, sukker og plantenæringsstoffer. Fra direktehøsta gras kommer det 20-30 m3 pressaft fra 100 tonn gras. Mengda reduseres mye ved fortørking. Når det er 30 % tørrstoff i materialet blir det omtrent ikke pressaft. Den beste utnyttelsen av silosafta er å bruke den som fôr. Når det ikke er aktuelt, er det viktig å utnytte den som gjødsel.

Pressaft er surt, ofte med pH ned mot 4. Det er stor variasjon i næringsinnholdet, men her er noen omtrentlige tall per tonn pressaft:

  • 25 kg organisk materiale
  • 1,6 kg nitrogen
  • 0,4-0,5 kg fosfor
  • 4-5 kg kalium
  • 0,3 kg svovel

Lagring og bruk av pressaft
Pressaft bør helst oppbevares for seg sjøl i en lukka beholder. Oppbevaring sammen med blautgjødsel eller land er uheldig fordi det da dannes hydrogensulfid (H2S) som kan forgifte folk og dyr. I tillegg tapes verdifullt svovel.

Pressaft er god enggjødsel. Den må minst halvblandes med vann før spredning og helst ikke spres i solskinn og vind. Ellers blir det lett sviskader. Pressaft kan spres med samme spredeutstyr som land. For å unngå tæreskader, må utstyret skylles raskt.