Jord- & plantehelse

-Hærmygg

praktiske råd for vinduskarmen

Navnet er svært betegnende på denne lille skapningen. En kan unektelig føle seg utsatt for en invasjon når hærmyggen har slått leir i potteplantene. God vanningspraksis er det beste tiltaket for å unngå plagen. Hærmyggen legger nemlig egg kun på fuktige steder. En lengre periode med undervanning er derfor effektivt for å redusere mengda med mygg.

I veksthus brukes ulike nytte nytteorganismer for å holde hærmyggen i sjakk, fra rovmidd til nematoder og bakterier. Rovmidden Hypoaspis miles spiser egg, pupper og larver av hærmyggen mens nematodene kan virke ved å infisere larven med giftproduserende bakterier.

Det er larven til hærmyggen som gjør skade, de voksne insektene er bare irriterende. Larvene er 6 til 7 mm lange, hvitaktige med svart hodekapsel. De beiter på plantenes tynne røtter og snittflater på stiklinger. Årsaken til at problemet kan utvikle seg fort, er at det ved vanlig stuetemperatur kun tar fire uker fra egg til voksen hærmygg.