Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Illustrasjonsfoto: Sogn jord- og hagebruksskule.

-Skoler og utdanningstilbud

Utdanning innen økologisk landbruk foregår på videregående skoler, høgskoler og universitet i Norge. Frist for søknad til samordnet opptak er 15. april.

Her finner du lenker til norske utdanningstilbud på ulike nivå som har undervisning innen økologisk landbruk.

www.naturbruk.no finner du oversikt over videregående skoler som tilbyr økologisk landbruk som valgfrie programfag i 3.klasse på skoler med linje for naturbruk.   

  • Sogn jord- og hagebruksskule Videregående skole i Aurland med landslinje for økologisk landbruk, dvs. at elever fra hele landet har lik rett til plass ved skolen. De har VG2 Landbruk og gartnerinæring og VG3 Landbruk. De organiserer også nett- og samlingsbasert VG3-kurs. 

  • BINGN : I 2014 starter en nordisk, treårig gårdsbasert utdanning innen biodynamisk jordbruk. I tillegg tilbys ettårig kurs i biodynamisk jordbruk for bønder.