Gjødsel & næring

Magnesium med sentral rolle-

Grunnstoffet magnesium har ei viktig rolle. Det er nemlig sentralatom i klorofyllmolekylet. Det er dette molekylet som sørger for fotosyntesa, grunnlaget for alt liv på jorda. I planter har magnesium også oppgaver i forbindelse med bygging av proteiner og omsetningen av fosfor.

 


Av Liv Birkeland

Klorfyll kjemisk struktur

Klorofyllet brytes ned dersom planta får for lite magnesium. Dette er synlig som gulning av blad mellom bladnervene, såkalt klorose. Etter hvert skifter disse flekkene farge fra gult til rødt, fiolett og brunt. Magnesiummangel vises først på eldre blader. Tidlig bladfall kan også være en følge av for lite magnesium.

 

Svak magnesiummangel i grønnsakshagen behøver ikke være noe problem. I prydhagen spiller kanskje kloroser og tidlig bladfall ei større rolle. Dersom det er behov for å tilføre magnesium er dolomittkalk ei fin kilde når du likevel skal kalke. Magnesiumsulfat er et alternativ når kalking ikke er nødvendig. Dette er et restriksjonsbelagt driftsmiddel i økologisk landbruk, jf Debio-reglene.

Når AL-metoden er brukt for jordanalyse, er omlag 6 mg magnesium eller mer per 100 g tørr jord et godt utganspunkt. Dersom analysen viser 2 mg eller mindre, er det svært sannsynlig at magnesiummangel vil oppstå.