Jord- & plantehelse

Sjukdom

 • -Hvordan takle tørråte i økologisk potetproduksjon?
  Tørråte i overskåret potetknoll. Foto: Theo Ruissen

  Siste ord er ennå ikke sagt om tørråte i potet, heller ikke i økologisk produksjon. Her er likevel en oppsummering i en komprimert sjekkliste. En del tiltak eller vurderinger er viktige, mens andre har liten effekt og kan nedprioriteres. Denne oversikten refererer ikke til enkeltforsøk, likevel er erfaringer fra EU- prosjektet «Blight-MOP» til en viss grad retningsgivende fordi dette prosjektet omfattet ulike etablerte og potensielle tiltak.

 • -Effekt av meitemark-kompost på tørråte i tomater

  Vermikompost (meitemark-kompost) har gode biologiske egenskaper og et rikt og variert mikroliv. Ved universitetet i Bonn er effekten av kompostekstrakt undersøkt på tomatplanter. Bladgjødsling med ekstrakt fra vermikompost gav større tomater og mindre angrep av tørråte.

 • -Glyfosat viste sterk sammenheng med fusarium i korn

  Glyfosatsprøyting i jordbruket viste sterk sammenheng med forekomsten av den giftproduserende soppen fusarium i korn. Det viser et fire-årig studium gjort i de store kornområdene på den kanadiske prærien hvor fusariumangrep er et voksende problem.

 • -Tørråte i europeisk økologisk potetproduksjon

  Fra det europeiske samarbeidsprosjektet om tørråte i økologisk produksjon, kalt Blight-MOP, har det nylig kommet ut en rapport om tørråtesituasjonen i økologisk potetproduksjon. I prosjektet er det gjennomført en omfattende spørreundersøkelse i 7 europeiske land, deriblant Norge. NORSØK har vært ansvarlig for den norske delen av undersøkelsen. Undersøkelsen viser at det er store nasjonale og regionale forskjeller, og gir innblikk i strategier som brukes til å takle tørråteproblemet i økologisk potetproduksjon i ulike områder.

  Tittelen på rapporten er: "Assessment of the Socio-Economic Impact of Late Blight and State of  the Art of Management in European Organic Potato Production Systems". Rapporten kan bestilles fra  www.fibl.org eller lastes ned på http://orgprints.org/2936/.

 • -Svovelkalk

  Svovelkalk blir brukt blant annet mot soppsjukdommer (skurv, mjøldogg) og skadedyr (gallmidd, bladmidd) ved dyrking av epler, pærer og plommer. Middelet inneholder svovel, kalk (kalsium) og vann.

 • Naken sot i bygg - resistens hos ulike sorter

  Mellom 2002 og 2004 ble byggsorter fra den tyske sortslista testa for naken sot (Ustilago nuda).

 • -Sjukdom og virus i potet

  Tørråte er den viktigste sjukdommen på potet og skyldes soppen Phytophthora infestans. Andre sjukdommer er blautråte, svart- og flatskurv. Sterk potetsort, friske settepotet og god dyrkingspraksis er viktige tiltak mot disse sjukdommene. Flere virus kan florere i potetkulturen. Ei fornuftig dyrking og forvaltning av settepotetene er den viktigste måten å unngå problemer med virus.