Klima & miljø

Genteknologi og GMO-

I Norge og internasjonalt er GMO i det økologiske landbruket ikke tillatt. Temaet er likevel aktuelt og utfordrende. Artikler og fagstoff her på Agropub gjenspeiler øko-landbrukets kritiske holdning til bruken av genteknologi.


  • Gener i generasjoner, eller geniale gener i rasjoner?-

    Mulighetene som genmodifiserte organismer (GMO) gir det økologiske landbruket er et tema som stadig kommer opp. Det økologiske landbruket har aldri uttrykt noe behov for slike organismer. Er det fordi økobonden ikke forstår sitt eget beste? Eller er det forskerne som ikke har oppfatta hva økologisk landbruk egentlig er?

  • GMO og økologisk landbruk-
    Pipette og nummererte glass

    Genmodifiserte organismer (GMO) er ikke tillatt i økologisk landbruk. Det betyr ikke at GMO ikke angår øko-landbruket, og det må ikke bli en sovepute for å la være å holde seg oppdatert om hva som skjer på område og ha kunnskap om hva det dreier seg om. Det blir stadig hevdet at genteknologiske produkt er uunngåelige dersom vi skal oppnå en langsiktig og bærekraftig matforsyning til verdens befolkning. Er skepsis til GMO legitimt i et slikt perspektiv, eller trenger vi en oppdatering og eventuell endring?