Plante-dyrking

Grønnsaker og potet - dyrkningsveiledninger

Redikk i kasse (Foto: Liv Birkeland)


Plantevern i økologisk dyrking av frilandsgrønnsaker
G. L. Serikstad, Bioforsk Økologisk & K. Bysveen, Økoringen Vest. Bioforsk Tema 9(13) 2014

 • Indisk bladsennep-

  Indisk bladsennep (Brassica juncea) er en bladgrønnsak med sennepssmak. Noen typer har mer pepperaktig smak. Planten stammer opprinnelig fra Sentral-Asia og Himalaya. Herfra har arten spredt seg til Kaukasus, India, Kina og Sørøst-Asia. Kulturen trives i norsk klima og egner seg til dyrking som babyleaves.

 • Perilla (shiso/bladmynte)-

  Perilla eller shiso kalles også bladmynte (Perilla frutescens var. crispa) er en plante som opprinnelig stammer fra Sørøst- og Øst-Asia og er en meget brukt bladgrønnsak i det japanske og koreanske kjøkkenet. Det er en ettårig plante og derfor skiller seg fra andre myntearter.

 • -Sortsbeskrivelser grønnsaker

  Frøfirmaer tilbyr økologiske sorter av grønnsaker som er egnet til økologisk dyrking.

 • Lønnsomhet i grønnsaker
  Hvordan skal man beregne økonomien i grønsaksdyrkinga? Det er jo så mange faktorer som virker inn, og tiltak som settes i verk ett år påvirker kanskje resultatene først til neste år. Agronomien påvirker økonomien, slik som dårlig jordstruktur på grunn av kjøreskader, eller oppformering av ugras som igjen reduserer avlingen.
 • Faktorer for lønnsomhet
  Manuell høsting av gulrot

  Lønnsomhet i forbindelse med økologisk grønnsakdyrking er vanskelig å forutsi. Ulike forhold kan virke positivt eller negativt inn på økonomien. Ut fra dette kan vi gjøre antakelser om lønnsomheten ved bestemte produksjonsplaner. Avlingsnivået er grunnlaget for lønnsomhetsberegninger og avgjørende for om en oppnår økonomisk gevisnt eller ikke. Faktorer som pris, ugrassituasjon m.m. spiller også inn. Dette er forhold som dyrkeren i varierende grad kan kontrollere.

 • Eget frø av grønnsaker og urter

  Mye av det biologiske mangfoldet i våre grønnsakskulturer har forsvunnet i de siste årene. Lokale sorter har gått ut av bruk og både profesjonelle og kjøkkenhagedyrkere setter sin lit til et relativt smalt utvalg av sorter fra store frøprodusenter i Nederland og Tyskland.
  Det er mange praktiske fordeler med disse moderne, nye sortene. Samtidig er det store verdier i å ta vare på lokale sorter, arbeidere videre med dette genetiske materialet og ikke minst sørge for at kunnskapen om dyrking av frø holdes i hevd og lever videre. Lær deg hvordan. Slik bidrar du til å ta vare på det biologiske mangfoldet.