Fôrdyrking & beite

Om frø og formeringsmateriale

Økologisk såvare og formeringsmatereiale (settepotet, stiklinger og lignende) skal brukes dersom det er tilgjengelig. På nettsida www.okofro.no, som drives av Mattilsynet, finnes lister over tilgjengelig økologisk såvare. Dersom økologisk såvare ikke finnes, kan annen såvare brukes etter gitte retningslinjer.


okofro.no inneholder kun oversikt over tilgjengelig såvare og settepotet, men har liste med kontaktinformasjon til produsenter av andre typer vegetativt formeringsmateriale (som frukttrær, bær og småplanter av urter).

>> Økologisk formeringsmateriale - hvem, når, hvordan?

  • Økologisk formeringsmateriale

    Uansett om du er en stor « økoprodusent»  eller om du har en liten kjøkkenhage eller skolehage vil du møte spørsmålet om hvor du skal kjøpe økologisk frø, hva som finnes på det norske markedet og hva du skal gjøre hvis du ikke klarer å skaffe ønsket økologisk formeringsmateriale.

    (09.03.2009)