Jord- & plantehelse

Skadedyr

Tagetes kan ha effekt på skadedyr
både over og under jordoverflata.

Artikler fra NORSØKs fagsamlinger:

>> Alternative plantevernmidler
>> Insektforskning - utvikling av plantevern ved bruk av naturlige plantestoffer
>> Edderkopper i kulturlandskapet 

 

  

 • -Fasongen teller

  Skrevet av Liv Birkeland, NORSØK 

  Problemer med insekter i grønnsakene i år? Gulrøttene som stod så pent på rad er slett ikke så vakre under jordoverflata og kålrota er ikke noe lekkert syn med brune ganger og feite larver som myser ut. Nå er det uansett for seint, men kanskje det er noe å lære til neste år?

 • Nyttesopper spiser skadedyr-
  Beauveria_bassiana_on_sugar_beet_root_maggot_USDA

  I det danske prosjektet VegQure fant man at forekomsten av naturlige sopper var høyere i økologiske dyrkingssystemer sammenliknet med konvensjonelle. Disse soppene er med på å regulere omfanget av skadedyr i grønnsaker. Prosjektet registrerte også at det var færre overvintrende kålfluepupper i de økologiske systemene.

 • -Snegler

  Særlig etter at Iberiaskogsneglen fant veien til Norge, er stadig flere bekymra for hva slags art av snegler som ferdes i deres hage og åker.

  Lenke til artikkel: Snegler som skadedyr på planter (pdf)
  Lenke til nøkkel: Bestemmelse av landlevende snegler som er skadedyr på planter i Norge.

 • -Hærmygg

  Navnet er svært betegnende på denne lille skapningen. En kan unektelig føle seg utsatt for en invasjon når hærmyggen har slått leir i potteplantene. God vanningspraksis er det beste tiltaket for å unngå plagen. Hærmyggen legger nemlig egg kun på fuktige steder. En lengre periode med undervanning er derfor effektivt for å redusere mengda med mygg.

 • Jordbærsnutebille

  Det tilsynelatende beskjedne bittet til jordbærsnutebilla er et alvorlig problem i produksjonen av jordbær. Ved dyrking uten syntetiske insekticider er dette skadedyret ei av de virkelig store ut­fordringene. På Rånna forsøksstasjon i Sverige arbeides det med ulike problemstillinger i økologisk jordbær­dyrking. Skader av jordbærsnutebille er ei prioritert oppgave og bakgrunn for forsøk i 1998 og 1999.