Gjødsel & næring

Kompost-

Kunnskap om kompost og kompostering er viktig av hensyn til:

 • Tilgang på næringsstoffer
 • Avfallshandtering
 • Ressursforvaltning
 • Jordllivet
 • Plantevern
 • Trygg matproduksjon

 • Temaark om livet i jorda og kompostering-

  Rhizosfæren er sonen med jord og jordliv nærmest rundt en planterot. Vi kaller den også for rotsonen. Det er et område med intens biologisk og kjemisk aktivitet som er påvirket av stoffer skilt ut av rota og av mikroorganismer som lever av disse stoffene. Her finner man bakterier, sopp, protozoer, spretthaler og nematoder. I seks nye Bioforsk-Tema kan du lese om de ulike organismenes funksjoner i jord, og om deres biologi og økologi. I tillegg  er det ett temaark om kompostering.

 • -Organisk avfall som gjødselvare i økologisk landbruk

  Organisk avfall som gjødselvare i økologisk landbruk er navnet på et norsk forprosjekt som har som mål å avdekke forsknings- og utviklingsbehov ved bruk av avfallsbaserte gjødselvarer i økologisk landbruk. Prosjektet er et samarbeid mellom Jordforsk, Planteforsk og Norsk senter for økologisk landbruk og er tenkt å være et grunnlag for en større satsing på dette området.

 • Kompost - ei vitamininnsprøytning-

  Skrevet av Liv Birkeland, NORSØK

  Lang tids investeringer i det organiske materiale fra husholdninga di, utbetales i ferdig kompost. Den videre bruken av komposten avgjør hvor stor avkastning investeringa gir.

 • Kompostering av fast husdyrgjødsel-

  Tilgang på strø, komposteringsplass, arbeidskraft, konsistensen og bruken av gjødsla er avgjørende for om den faste gjødsla blir kompostert eller ei. Kompostering har flere fordeler:

  • Kompostert gjødsel er lett å spre fordi den smuldrer lett
  • Det blir mindre mengder å spre enn den opprinnelige ferske gjødsla
  • Nitrogenet i den ferdige komposten er organisk bundet og det er ikke stor fare for tap under spredning
  • Godt kompostert gjødsel er fri for ugrasfrø, sjukdomsorganismer og vond lukt
  • Siden kompost smuldrer lett og er fri for smitte, er det liten fare for at gjødsling på eng virker negativt på graskvaliteten