Jord- & plantehelse

-Fasongen teller

Skrevet av Liv Birkeland, NORSØK 

Problemer med insekter i grønnsakene i år? Gulrøttene som stod så pent på rad er slett ikke så vakre under jordoverflata og kålrota er ikke noe lekkert syn med brune ganger og feite larver som myser ut. Nå er det uansett for seint, men kanskje det er noe å lære til neste år?

Den økologiske gartneren må heile tida være i forkant og tenkte lurt og forebyggende med hensyn til skadedyr. Uten kjemiske plantevernmidler har du ingen drastiske virkemidler eller noe «brannslukningsapparat» når grønnsakene invaderes av utøy. Husk derfor på at invasjonen alltid kommer fra et sted; fra vegetasjonen rundt. Derfor har utforminga av bedet noe å si for hvor stor skaden blir.

Lange og tynne bed kan være praktiske å arbeide med. Det kan for eksempel være fristende å så et par rader med gulrøtter attmed potetåkeren eller plante salat etter en kant i hagen. Det kan gå bra, men det er risikabelt! For desto lengre og smalere arealet er desto lengre kantsone blir det til vegetasjonen rundt. Og det er fra denne at skadedyra lusker inn. I forsøk har vi registrert at skaden av gulrotflue og kålsommerfugl er størst i ytterkant av åkeren. En behøver ikke gå over bekken etter vann, og insektene bryr seg ikke med å gå lenger inn i feltet enn nødvendig.

Figuren illustrerer at et areal på 9 kvadratmeter kan ha hele 20 meter kantsone når bedet er utforma langt og smalt. Et kvadratisk bed med samme areal har kun 12 meter kantsone. De røde prikkene markerer hvordan en ofte ser at angrep av skadedyr fordeler seg i åkeren.