Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Nyhetsarkiv

Her finner du Agropubs nyhetsarkiv


 • Agropub i ny drakt i sommer

  I sommer vil agropub.no komme i ny drakt. Den nye løsninga er tilpassa nettbrett, telefon osv. Vi har også forbedra navigeringen på siden.

 • Råtnerest fra biogassanlegg som gjødsel-

  Råtnerest fra biogassproduksjon, også kalt biorest, inneholder verdifull plantenæring og har flere gode egenskaper som kan gjøre den egnet til gjødsel i økologisk landbruk.

 • Økonomien i økologisk landbruk vel så god som i konvensjonelt landbruk-

  Økende etterspørsel gir gode forutsetninger for økt norsk produksjon av økologiske produkter. Lønnsomheten i slik produksjon er avgjørende for om flere produsenter vil satse på økologisk drift. Status for økonomien i ulike økologiske husdyr- og planteproduksjoner blir gjennomgått i en ny NIBIO-rapport.

 • Gulvunderlag til økologiske sauer-

  Når Norge implementerer endringene i økologireglene som EU innførte i 2009 vil blant annet reglene for gulv til økologiske sauer bli endret. Det betyr at det vil bli krav om 50 % tett gulvareal. Forskere i NIBIO har undersøkt hva slags gulv sauene foretrekker gjennom en litteraturgjennomgang og et praktisk forsøk i fjøset på Tjøtta.  

 • Kan økologiske driftsmetoder redusere klimagassutslippene fra landbruket?

  Hvor mye klimagasser slipper norsk landbruk ut? Er økologisk landbruk løsningen for å redusere disse utslippene? Har kretsløpsjordbruk gode løsninger som flere kan ta i bruk? Svar på disse spørsmålene ønsker Eir-stiftelsen å bidra til gjennom å finansiere et toårig prosjekt.

 • Øko-klassikere er på nett-

  Kjenner du Bokhylla.no? Nasjonalbiblioteket gir alle med norske IP-adresser tilgang til norske bøker utgitt før 2001. Her kan du også finne gamle godbiter om økologisk landbruk.

 • Proteinrike belgvekster til folk og dyr-

  FN har utpekt 2016 som internasjonalt år for kjernebelgvekster. Interessen for å bruke belgvekster som proteinkilde i kostholdet er stor. Sjølforsyning av proteinfôr i form av belgvekster kan redusere importen av soya. Forskning på belgvekster til mat og fôr foregår både nasjonalt og internasjonalt.

 • Jakten på en ny byggsort-

  Det kan ta 16 år fra to byggsorter krysses til en ny sort er klar for salg.

 • -Økologisk på Moldegård

  Takket være vertskapet på Moldegård kunne økoprodusenter og leverandører vise seg fram i herskapelige omgivelser.

 • Jordbær og gjester på Sørlandet

  – I  tider med mye gråskimmel i jordbær her på Sørlandet, kan kanskje vår måte å produsere på gi noen råd som kan være nyttige også for konvensjonelle produsenter, sier Brit Mjåland fra Vest-Agder i dette intervjuet.

 • -Matprisen 2016

  Kjenner du noen som fortjener å bli nominert til Matprisen 2016?
  I november 2016 blir Matprisen arrangert for tredje gang, og det er nå mulig å nominere aktuelle personer eller aktører til de ulike prisene.

 • Svensk rapport gav diskusjon om økologisk landbruk-

  En svensk litteraturstudie om miljøeffekter av produkter fra konvensjonell og økologisk produksjon har skapt diskusjon i norske medier i sommer. Rapporten bygger på studier hvor livsløpsanalyser er benyttet for å vurdere miljøpåvirkning av ulike driftsmetoder. Slike analyser er i dag få og mangelfulle.  Det kan derfor ikke trekkes generelle konklusjoner ut fra resultatene i rapporten.

 • Lang tradisjon for karbonlagring i Vest-Afrika

  Karbonrik og fruktbar jord er resultatet av hundrevis av år med tilførsel av aske, trekull, mat- og planterester i Liberia og Ghana, i områder hvor jorda ellers er svært næringsfattig og sur. Denne jorda sikrer matforsyningen og gir inntekter til de lokale bøndene, samtidig som karbon blir lagret i jorda på en bærekraftig måte.

 • Økologiske grønnsaksdyrkere- utfordringer og produksjon

  Grønnsaksrådgiverne i Norsk Landbuksrådgiving besøkte tre økologiske grønnsaksprodusenter for å få innblikk i utfordringer og produksjon. Dagen var ledd i kunnskapsoverføringen fra økologisk til konvensjonell grønnsaksdyrking og ble støttet med spisskompetansemidler fra NLR Økologisk. 10 grønnsaksrådgivere deltok, og Thomas Holz fra NLR Østafjells var ansvarlig for programmet og gjennomføring av dagen med hjelp fra Anne Lene Malmer, NLR Viken.

 • Fire bøker om belgfrukter-

  Det er FNs år for belgfrukter i år. Rådgiver Susanne Friis Pedersen ved NORSØK har lest fire bøker om belgfrukter. Her er hennes vurdering.

 • -Spania, Frankrike, Italia og Tyskland best i Europa

  Fire land i Europa står for halvparten av det økologiske arealet i Europa: Spania, Frankrike, Italia og Tyskland. Totalt omfatter økologisk areal mer enn 100 millioner dekar, noe som utgjør 5,9 % av totalt jordbruksareal i området. Dette framgår av EUs offisielle statistikk, Eurostat.

 • Gjødselbiller reduserer klimagassutslipp-

  Gjødselbiller bidrar til nedbrytning av storfegjødsel på beite. De reduserer produksjonen av klimagasser i kurukene. Blir drøvtyggerne behandlet med antibiotika, påvirkes mikrolivet i gjødsla. Forsøk viser at gjødselbiller ble påvirket av antibiotika i gjødsla, noe som gav økt klimagassutslipp fra kurukene.    

 • Mindre sprøytemidler, mer sædceller-

  En amerikansk studie har undersøkt sammenheng mellom rester av kjemiske sprøytemidler i frukt og grønnsaker og antall sædceller hos unge menn. Forskerne fant færre sædceller hos dem som hadde spist frukt og grønt med høyt innhold av slike rester, sammenlignet med dem som hadde spist frukt og grønt med lave restnivåer. 

 • Hvordan få de naturlige fiendene til å trives-

  Bruk av naturlige fiender mot ulike skadegjørere i landbruket er en velkjent strategi der en ikke ønsker å bruke kjemiske sprøytemidler. Men hvordan få disse organismene til å trives – og hvilken effekt har de på avling og kvalitet? Er biologisk mangfold alltid positivt i landbruket?

 • Fornøyde økobønder i Trøndelag

  Et stort flertall av trønderske økoprodusenter er fornøyd med sitt yrkesvalg. Deres viktigste årsaker til å velge økologisk drift er knytta til miljø og helse. Økoprodusentene peker på bortfall av omleggingstilskudd og for lav pris i markedet som årsaker til dårlig rekruttering. Dette kommer fram i en spørreundersøkelse utført av Trøndelag Forskning og Utvikling.

 • Kan oregano redusere metanutslippene fra storfe?-

  Ved å tilsette oregano i fôret til storfe kan metanproduksjonen i vomma reduseres. Danske forskere undersøker nå om slik fôrtilsetting kan bidra til å redusere klimagassutslippene i økologisk mjølkeproduksjon.

 • -Europa: Økologisk som «mainstream» i 2030

  Den 10. europeiske kongress for økologisk landbruk ble avholdt i Nederland i begynnelsen av april. Her ble visjonen om at økologisk produksjon skal omfatte mer enn 50 % av landbruket i 2030, presentert.

 • -Jostein Trøite ny styreleder i OIKOS- Økologisk Norge

  Et samlet Landsmøte i Oikos – Økologisk Norge, valgte denne helga Jostein Trøite fra Nord-Trøndelag som ny styreleder. Økobonde Stina Mehus fra Frogn ble valgt inn som nytt medlem i landsstyret.

 • Åkerproduksjon uten pløying

  Jeff Moyer fra Rodale Institute i USA  har i mange år drevet felforsøk med åkerproduksjon uten pløying.

 • Kjernen i økologisk er belgvekster

  De fleste kjernebelgvekster som dyrkes til frømodning, er dyrket på den sørlige halvkule og fortrinnsvis i Asia. Tørkete frø eller kjerner har lang lagringstid og er viktige kilder til protein for både mennesker og dyr. FNs internasjonale år for kjernebelgvekster har fokus på matvekster.

 • Betre nitrogenutnytting av grøngjødsel-

  Omdanninga av nitrogenrikt plantemateriale i jord vert påverka av låg temperatur og jordtype. Kunnskapen om dette kan gi betre utnytting av nitrogenet i grøngjødsel med større avlingar og mindre miljøforureining som resultat.

 • Mye å lære av økologisk landbruk-

  Økologisk landbruk beveger hele landbruket i mer miljøvennlig og bærekraftig retning. Dette kommer fram i en ny rapport fra NIBIO.  Myndighetene bruker med rette denne «spydspissfunksjonen» som en av begrunnelsene for sitt mål om 15 % økologisk produksjon og forbruk.

 • NORSØK klar for innsats for økologisk landbruk

  Satsinga på økologisk produksjon og forbruk i Norge er altfor dårlig, påpeker riksrevisor Per Kristian Foss. Han mener at Norge bør se til nabolanda, og kaller satsinga her i landet «en dråpe i havet».

 • Markedet øker, men lite tilgang til norsk økologisk frukt og bær-

  Markedet for økologisk frukt, bær og grønt øker. Det er et mål at økt forbruk skal dekkes mest mulig med norsk produksjon, men dette er i liten grad tilfelle. Flaskehalser og muligheter for økt norsk produksjon er kartlagt i to rapporter utgitt av Landbruksdirektoratet og NIBIO.

 • Klare forskjeller mellom økologiske og konvensjonelle melk- og kjøttprodukter-

  Ny studie viser klare forskjeller mellom økologiske og konvensjonelle melk- og kjøttprodukter. En overgang til å spise økologisk melk og kjøtt vil være et bidrag til å øke inntaket av ernæringsmessige viktige fettsyrer. Dette hevder en internasjonal forskergruppe etter å ha gått gjennom forskning på området. Funnene er publisert i tidsskriftet British Journal of Nutrition.

 • -Mengden økologisk dyrket areal i Norge øker

  Det økologiske jordbruksarealet økte med hele 7 % i 2015, og utgjorde ved utgangen av 2015 4,9 prosent av det samlede norske jordbruksarealet. Inkluderer man karensarealet (areal under omlegging til økologisk produksjon) utgjør det samlede økologiske arealet 5,5 prosent. Nærmest alle fylker har økt økologisk jordbruksareal i året som har gått, den største veksten ser vi i Østfold, Telemark, Vest-Agder, Troms og Finnmark. Dette viser Debios statistikk for 2015.

 • Nok mat med økologisk landbruk-

  Økologisk landbruk kan produsere nok mat på en sikker måte, være lønnsomt for bønder og forbedre miljøet. Dette hevder amerikanske forskere, som har vurdert hundrevis av prosjekter fra de siste 40 år, hvor økologisk og konvensjonelt jordbruk er sammenlignet.  

 • -Kjenner du noen som helhjertet går inn for å fremme meitemarkens trivsel og utbredelse?

  Styret i Oikos – Økologisk Norge etterlyser nå gode kandidater til hedersprisen Årets Meitemark 2016.

 • -Stor bredde preger landbruket i Latvia

  Latvisk landbruk er preget av stort mangfold, mange gode ideer og dyktige dyrkere! På studietur i den vestlige delen av landet fikk forskere fra Bioforsk se både endeløse kornåkre og små bedrifter med et stort produktmangfold. Turen ble arrangert i etterkant av kongressen for Nordiske Jordbruksforskeres Forening (NJF), som ble avholdt i Riga i juni.

 • Kjøtt kan være en del av et ressursvennlig kosthold i et land hvor det er lettere å dyrke gras enn korn.-

  Kjøtt kan være en del av et ressursvennlig kosthold i et land hvor det er lettere å dyrke gras enn korn. Men, kjøttforbruket må være så lite at det kan produseres på lokale ressurser, og ikke på korn som kunne blitt menneskemat, skriver Sissel Hansen.

 • -Ny giv for NORSØK

  - Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) blir 30 år i 2016 og er igjen eit nasjonalt kompetansesenter i full aktivitet. Dette er et godt tidspunkt for NORSØK for å starte eiga forskings-, utviklings- og formidlingsverksemd, seier Turid Strøm. Ho er frå 4. januar tilsett som dagleg leiar for NORSØK.

 • Helse og velferd hos økologiske verpehøns-

  Prosjektet HealthyHens har undersøkt hva som skal til for å oppnå god helse og velferd hos økologiske verpehøns. Studier av mer enn 100 økologiske verpehønsbesetninger i åtte europeiske land har bidratt inn i prosjektet.  I prosjektet har blant annet forekomst av innvollsorm blitt undersøkt.

 • -Kløvertretthet - jakten på årsaken fortsetter

  Flere nematodegrupper ble observert i jordprøver tatt på gårder i Midt-Norge i 2014. Angrepsgraden av rotråte på kløver varierte. Det var liten sammenheng mellom angrep av ulike skadegjørere. Fortsatt leting etter årsak til kløvertretthet er nødvendig.

 • -Råstoff fra mange land i økologisk kraftfôr

  Kraftfôret som de økologiske husdyra fôres med, skal være økologisk. Råstoffene i kraftfôret er mange, og opprinnelsesland endrer seg stadig, avhengig av blant annet tilgang og pris.

 • Agroøkologi som svar på verdens matproduksjon og matforsyning-

  Årets globale EXPO-utstilling har global matforsyning som tema. Det økologiske miljøet i Europa har bidratt til utstillingen med en rapport om hvordan agroøkologi kan bidra til å fø verdens befolkning.

 • Uten biologisk mangfold- ingen mat i framtida-

  Heftet «Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste – samspill og utfordringer» presenterer utfordringer og muligheter for biologisk mangfold i kulturlandskapet. Det er utgitt som en del av et samarbeidsprosjekt mellom Oikos, Sabima og Norges Birøkterlag.

 • Frønettverk vokser frem: Bekymra for genressursene vi har igjen

  På seminaret "Gårdsbasert frødyrking og sortsutvikling i Norge" i august var 34 deltakere fra hele landet samlet på Fokhol gård i Stange for å lære, dele kunnskap og bygge nettverk. Målet er å dyrke mer grønnsakfrø, og å starte deltakende planteforedling i Norge.

 • Samdyrking gir mange fordeler-

  Samdyrking av ettårige vekster kan være et bidrag til økologisk intensivering. Feltforsøk viser at samdyrking med korn og belgvekster kan gi økte avlinger, høyere proteininnhold og mindre ugras enn dyrking i reinbestand.

 • -Måler plantenes evne til å utvinne nitrogen

  I et forsøksfelt utenfor Grimstad er forskerne ivrig opptatt med å samle inn plantemateriale fra erter og åkerbønner. Belgvekstene er kjent for å kunne omdanne nitrogen direkte fra lufta, såkalt nitrogenfiksering. Men hvor mye nitrogen er det egentlig snakk om?

 • -Vårt økonomiske system leverer ikke trivsel, sosial rettferdighet eller miljømessig bærekraft

  Globalt mobiliseres det for å forandre hvordan vi tenker om økonomi. På Røros i november kommer forfatter av boka «Change Everything: Creating an Economy for the Common Good», Christian Felber fra Østerrike og professor i økologisk økonomi, Ove Jacobsen fra Bodø. Begge utfordrer de dagens økonomiske tenkning.

 • -Meitemark sin evne til å fordøye gift

  Alle planter inneholder giftstoffer. Hvordan meitemark er i stand til å fordøye dødt gress og bladavfall har lenge vært et mysterium. Britiske forskere har «løst det globale meitemark mysteriet» skriver engelske The Guardian.

 • -Økologisk mat for storhusholdninger - Utfordringer og muligheter

  Stortinget har fastsatt et mål på 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2020. Skal Norge nå Stortingets mål, må storhusholdning, offentlige og private, opp på minst dette nivået. For å få dette til må både prisen og tilgangen på økologiske varer forbedres.

 • Organic Farming – nytt elektronisk tidsskrift-

  Det nye tidsskriftet «Organic Farming» er fritt tilgjengelig på nett, og skal publisere vitenskapelige artikler om økologisk landbruk og matproduksjon.

 • -Røros vil vise økoveien

  I november arrangeres det økokongress med en stor porsjon Rørosmat. Vi håper det vil inspirere flere til å tenke økologisk, sier Trond V. Lund ved Rørosmeieriet.

 • Grønngjødsel med belgvekster gir ikke større lystgassutslipp-

  Bruk av belgvekster i grønngjødselblandinger gir avlingsøkning året etter. Nitrogenet som disse belgvekstene samler gir ikke økt lystgassutslipp, viser et forsøk utført i Danmark.

 • Kunnskapsutveksling om økologisk dyrking-

  Det trengs mye kunnskap, både praktisk og teoretisk, for å mestre økologisk dyrking. Til sammen har bønder, rådgivere og forskere mye av den kunnskapen som er nødvendig for å lykkes. Det europeiske nettverket OK-Net Arable skal bidra til å samle og formidle kunnskap om økologisk dyrking av åkervekster.

 • -Vil ha unge til å skrive om matsikkerehet

  Tidsskriftet Solutions planlegger temanummer om matsikkerhet og inviterer unge  under 40 år til å sende artikler. i

 • Europeisk prosjekt om økologisk og miljøvennlig grisehold

  Resultatene fra det europeiske ProPIG- prosjektet viser at dyrevelferdstiltak på gårdsnivå også gir mulighet til å redusere miljøeffektene av produksjonen.

 • Ressurseffektiv kontroll av kveka-

  Hvordan lykkes med kvekekampen i økologisk drift, uten å bruke for mye tid og energi og med minst mulig nitrogenutvasking? Dette har svensken Björn Ringselles prøvd å svare på i sitt doktorgradsarbeid ved Sveriges Lantbruksuniversitet.

 • -Økologisk vekstskifte med i nytt langvarig dyrkingsforsøk

  Nå planlegges et langvarig feltforsøk for fire jordbruksøkosystem i Sverige. Økologisk og konvensjonell drift er med i forsøket, foruten agroforestry og et vekstskifte med flerårige kornarter. Systemforsøkene plasseres på to av de ni feltforskningsstasjonene som tilsammen utgjør SITES.

 • Økologisk mjølkeproduksjon på Tingvoll gard

  På Tingvoll gard på Nordmøre har det vært drevet økologiske mjølkeproduksjon siden slutten av 1980-tallet. Drifta har gradvis endret seg, nytt fjøs er bygd og flere kyr melker mer enn før. Data fra mjølkeproduksjonen fra 1991 til 2013 er nå samlet i en rapport utgitt av Bioforsk.

 • Livsløpsanalyser (LCA) er ikke tilstrekkelig utviklet-

  Livsløpsanalyser (LCA) er ikke tilstrekkelig utviklet som metode for å kunne brukes i sammenligninger mellom økologisk og konvensjonell produksjon for å avgjøre hvilken av driftsformene som er best for miljøet. Dette hevder sveitsiske forskere, som har vurdert 34 vitenskapelige arbeider hvor LCA ble brukt til å sammenligne økologisk og konvensjonelle produkter.

 • Ny viten om økologi-

  Dette er tittelen på ei dansk bok med resultater fra nyere forskning innen økologisk landbruk, som nettopp er utgitt. Resultater fra både nasjonale og internasjonale prosjekter presenteres i boka. 

 • Nye kilder til proteinfôr for fjørfe

  Prosjektet OrganoFinery prøver ut om bioraffinering av belgvekster eller oljereddik kan gi proteinfôr til fjørfe, samtidig som husdyrløse gårder får tilført gjødsel og kan produsere energi. Småskala forsøk i det danske prosjektet har vist at slikt fôr kan ha en gunstig aminosyresammensetning.

 • -Råtnerest som gjødsel

  Biogassproduksjon gir også en råtnerest, som kan brukes som gjødsel. Foruten næringsstoffer som nitrogen og fosfor kan råtneresten inneholde uønskete stoffer, avhengig av hva slags råstoff som brukes i produksjonen. På oppdrag fra Mattilsynet har Bioforsk utgitt en rapport om muligheter og begrensninger for bruk av råtnerest fra biogassanlegg som gjødsel i økologisk landbruk.

 • Plantevernpreparater tillatt i økologisk landbruk-

  Direkte planteverntiltak kan være nødvendige i økologisk drift. Noen plantevernmidler er tillatt, disse har naturlig opphav og ulik virkning. Godkjenning av slike midler er underlagt norsk og internasjonalt regelverk. Krav om redusert kjemikaliebruk generelt i landbruket aktualiserer utvikling av flere slike midler.

 • -Tilbod om økologisk veiledning i 2015

  Økologisk Førsteråd og Gruppebasert rådgiving er tilbod opne for alle interesserte. Økoplan og Rådgivingstimar er tilbod for bruk med tilknyting til Debio.

 • Økologisk landbruk i Danmark styrkes-

  I Danmark har fødevareminister Dan Jørgensen lansert «Økologiplan Danmark». Målet er å doble den danske øko-produksjonen innen 2020, sett i forhold til omfanget i 2007. Utdanning, rådgivning og ikke minst forskning er viktige deler av planen, som har 400 millioner danske kroner som ramme.

 • Økologisk mat – kvalitet og helseeffekter-

  Hva vet vi om kvalitet og helseeffekter av økologisk mat – og hva vet vi ikke? Professor Axel Mie ved Karolinska Institutet i Sverige har oppsummert eksisterende forskning om dette i en ny vitensyntese fra Sveriges Lantbruksuniversitet.

 • Økologisk driftsform og økt artsmangfold-

  Mange undersøkelser viser at en økologisk driftsform gir økt artsmangfold. Men også i det økologiske landbruket trengs det spesielle tiltak for å sikre biodiversitet på gardsnivå.

 • -Omsetning av økologisk mat øker globalt

  I 2013 ble det omsatt økologiske produkter for 72 milliarder US dollar globalt. Om lag 2 millioner bønder dyrker i alt 430 millioner dekar jord som er sertifisert som økologisk.

 • -Stor interesse for nasjonalt økomelkseminar

  Forrige ukes nasjonale seminar om økomelk samlet hele 160 deltakere, både bønder, rådgivere og forskere. Alle med stort engasjement for å utvikle og forbedre økologisk melkeproduksjon.

 • Større mangfold gir større avlinger-

  Forskjellene mellom avlinger i konvensjonelt og økologisk landbruk er mindre enn det har vært hevdet tidligere. Driftsmetoder som øker mangfoldet kan også øke avlingene i økologisk landbruk. Dette kommer fram i en ny, stor metaanalyse med data fra hele verden.

 • Norske åkerbønner – alternativ til importert soya?-

  Åkerbønner inneholder mye protein og kan erstatte soya i kraftfôret. De gir god forgrødeeffekt og et bedre vekstskifte ved korndyrking. Norsk Landbruksrådgivning Viken har nylig oppdatert sin dyrkingsveiledning for åkerbønner.

 • -Økoøl fra Trøndelag til GrÜne Woche

  Norges første økologisk bryggeri drar til Berlin neste uke for å vise seg fram. Bryggeri er tilknyttet den 3000 år gamle gården Reins Kloster i Rissa i Trøndelag. Hans H. Horneman er 10. generasjon Horneman som eier og driver gården.  

 • -Glemt å kjøpe kalender? Her har du en med Jord som tema

  2015 er Det internasjonale jordåret, har FN bestemt. I den forbindelse har Skog og Landskap laget en kalender som hver måned presenterer en jordgruppe og et jordfaglig tema.

 • Økobomull mindre miljøskadelig enn konvensjonell bomull-

  Med økologisk bomull blir det mindre global oppvarming, jorderosjon, vannforbruk og energibruk. De klare miljøfordelene kommer fram i en ny livssyklus-analyse som ble lansert av Textile Exchange i slutten av november.

 • -Økologisk mat øker i Norden

  Omsetning av økologisk mat øker i alle de nordiske landene, men utgangspunktene er svært forskjellige

 • Myrtistel på beitet – hva gjør vi med det?

  Hakking av myrtistelplanter på beite ga effektiv ugraskontroll og konkurrerte godt med kjemisk plantevern når det var moderate mengder planter. Haugaland Landbruksrådgjeving testet bruk av modifisert potethakke og fikk gode resultater.  

 • -Inntrykk fra engelsk økokonferanse

  Storbritannia (UK) sitt svar på Bioforsk Økologisk er The Organic Research Centre (ORC), lokalisert i sørøstre del av England nær universitetsbyen Reading. ORC arrangerer en årlig konferanse for bønder, rådgivere og forskere. 9th Organic Producer Conference gikk av stabelen i Solihull, nær Birmingham 25.-27. november 2014.

 • Vil gjøre noe med foredling av frukt og grønt i Norge

  Potensialet for utvikling av nordlige plantesorter er stort, men det er essensielt med en grundig forhåndsanalyse av frørettigheter og hva markedet etterspør.

 • Avlsstrategier for husdyr i økologisk landbruk

  Prosjektet «LowInputBreed» ble avsluttet tidligere i år. Utvikling av nye avlsstrategier og forbedret husdyrhold har vært målet for det EU-finansierte prosjektet. De mange resultatene fra prosjektet er lett tilgjengelig på nett

 • -Årets unge bonde 2014 driver økologisk, selvfølgelig

  Tor Jacob Solberg (32) er kåret til Årets unge bonde 2014 . Prisen ble delt ut av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Han er opptatt av å rydde gamle beiteområder og skog, og er engasjert i dyrevelferd, bærekraft og økologisk landbruk.

 • Store miljøvariasjoner

  I norsk landbruk er det stor variasjon når det gjelder hvordan de ulike gardsbruka drives. Dette fører til ulike miljøpåvirkninger. Det konstaterer forskerne etter en studie av ti konvensjonelle og ti økologiske bruk med melkekyr i Møre og Romsdal.

 • Plantevern i økologisk landbruk

  Plantevern i økologisk landbruk omfatter både forebyggende og direkte tiltak. Kunnskap om nytteorganismer og ulike skadegjørere er en forutsetning for vellykket plantevern. Her presenteres bøker, informasjonsmateriell og nettsider om plantevern i ulike kulturer.

 • Trengs det egne raser til økologisk fjørfeproduksjon?-

  Dette spørsmålet var starten på et utredningsarbeid som Bioforsk Økologisk har utført på oppdrag fra Mattilsynet og Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU). Oppdraget omfattet verpehøns, broilere og kalkun.

 • Ugras – en utfordring for mange

  I løpet av neste år blir bokserien om plantevern og plantehelse i økologisk landbruk fra Bioforsk Plantehelse komplett, ved at det gis ut et femte bind om ugras i eng og beite. Forsker Lars Olav Brandsæter leder arbeidet med ugrasboka, og her forteller han om ulike oppgaver han arbeider med. Hva tenker han om de tiltakene vi i dag kan sette inn mot ugras i økologisk drift – og er det nye tiltak i sikte?

 • Mangfold i landbrukets tjeneste-

  Visste du at det myldrende mangfoldet av organismer i jorda og på gårdene er en viktig forutsetning for matproduksjonen vår? Visste du også at dagens intensive matproduksjon er en viktig årsak til tap av biologisk mangfold.

 • Økologiske grønnsaker gav færre tilfeller av svangerskapsforgiftning-

  Resultater fra en stor, norsk Mor og barn-undersøkelse viser at gravide som ofte spiser økologiske grønnsaker har lavere risiko for å få svangerskapsforgiftning enn kvinner som sjelden eller aldri gjør det.

 • Hvordan øke avlingene i økologisk landbruk?

  Spørsmålet har vært tema for en arbeidsgruppe i det europeiske nettverket EIP-AGRI. Nå har de gitt ut en brosjyre om praktiske løsninger og gode eksempler på hva som kan gjøres for å gi høyere og mer stabile avlinger i det økologiske landbruket.

 • -Seminar om miljøvennlig landbruk

  Miljømelk er forskning på gardsnivå. Bioforsk har studert 20 melkegarder i Møre og Romsdal og sett på sammenhengen mellom økonomiske resultater og miljøeffekter av gardsdrifta.

 • -ØKOUKA

  Selv om det ”tjuvstartes” med familiedag på Kongsgården søndag, er det mandag 22. september som er den formelle åpningen av ØKOUKA 2014. Da braker det løs med gratis økologisk frokost til alle i Mathallen. Frokosten starter 08.00 og alle er velkommen!

 • Forbruket går opp – arealet på stedet hvil

  Stadig flere forbrukere interessert i miljø, helse og sunn mat kjøper økologisk mat. Det er ingen tilsvarende økning i økologisk areal og økologiske produsenter, verken i Norge eller Sverige. En svensk rapport analyserer hva ulike aktører kan gjøre for å øke andelen av innenlandske økologiske produkter på markedet.

 • -Økologisk landbruk gjør landbruket bedre

  Satsing på økologisk landbruk begrunnes blant annet med driftsformens rolle som spydspiss i arbeidet for å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig. På oppdrag fra Norges Bondelag har Bioforsk Økologisk utgitt rapporten «Økologisk landbruk – driftsformens spydspissfunksjon til det norske landbruket».  -Rapporten viser ved eksempler hvordan økologisk landbruk bidrar til å påvirke landbruket innenfor temaene dyrevelferd, kjemisk plantevern, gjødsling, jord- og plantekultur, sier rådgiver Grete Lene Serikstad i Bioforsk

 • Positive effekter av omlegging til økologisk mat

  Tingvoll sykehjem var den første offentlige institusjonen som mottok Debios serveringsmerke i sølv. En omlegging til økologisk mat i storkjøkken krever innsats og eierskapsfølelse hos de ansatte, og fører med seg flere positive effekter enn bare servering av økologisk mat.

 • Fosfor i søkelyset-

  Råstoff til fosforgjødsel vil bli en utfordring i framtida. Etterspørselen øker, lagrene av mineralsk fosfor tappes. Resirkulering av fosfor blir stadig viktigere for å opprettholde matproduksjonen. Kan fosfor i kloakkslam brukes på nytt? 

 • -Coop årets leverandør av økologiske produkt


  Coop fikk tildelt prisen som årets leverandør av økologiske produkt.  -Dei får prisen for å ha satsa på økologiske varer over tid og at dei gjer økologiske varer tilgjengelege over heile landet, seier Anne Berit Løset, landbruksdirektør i Møre og Romsdal og  en glad Miljøsjef i Coop, Knut Lutnæs, kjem til Ålesund for å motta prisen.

 • -Dansk forskning på plantevern i økologisk fruktdyrking

  Plantevern er et viktig tema for dansk forskning i økologisk fruktdyrking. Arbeidet videreføres i et nytt prosjekt i år. Tiltak mot ugras og andre skadegjørere prøves ut i eple- og pæredyrking, men metodene er aktuelle for alle typer frukt. Utvikling av nye metoder mot sopp og skadedyr er nødvendig for å gi større utbytte og bedre lønnsomhet i produksjonen.

 • Omlegging til økologisk dyrking – hva skal til?-

  Etterspørselen etter økologisk dyrkete grønnsaker, frukt og bær er stor, men konvensjonelle produsenter vegrer seg likevel for å legge om. Anna B. Milford ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, NILF, har spurt dyrkere hvorfor de ikke dyrker økologisk. 

 • Ny studie finn statistisk sikre forskjellar på økologisk og ikkje-økologisk mat -

  I den mest omfattande studien av sitt slag har ei internasjonal ekspertgruppe, leia av Universitetet i Newcastle i England, vist at økologisk dyrka vekstar og mat basert på økologisk dyrka vekstar inneheld opp mot 60 % meir av fleire viktige antioksidantar og lågare nivå av tungmetall, enn konvensjonelt dyrka vekstar.

 • Klimagassutslipp fra mjølkeproduksjon er mer enn bare raping-

  Drøvtyggere beskyldes for store klimagassutslipp i form av metangass-raping. En svensk doktoravhandling viser at grovfôrproduksjonen står for nærmere halvparten av totalt utslipp fra mjølkeproduksjonen. Den gode nyheten er at disse utslippene kan reduseres ved å utnytte ressursene i grovfôrproduksjonen best mulig.

 • Andelslandbruket som økologisk spydspiss-

  Andelslandbruk ivaretar og fremmer miljømessig, økonomisk, sosial og kulturell bærekraft og verdiskaping. Dette er en av konklusjonene i en ny rapport fra Telemarksforsking.

 • Nytteinsekter trives med blomsterplanter-

  Økt plantemangfold i og rundt jordbruksarealer gir bedre livsmiljø for nytteinsekter. Nytteinsekter er naturlige fiender av ulike skadegjørere og kan være en viktig del av plantevernstrategien i økologisk landbruk.

 • - Vet du hva som er i kraftfôret?

  Før kjøpte bønder kraftfôr i sekker, med innholdsdeklarasjoner de kunne studere i ro og mak. I dag leveres fôret i bulk, og bonden kan sjekke ingrediensene på nett via et batchnummer. Vi lurte på hva det egentlig er de små, blanke fôrbitene og hvor råstoffene er fra? Og hva er forskjellen på økologisk og konvensjonelt kraftfôr?

 • Økologisk best for humlene

  Det er ikke nok å øke andelen kløvereng i landskapet ved konvensjonell dyrking, for at humler og andre pollinerende insekter skal trives bedre. Økologisk jordbruk er mer effektivt for insektenes trivsel og dermed økt pollinering, viser en ny studie fra Universitetet i Lund, Sverige.

 • -Kven blir "Årets leverandør av økologiske produkt" i 2014?

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer både publikum og fagfolk til å kome med forslag på gode kandidatar. Vinnaren blir kåra under Den Norske Matfestivalen i Ålesund i august.

 • -Pioneren Ivar Torp

  Ivar Torp var en foregangsmann for økologisk dyrking i Norge. Han praktiserte organisk-biologisk jordbruk og formidlet teori og praksis om metoden gjennom foredrag og skriftlige utgivelser i mange år. Boka «Pioneren Ivar Torp» gir et godt innblikk i det han stod for og det livet han levde.

 • Ny utgave av Villrosene

  Villrosene, planlegging av den økologiske hagen, er en bok om fruktbare og naturnære hager basert på permakultur som planleggingsmetode. Boka viser hvordan vi kan knytte hagen, huset og menneskene sterkere sammen. På denne måten skape kretsløp.

 • Finn forskningsresultater om økologisk landbruk

  Studenter, rådgivere, bønder og andre er interessert i hva som fins av forskningsresultater om økologisk landbruk og foredling, omsetning og forbruk av produktene fra slik produksjon. Organic Eprints er en internasjonal database for vitenskapelige publiseringer og prosjektbeskrivelser, åpen for alle.

 • Bruk mulighetene i offentlige matinnkjøp

  Regjeringer må utnytte det potensialet som ligger i offentlig matinnkjøp til å utvikle mer rettferdige og bærekraftige matsystemer, oppfordrer FNs spesialrapportør for retten til mat, Olivier De Schutter. Han har nettopp avgitt sin siste offisielle rapport til FNs menneskerettighetsråd

 • Plantevern i økologiske grønnsaker

  Den norske produksjonen av økologiske grønnsaker dekker ikke den stigende etterspørselen, sier rådgiver ved Bioforsk Økologisk, Grete Lene Serikstad. Mangelfull kunnskap om økologisk plantevern kan være et hinder for at flere produserer økologisk. Derfor har Bioforsk i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving gitt ut flere Tema-ark med kortfattete oversikter over plantevern i økologisk dyrking.

 • Proteininnhold i annenslåtten kan ikke alltid nyttes av kua


 • -Larver til hønsefôr

  Fluelarver omsetter økologisk hønsegjødsel til kompost, og blir så et høyverdig proteinfôr for fjørfe. Dette blir et kort kretsløp for å skaffe proteiner.

 • -Fagbasert om utfordringer

  Dyrevernalliansen har nylig meldt seg ut av Debio og avsluttet sin deltagelse i Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU). En del økologiske aktører har reagert på dette, og i kjølvannet av debatten har det dukket opp noen misforståelser.

 • -Nematoder i økologisk engdyrking i Norge

  Artikkelen er tideligere publisert i fagbladet Økologisk Landbruk

  Nematoder er en av årsakene til kløvertretthet. Lite er kjent om forekomsten av nematoder som gir skade på kløver. Prøver tatt på økologiske gårder i Sør- og Midt-Norge viser at plantepatogene nematoder fins i jord og planter, men tydelig sammenheng mellom nematodeforekomst og skade på kløver er noen ganger vanskelig å påvise.

 • -Blir med i stort EU prosjekt

  Gården Virgenes ved Larvik i Vestfold er, som en av seks norske gårder i Viken-regionen, plukket ut til å være modellgård i BERAS-prosjektet, som skal være blant EUs største økosatsinger til nå.

 • Andelslandbruk – nye løsninger for matproduksjon og omsetning

  Et tett samarbeid mellom produsent og forbruker kjennetegner andelslandbruket. Antall norske andelslandbruk øker stadig. I sin masteroppgave ved Universitetet i Oslo belyser Alexandra Devik ulike sider ved en slik produksjons- og omsetningsform.

 • Gode råd om drenering

  Nytt hefte tek føre seg praktiske problemstillingar rundt drenering på Sør- og Vestlandet.

 • -Inviterer til fagdag

  Bioforsk inviterer til "Økologisk fagdag på Apelsvoll" torsdag 15. august 2013. Målgruppa for arrangementet er Norsk Landbruksrådgjeving, interesseorganisasjonar, samt forskarar og rådgjevarar. Alle er velkomne!. Møteleiar er Kristin Sørheim, direktør for Bioforsk Økologisk. 

 • Økologiske gardsbruk og opplevelsesøkonomien

  Hvilke utfordringer og muligheter finnes for økologiske gardsbruk til å utvikle en økonomisk interessant nisje innenfor den voksende opplevelsesturismen?

 • Avlingstall for økologisk drift

  Bioforsk Økologisk har samlet avlingstall for ulike produksjoner i økologisk landbruk i Norge. Dataene kommer fra avlingsregistreringer utført på gårdsbruk og fra registreringer gjort på ulike forsøksfelt.

 • -Foreslå årets leverandør av økologiske produkt

  No er tida inne for å finne "Årets leverandør av økologiske produkt" for 2013, og vi inviterer publikum til å komme med forslag på gode kandidatar. Prisvinnaren blir kåra under Den Norske Matfestivalen i Ålesund i august.

 • -Stor interesse for økologisk mat

  Mer enn 200 personer møtte opp da Oslo Kooperativ hadde oppstartmøte i slutten av april. Kooperativet gir medlemmene mulighet til å kjøpe økologiske matvarer direkte fra produsentene.

 • -Interessa for økologisk mat aukar

  Stadig meir økologisk mat blir selt i Noreg. I 2012 var det ein samla omsetnad av økologiske matvarer på om lag 1,45 milliardar kroner, ein auke på 17 prosent frå året før.

  Sidan 2006 har omsetnaden i daglegvarehandelen auka med 142 prosent. Samanlikna med dei andre nordiske landa ligg Noreg på sisteplass i omfang av økologisk matproduksjon. Berre 3,5 prosent av mjølka og 0,9 prosent av kjøttet var økologisk i 2012.

 • Klimagasser – effekt av tett jord og dårlig drenering

  Klimagasser, også kalt drivhusgasser, bidrar til global oppvarming. Landbrukets utslipp av klimagasser skyldes i all hovedsak lystgass (N2O), metan (CH4) og karbondioksid (CO2). 

 • Det er verd å prøve ert-

  Erter i vekstskifte med korn kan sanere sykdom og tilføre jorda nitrogenrike plantedeler. Når høsteforholda klaffer er også avlinga verdifull.

 • Økologisk produksjon kan begrense soppgift i korn

  Økologisk produksjon er en alternativ strategi for å begrense Fusarium-angrep og mykotoksinproblemene i norsk korn, skriver Vitenskapskomiteen for matrygghet i sin rapport om soppgifter og norsk korn.

 • Eg vil produsere økologisk mat

  Siri Helle vil produsere økologisk mat. Derfor går ho på Sogn Jord- og hagebruksskule i Auland.

 • St. Olav dobler økomat-tilbudet

  - Nytt sykehus har gitt oss enestående matmuligheter. Innen 2020 skal 30 prosent av alt vi serverer være økologisk, sier kjøkkensjef ved St. Olavs Hospital, Gunnar Kvamme.

 • -Studer ved Sogn Jord- og Hagebruksskule

  Søknadsfristen ved Sogn Jord- og Hagebruksskule var 1. mars, men skolen melder om at det ennå er håp for de som er seint ute. Så om du kan tenke deg studere i Aurland er det ikke for seint å søke.

 • Ny global plattform for mer og bedre økoforskning

  I samarbeid med andre internasjonale organisasjoner har International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) oppretta ei ny gruppe som skal fremme forskning i økologisk landbruk. Gruppa blir kalt TIPI, Technology Innovation Platform of IFOAM.

 • Vekstmedium brukt i veksthus

  Norsk økologisk veksthusproduksjon baserer seg hovedsakelig på dyrking i sekker/potter, også kalt avgrensete bed. I de fleste europeiske land er holdningen at den økologiske veksthusproduksjonen må foregå i jordsmonnet.

 • Husdyrgjødsel i økologisk landbruk

  Debio-godkjente produsenter ble høsten 2011 spurt om bruken av husdyrgjødsel.  Undersøkelsen viste at om lag 35 prosent av øko-produsentene bruker konvensjonell husdyrgjødsel.

 • Tøft for mangfoldsbøndene i Norge

  Sortsmangfoldet i landbruket henger nøye sammen med bondens rett til å foredle og omsette frø. Mangfoldsbøndene gjør en viktig jobb med å forvalte kulturplantearven, men regelverket for å godkjenne sorterer tøft. Plantetraktaten er et viktig verktøy.

 • -Ny forskningsstrategi

  Økende økologisk produksjon og forbruk krever ny kunnskap og innovative løsninger, det skriver SLU, EPOK – senter for økologisk produksjon og forbruk i forordet til i rapporten som skal stake ut veien til videre forskning innen økologisk produksjon og forbruk.

 • Økologisk Norge krever forbud mot plantemidler som dreper bier

  Økologisk Norge krever at landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) innfører forbud mot plantemidler som er en trussel mot biene.

 • 101 Proteintips

  Kjøttdyr kan fôres kun med grovfôr. Bøndene  kan tjene store penger på å dyrke sitt eget protein.

 • -Innleder global kampanje for å minske matsvinnet

  I følge kampanjen Think. Eat. Save – reduce your Foodprint, kan aktører langs hele næringskjeden redusere det årlige matsvinnet på 1,3 milliarder tonn betydelig kun ved hjelp av enkle grep. Kampanjen er initiert av FAO, FNs miljøprogram (UNEP) og samarbeidspartnere langs hele næringskjeden.

 • Økologisk landbruk er bra for artsmangfoldet!

  Ved SLU er det utgitt en ny rapport om økologisk landbruk, biologisk mangfold og økosystemtjenester. Den oppsummerer de siste års forskning på effektene økologisk drift har på mangfoldet i dyrkingslandskapet, og noen økosystemtjenester som pollinering, nedbryting og biologisk bekjempelse som mangfoldet sørger for.

 • -Økologiske driftssystemer – hvordan kan de forandre landbruket?

  Økologisk landbruk kan drives tett opp mot konvensjonell drift, men kan også være radikalt annerledes. Målet for økologisk landbruk  er å forandre(hele) det konvensjonelle landbruket, og måten vi driver jordbruk på. Gjennom NJF er nordiske forskere i full gang med planleggingen av  et seminar der vi vil diskutere  hvordan resultatene våre bidrar til dette ambisiøse målet. Det sier seniorforsker Anne-Kristin Løes ved Bioforsk.

 • -Øko-kampanje i gang

  I disse dager braker Norgeshistoriens største felles markedsføringskampanje løs for å gi forbrukerne kunnskap om økologisk matproduksjon. Aldri før har budskapet vært tydeligere: velg bort kunstige tilsetninger!

 • -Vil ha større tomatmangfald
  I skuggen av dei kommersielt dyrka veksthustomatane finst det ein rik underskog av tomatsortar som passar hobbygartnarar og nisjeprodusentar – og som kan vere interessante for økologisk produksjon, skriv www.bioforsk.no
 • Tilskuddene har bidratt til å nå målene-

  Statens landbruksforvaltning (SLF) har gjennomført en evaluering av tilskudd som skal bidra til økt økologisk produksjon og forbruk av økologisk mat. Blant hovedfunnene er at tilskuddene har bidratt til å nå målene, og i stor grad vært utløsende for omlegging til økologisk produksjon. Behovene er nå størst på markedssiden, der tiltak bør rettes inn mot forbruker.

 • Lønnsom produksjon av økologiske jordbær

  Å produsere økologisk jordbær er økonomisk lønnsomt. Det er konklusjonen etter 6 års forsøk i Agder. Resultatene fra forsøkene ble presentert på internasjonalt seminar om økologisk jordbærdyrking i Kristiansand.

 • Økologisk: Plantevernplaner for dyrking av jordbær og bringebær

  Plantevern i økologisk bærdyrking betyr både forebyggende og direkte tiltak. I to nye Bioforsk Tema får du gode tips.

 • Anbefaler dyp kutting av røttene

  Ulike jordarbeidingsstrategier er blant de viktigste metodene for å redusere gjenvekst av flerårige ugrasarter i økologisk jordbruk. I sin doktorgradsavhandling tar Mette Goul Thomsen ved Bioforsk for seg disse utfordringene. Her så spesielt  på åkertistel (Cirsium arvense).

 • -Hva skal vi spise i framtiden

  Hva skal vi spise i framtiden og hvordan skal vi produsere det? Utviklingsfondet har gitt ut et diskusjonsnotat med tittelen SULT.

 • -NJF seminar: Økologisk landbruk som veiviser

  Hvordan kan økologisk landbruk vise vei for resten av landbruket. Det blir tema for NJF seminar 461 i Danmark høsten 2013.

 • Oftare hausting gjev meir fytoøstrogen og feittsyrer i mjølka

  -Kva kua et, kor ofte graset blir hausta og korleis kyrne vert handsama er ikkje likegyldig for kva slags mjølk vi får. Mjølka har heller ikkje eit konstant næringsinnhald, fortel forskar Annika Höjer ved Sveriges Landbruksuniversitet. Ho har saman med forskarar frå Bioforsk, UMB og Aarhus universitetet sett på fôret vi gjev, kyr og korleis det påverkar ingrediensar i mjølk som kan ha helsefremjande effektar.

 • -Økologisk forskning i Europa viser vei

  Økologisk landbruk tilbyr mange utviklingsmuligheter innen landbruk, og at erfaringer fra tidligere forskning innen området vil bli brukt i utviklingen av det nye rammeprogrammet for landbruksforskning i EU, «Horizon 2020», sier Europakommisjonæren for forskning, innovasjon og vitenskap, Máire Geoghegan-Quinn.

 • -Kunnskapen om konsekvenser av kjemikaliebruk er mangelfull.

  Nærmere 200 personer møtte opp fram da kjemiske sprøytemidler var tema på åpent møte i Oslo. Kunnskapen om konsekvenser av kjemikaliebruk på helse og miljø er mangelfull, og flere innledere påpekte behov for mer forskning og større politisk fokus.

 • -Nysatsing på økologisk servering

  Debios serveringsmerker viser frem spisesteder som satser på rene, naturlige og økologiske råvarer.

 • -Større økonomisk risiko å drive økologisk

  En Nederlandsk studie viser at det er større økonomisk risiko å drive økologisk mjølkeproduksjon enn konvensjonell produksjon.

 • -Biedøden knyttes til sprøytemidler

  Fôr med rester av et insektmiddel mistenkt for å forårsake biedød ble gitt til bier i 16 bikuber. Femten av disse bikubene ble erklært døde et halvår etter at denne fôringen ble avsluttet

 • -Økologiske seminarer i 12 fylker

  Denne høsten skal Nofima, Difi og ØQ (Foregangsfylke for økt forbruk av økologisk mat) i samarbeid med Fylkesmannen arrangere 12 seminarer rundt i hele landet. Temaet for seminarene er innkjøp og servering av økologiske produkter.

 • - GMOer fører til mer sprøyting!

   Genmodifiserte vekster (GMOer) er en teknologi som fremmer mer sprøyting. Multinasjonale selskaper som Monsanto ønsker selvfølgelig å selge mer sprøytemidler, uttalte Bill Freese ved Centre for Food Safety i USA på et seminar om GMO i Oslo.

 • -Nytt nettverk for innovasjon

  Det økologiske miljø ligger ofte i front i å prøve nye metoder. Nå dannes det et nytt nettverk i EU og EFTA.

 • Enklere å kjøpe økologisk mat

  En ny veiledning fra Difi gjør det enklere enn før å kreve økologisk mat i offentlige virksomheter.

 • -Vestfold-gartneri fekk øko-pris

  Kjær Gartneri i Vestfold vart  kåra til Årets leverandør av økologiske produkter. Landbruksdirektør  i Møre og Romsdal Anne Berit Løset delte ut prisen på Matfestivalen i Ålesund.

 • -Små mengder plantevernmidler kan få store konsekvenser for biene.

  I løpet av de siste årene har store mengder av honningbier dødd. Dette kan være dramatisk for verdens matproduksjon.

 • -Klart for økofestival i Sande

  I helgen 17.-19.august går den femte økofestivalen i Sande av stabelen. Da blir Sande sentrum fylt med boder med utstillinger fra flere aktører innenfor økologisk matproduksjon, festivalscene med kulturelle innslag og mye mer.

 • -Økologisk mat gav sunnere kosthold

  Dette er en av konklusjonene i en artikkel fra en stor norsk mor/barn-studie. De som spiste mest økologisk mat, hadde høyest inntak av frukt, grønnsaker og bær og grove kornprodukter, og spiste mindre kjøtt, hvitt brød, kaker og godteri.

 • -Etterlyser folk med hagefavorittar

  Bioforsk Økologisk arrangerer sin årlege kjøkkenhagedag og etterlyser favorittplanter.

 • -Kjøkkenhagedag på Tingvoll

  KJØKKENHAGEDAG på Tingvoll gard 26. august kl 14

  Foredrag ved Kirsty McKinnon

  Kirsty jobber med kjøkkenhager og matvaresikkerhet og vil fortelle om hvordan alle kan dyrke noe for å gjøre byer og bygder mer grønne og spiselige. «Incredible edible Todmorden» i England er et eksempel til inspirasjon.

 • Uteareal for fjørfe

  Fylkesmannen i Østfold ved  Landbruksavdelinga har gitt ut veiledningshefte om uteareal for økologisk fjørfe. Her får du masse nyttige tips om hva en skal tenke på i planlegging av utearealet til økologiske fjørfe

 • Mindre giftige sopper i økologisk korn-

  De siste årene har det vært en økning av Fusarium-muggsopp og muggsoppgifter i korn. Dette kan gjøre både dyr og mennesker syke. Mineralgjødsling og bruk av ugrasmidler fører til økt smitte av soppen , mener forskerene.

 • Hvordan skal vi drive landbruk i framtida?

  Vi kan ikke fortsette å drive landbruket slik vi har gjort til nå. Det har IAASTD  (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development) konkludert med i sin hovedrapport.

 • -Sogn Jord- og Hagebruksskule har ledig plass

  Sogn Jord- og Hagebruksskule melder om at dei enno har ledige plasser i haust. Er du interessert i å få et nærare forhold til naturen og forstå dei underliggande, økologiske prosessane? Da er Sogn Jord- og Hagebruksskule plassen for deg.

 • Ny kunnskap om belgvekster

  Nitrogenfikserende belgvekster i vekstskiftet reduserer utslippene av klimagasser fra landbruket. Samtidig kan de bidra til at mer karbon lagres i jord og til lavere forbruk av fossil energi. Dette er noen av konklusjonene i et internasjonalt arbeid som professor Erik Steen Jensen ved Sveriges Lantbruksuniversitet har ledet.

 • -Kløvertretthet - rusk i den økologiske motoren?

  Belgvekstene regnes som «motoren» i vekstskiftet i økologisk landbruk på grunn av deres evne til å fiksere nitrogen fra lufta.  Men hva skjer med sykdommer og skadedyr når vi dyrker kløver og andre belgvekster år etter år?

 • -Humlene er trua

  Forsker Lars Tørres Havstad ved Bioforsk, er bekymra for humlene. Spesielt de med lange tunger, for de er med på å skaffe oss kløverfrø, som vi er avhengige av for å få fôr til dyra som blant anna skaffer oss melk og kjøtt.

 • -Sprøytmiddelbruken må ned

  Integrert plantevern blir et viktig tiltak for å redusere bruken av kjemiske plantevernmidler i landbruket.

 • -Forskjellig næringsinnhold i økologisk og konvensjonell melk

  Ulik fôring er årsaken til at næringsinnholdet i økologisk og konvensjonell melk er forskjellig.

 • -Kongen hyllet økologisk matproduksjon

  Under Kongeparets fylkestur til Sande i dag 19. juni hedret H.M. Kong Harald Sande for sin økologiske matproduksjon.

 • -Forskningsdirektøren i Bioforsk om økologisk mat i barnehager
 • -Årets leverandør av økologiske produkt 2012

  No er tida inne for å kåre "Årets leverandør av økologiske produkt". Vi inviterer publikum til å komme med forslag på gode kandidatar til kåringa. Prisen skal delast ut under Den Norske Matfestivalen i Ålesund i august.

 • -Hageeiernes allierte

  Mange hageeiere har gjenopptatt den årlige kampen mot invaderende snegler. En liten trøst kan kanskje være at man ikke må kjempe krigen alene. I naturen finnes det nemlig allerede flere allierte sneglemordere.

 • -Krav om grønnere landbrukspolitikk i EU

  EUs landbrukspolitikk må blir grønnere, smartere og mer rettferdig. Det sa Jerzy Bodgan Plewa, viseadministrerende direktør i EUs DG Agri (EU-kommisjonens landbruksdepartement) på et møte om økologisk landbruk 17. – 18. april

 • -Organisk avfall – matnyttig for øko-korn

  Kan matrester og andre organiske avfallsprodukter være effektiv gjødsel for økologisk korn? I områder uten husdyr er gjødsel et stort problem, og et nytt prosjekt skal prøve ut ulike alternativer. Målet er høye og stabile avlinger i en situasjon der 70 prosent av økokornet må importeres.


 • -Økologisk landbruk og FAO

  Økologisk landbruk er et av de prioriterte programområdene for tverrfaglige aktiviteter innen FAO, FN’s organisasjon for mat og landbruk. Siste rapport fra arbeidsgruppa hadde tittelen «Organic Agriculture and Climate Change Mitigation»

 • Økologiske matskandaler?

  I den senere tid har det blitt hevdet at «de største matskandalene det siste året har vært knyttet til økologisk mat». Eksemplene som nevnes er E.coli-infiserte bønnespirer, listeriabakterier i melon, og kreftfremkallende stoffer i barnemat. Seniorforsker i Bioforsk Økologisk, Anne Kristin Løes har sett litt nærmere på sakene som har blitt trukket fram.

 • Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking-

  Forsker Per J. Møllerhagen har skrevet veilederen som kan lastes ned her på Agropub.

 • -Jordbærdyrking i økologisk landbruk

  Mange forbrukarar ønskjer å kjøpa usprøyta jordbær og det burde derfor vere rom for ein vesentleg større andel økologisk jordbærproduksjon her i landet. Jordbær er den viktigaste bærveksten i Norge, men økologiske produksjonen utgjer ein svært liten del.

 • -Bli kjent med tomatmangfoldet

  Prosjekt søker produsenter.  Vil du prøve ut tomatsorter på friland eller i veksthus? Prosjektleder Susanne Friis Pedersen ved Bioforsk Økologisk søker produsenter som vil prøve flere tomatsorter.

 • -Smått er godt

  Dei store strevar med å finne nok kundar, dei små strevar med å produsere nok til kundane. Så ulik er kvardagen for produsentar av norsk økologisk mjøl.

 • -Mye nytt på Agropub

  er ei nettside der de som er interessert i landbruk og spesielt økologisk landbruk kan finne mye relevant fagstoff. Oppdateringene av husdnnholdet er gjort av fagpersoner tilknytta Bioforsk Økologisk og rådgivingstjenestene i Landbruket og finansiert av Statens landbruksforvaltning og Bioforsk. Her kan interesserte laste ned rapporter, tema-ark og artikler om mye relevant fagstoff

 • -Bønder i by`n ?

  Urbanisering er et utbredt fenomen i hele verden, og stadig flere mennesker blir dermed avhengig av matproduksjon andre steder. Hva gjør dette med relasjonen mellom menneske og natur? Kan vi motvirke denne trenden gjennom å dyrke mer i byen? Hvordan skal dette løses i praksis?

 • -Sertifisering av sjømat

  Rapport fra SERG (Seafood Ecology Research Group) ved universitetet i Victoria, Canada  tar for seg sertifisering av sjømat ut fra konsekvenser for miljø. Det ses kun på havmiljø – ikke ferskvann, ikke på dyrevelferd, sosiale forhold eller sporbarhet.

 • Rapport fra USA: Økologisk er bra for helsa

  Rapport fra USA anbefaler økologisk:

  En ny rapport fra USA anbefaler økologisk dyrking ut fra ulike helse- og miljøargumenter.. Rapporten "Organic Farming for Health and Prosperity" bygger på et litteraturstudium av amerikanske, vitenskapelige artikler, publisert etter 2000. Den beskriver seks ulike forhold hvor de presenterer argumenter for omstilling til økologisk drift:

 • Sørstu gård i Melhus kommune

  Vi har besøkt Sørstu gård som ligger på en ås mellom 100 og 170 meter over havet, i grenda Øyås. Den blir drevet økologisk av Eivind og Kirsten Bakk. Gården omfatter 239 daa fulldyrka jord, 25 daa beite og 150 daa skog. 103 daa av jorda er leid.

 • Økologisk birøkt – noe for deg?-

  Bier er nødvendige for pollinering av en rekke kulturvekster og dermed svært viktige for vår matforsyning. Honning er dessuten sunt og godt! Starter du med birøkt, bidrar du til å motvirke den skremmende biedøden, som mange land opplever. Nå kan du lære om økologisk birøkt i et hefte fra Norges birøkterlag.

 • -Dyrevelferd på nett

  Bioforsk lanserer ei ny side på nett for dyrevelferd. Denne er spesielt retta mot økologisk husdyrhold, og gir informasjon om regler og anbefalinger for å sikre god velferd for husdyr i økologisk drift.

 • -Økologiske beitedyr i unike kulturlandskap

  I et nytt internasjonalt prosjekt skal Bioforsk se på hold av økologisk gammelnorsk sau i kombinasjon med skjøtsel av verdifulle kulturlandskap. Prosjektet skal danne grunnlag for næringsutvikling og bedre økonomi innen økologisk sauehold i Nordland.

 • Nok mat med økologisk landbruk?

  Kan vi fø menneskene i hele verden i lengden? Dette spørsmålet har vært stilt helt siden Malthus publiserte sin teori om befolkningsutvikling for 200 år siden. Drastisk økning i matpriser i begynnelsen av dette århundret, samtidig med flere hunger- katastrofer, gjør spørsmålet svært aktuelt.

 • Produser energi og dyrk gjødsla selv

  Kornbønder kan dyrke sin egen gjødsel, og samtidig få energi fra biogassproduksjon. En kombinasjon av grønngjødsling og produksjon av biogass utnytter nitrogenet godt og gir gode avlinger, viser et forskningsprosjekt i samarbeid mellom Bioforsk og UMB. Metoden kan utvikles videre.

 • Biff med god samvittighet

  Du kan bytte ut en torskemiddag i uken med kjøtt fra kuer som bare spiser gress. Dette kjøttet kan inneholde betydelige mengder omega-3-fettsyrer.

  - Hvis dyrefôret ble endret kunne man øke innholdet av omega-3-fettsyrer i kjøttet tilsvarende en til to torskemiddager i uken, sier professor Anna Haug.

 • -Agro-ecology and consumption change can secure future food supply (www.ifoam.org)

  Food security in times of scarce natural resources requires an ecological re-think of our food and farm systems

 • Gode nyheter for bringebærdyrkere!-

  Bladmidd på bringebærplanter av sorten Glen Ample kan gi stor skade. Nå er det utviklet en ny metode for behandling med rapsolje og såpe om høsten. Metoden er tatt i bruk av både økologiske og konvensjonelle dyrkere. Bioforsk har gitt ut et temaark om bringebærbladmidd og hvordan forhindre angrep av disse.

 • Fôring i økologisk mjølkeproduksjon - kort innføring

  Økologisk mjølkeproduksjon er tema i en ny Bioforsk FOKUS som er utarbeidet av Bioforsk Økologisk og TINE Midt-Norge. Heftet gir en kort innføring innenfor temaene grovfôropptak, valg av kalvingssesong, praktisk fôring ved intensiv og ekstensiv mjølkeproduksjon, mjølkekvalitet, produksjonssjukdommer og luftegårder

 • -Norge sentral i global økologisk forskning

  Forsker Anne-Kristin Løes fra Bioforsk Økologisk ble valgt til visepresident i den økologiske forskningsorganisasjonen ISOFAR. Valget skjedde under den økologiske verdenskongressen i Sør-Korea som pågår nå. Hun deltar i Korea på forskningsdelen på konferansen, der hun presenterte resultat fra IPOPY undersøkelsen som har sett på økologisk mat i skoler og barnehager.

 • -Økt salg av økologisk mat

  Mens det i 2010 var stagnasjon eller nedgang i produksjon og omsetning av økologiske produkter, peker pila oppover igjen i 2011. Den positive salgskurven for økologiske produkter gjelder for alle omsetningsledd; dagligvare, helsekostsektoren, spesialbutikker, i storhusholdning og bondens marked.

 • -Kjøp og salg på nett

  Økofunn er en nettbasert markedsplass for kjøp og salg av fôr, livdyr, redskap og gjødsel til det økologiske landbruket.

 • -Skolehageseminar 2011

  Skolehagen er en verdifull arena for tverrfaglig undervisning. Bioforsk Økologisk har lag erfaring i skolehagepedagigikk og inviterer derfor til skolehageseminar tirsdag 25. oktober 2011

 • Marken kom tilbake

  Etter at garden var drevet med ensidig konvensjonell kornproduksjon i nesten 60 år, la Rune og Anne Røli på Rølia gard i Steinkjer om til økologisk i 2007. Da kom marken tilbake.  Det er ingen overraskelse for forsker ved Bioforsk Økologisk, Reidun Pommeresche.

 • -Grøstad gris vart årets økoleverandør

  - Dette var moro, seier dagleg leiar ved Grøstad gris, Hans Runar Knapstad. Firmaet fekk leverandørpris på årets daglegvaredag under Matfestivalen i Ålesund. Det er sjuande året på rad at ”Årets leverandør av økologiske produkt” blir kåra.

 • -Stort behov for økologisk korn

  35 kommuner på Østlandet og i Trøndelag er involvert i et nasjonalt prosjekt for å øke den økologiske kornproduksjonen.

 • Økologisk forbruk og marked i Danmark-

  Hvem er den danske økologiske forbrukeren? Det har blitt gjenstand for et stort forskningsprosjekt.

 • -Forskere innen økologisk matkvalitet og helse samla i Praha

  Den første internasjonale konferansen for forskning innen økologisk matkvalitet og helse er gjennomført. Konferansen ble avholdt i Praha og samlet forskere fra hele verden.

 • -Økoplan erstatter driftsbeskrivelsene

  LANDBRUK: Heretter skal alle som legger om til økologisk landbruksproduksjon utarbeide en økoplan. (saka er henta fra www.debio.no)

 • -Økologisk landbruk er ikke løsningen

  ØKODEBATTEN:I et innlegg i Agropub 27.4.2011 referer Sissel Hansen og Grete Lene Serikstad til et intervju med meg i Teknisk ukeblad. Jeg har aldri sagt at sammenligninger av matkvalitet er entydige i disfavør av økologisk landbruk, men referert til hovedkonklusjonene fra undersøkelsene, som er i samsvar med oppfatningen til norske mateksperter og – myndigheter, nemlig at det er like trygt å spise konvensjonell mat som økologisk mat. (Se innlegger under)

 • -Om lausdrift og båsfjøs med meir.

  ØKOLOGISK DYREVELFERD: I Forskrift om hold av storfe er det slått fast at det skal innførast lausdrift for storfe. Kravet gjeld for nybygg, medan det for eksisterande båsfjøs er gjeve dispensasjon til 2024. I særlege tilfelle kan det også gjevast ytterlegare dispensasjon. Regelverket er altså ikkje slik at alle konvensjonelle kyr i dag har krav om lausdrift, medan økokyr i små besetningar står på bås.

 • Økologisk landbruk, viktig for utvikling av alt landbruk

  Teknisk ukeblad påstår i en artikkel publisert 20. april i år at økologisk mat er ren bløff. I følge Teknisk ukeblad hevder Arne Grønlund at folk blir lurt til å tro at økologisk matproduksjon er bedre enn mat som er dyrket konvensjonelt, og at dette er en ren bløff og skyldes manglende kunnskap om miljøvirkningene og kvaliteten på økologisk dyrket mat.

 • -Ny vår for økologiske epler

  Hva skal til for at økologiske epler blir en suksess? Ifølge ekspertene er det to ting som må oppfylles. Eplene må være immune eller sterke mot sykdommer og de må rett og slett smake godt. (saka er kopiert fra www.regjeringen.no)

 • -Økologiske produksjonsmetoder er løsninga.

  Økologiske produksjonsmetoder er løsninga, mener Paul Holmbeck i dansk Økologisk Landsforening.

  I 2050 er det ni milliarder mennesker på kloden. En stor global utfordring er å skaffe mat nok til så mange mennesker. Økologisk landbruk har dokumenteret effekt for å øke matproduksjon og velstand hos verdens fattige bønder, skriver dansk økologiforening på sine nettsider.

 • -Mer matomsorg med økosatsing

  Prosjekter som skal stimulere til økt bruk av økologiske råvarer i storhusholdning fører til mer matomsorg, sier prosjektleder Liv Solemdal ved Bioforsk Økologisk.

 • -Foredraga fra fagseminaret 2011 lagt ut

  Bioforsk Økologisk kunne tilby deltakerne på fagseminaret til bladet Økologisk landbruk et spennende og omfattende program. Fagseminaret ble arrangert på Tingvoll 9. og 10. mars 2011. Vi har nå lagt ut foredraga

 • -Økt økologisk produksjon, men redusert salg

  Den totale produksjonen av økologisk mat økte i 2010. Men salget i butikkene gikk tilbake. Etter flere års vekst var det en nedgang i verdien av den økologiske omsetningen i 2010. Dette gjelder de fleste varegruppene. Også andelen økologisk av den totale matomsetningen viser en svak nedgang.

 • Miljøregnskap for importert økologisk mat-
 • Dyrking av nye typer grønnsaker

  Våren er snart her igjen, og det er på tide å starte forberedelsene til kjøkkenhagen. Hvorfor ikke velge noen spennende nye sorter til grønnsaksutvalget? Mizuna, shungiku, amarant og vinterreddik  er grønnsaker som er på vei inn i det norske sortimentet.

 • -Fortsatt tillatt med natriumformiat i ensileringsmidler

  Mattilsynet har besluttet å akseptere bruk av ensileringsmidler med natriumformiat i økologisk produksjon inntil videre.

 • -Oksene bør luftes

  På oppdrag fra Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU) har Bioforsk sett på fordeler og ulemper knytta til luftekravet for okser i økologisk produksjon. -Vår konklusjon er at lufting av okser er et positivt dyrevelferdstiltak, men at produksjonsformen må tilpasses det enkelte bruk, sier forsker Lise Aanensen ved Bioforsk Nord Tjøtta.

 • -Ny økologiforskrift

  Landbruks- og matdepartementet vil snart fastsette ny økologiforskrift. Forslag til ny forskrift var ute til høring i fjor. I denne høringen ble det stilt spørsmål om bruk av kobber som plantevernmiddel i økologisk frukt- og bærdyrking i Norge. EU-forordningen tillater bruk av slike midler.

 • -Skolehageutdanning

  Skolehagene i Norge opplever for tiden økt interesse og engasjement, og elevene som får dette tilbudet har mulighet til både å lære fag og å kose seg med selvdyrkede urter og grønnsaker. Den økte interessen for skolehager gjenspeiler seg også i ulike utdanningstilbud som tilbys i landet.

 • -Varialbel erfaring med oppalsjord

  Økologiske småplantedyrkere ønsker seg spiretestet økologisk oppalsjord med kvalitetsbevis. Erfaringene med norskprodusert økologisk oppalsjord er variabel. Er en oppalsjord god nok når plantene må overgjødsles allerede på ettbladstadiet? Hvor mye jord bør en økologisk plante som spirer fra frø få ha? Hvem har ansvaret for at oppalsjorden holder kvalitetsmessige mål? Det er mange uavklarte spørsmål knytte til dette.

 • -Fagseminar: Økologisk landbruk 2011

  Fagbladet Økologisk landbruk arrangerer årsmøte og fagseminar på Bioforsk Økologisk, Tingvoll, onsdag 9. og torsdag 10. mars 2011. Seminaret er åpent for alle. Bioforsk Økologisk byr på en omfattende presentasjon av prosjektene ved senteret.

 • -Jordskokk - et søtt alternativ

  Søt, frisk og særegen nøtteaktig smak. Slik beskrives den gamle kulturveksten jordskokk, som i sin tid ble utkonkurrert av poteten. Nå vil mange ha den på bordet igjen, og med sitt høye innhold av inulin er den et spesielt godt alternativ for diabetikere.

 • -Ny bok for frukt- og bærdyrkere!

  Vet du hvor mange ulike tege-arter som er nyttedyr i hagen? Eller hvilke skadedyr som er mest vanlige på frukttrærne? Boka “Nyttedyr, skadedyr og sjukdom i Frukt- og bærhagen” av Olav Sørum gir svar på disse spørsmålene.

 • -Forsvaret: Nei til transfett, ja til økomat

  Forsvaret vil fra 1. januar 2011 ikke kjøpe inn mat og produkter som inneholder industrielt modifisert transfett og palmeolje. De stiller også krav til sine leverandører at de skal kunne levere økologiske produkter.

 • -Økologisk landbruk i ny stortingsmelding

  Hvilken plass skal økologisk landbruk ha i den nye stortingsmeldinga om landbruket? Hvilken betydning vil ei ny stortingsmelding ha for utvikling av økologisk landbruk i Norge? Organisasjonen Oikos ønsker å diskutere disse spørsmålene i tida framover

 • -”Sov, du vesle spire ung – ennå er det vinter …”

  Nå er det tid for å skolere seg til en ny vekstsesong. Det kan bety lesing av fagstoff om plantehelse og plantevern i økologisk landbruk. Her får du tips om litteratur om emnet. På internett har du tilgang til mye av dette nyttige lesestoffet.

 • -Lite giftige sopper i økologisk korn

  Mens konvensjonelle kornbønder strever med høyt innhold av giftige sopper i kornet, er situasjonen en annen for dem som driver økologisk.  Nå lurer forskerne på hva økobøndene gjør som fører til mindre innhold av farlige soppgift i kornet.

 • -Temaark om såfrø og formering i økologisk landbruk

  I økologisk landbruk er det krav om å bruke økologisk såvare så fremt det er tilgjengelig. 24 nye temaark går på en lettlest, men grundig måte inn på de viktigste sidene rundt temaet økologisk frø og formering av gras, korn, bær, frukt, grønnsaker, potet, urter og litt til.

  Last ned temaarkene:
  >>  Temaark økologisk frø og formeringsmateriale

 • -Kompensasjon for økt kraftfôrpris

  I snitt har prisen på økologisk kraftfôr steget med 16 prosent (ca 60 øre per kr) fra november 2007 til november i år. Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget leverte 26. november inn sitt krav til staten, blant annet med krav om kompenasasjon for økt pris for kunstgjødsel og konvensjonelt kraftfôr. Prisen på det økologiske kraftfôret har steget enda mer enn det konvensjonell og dette er bakgrunnen for at Oikos krever kompenasasjon også for denne økte kostnaden.

 • Åkertistel for mørke høstkvelder
  Nå er det studietid! Mens dødt løv fyker rundt hushjørnet kan du bruke tida inne til å oppdatere deg, blant annet på tiltak mot åkertistel i økologisk landbruk.
 • -Nytt nettsted for økologi i storhusholdninger
   

  Bioforsk Økologisk, Nofima mat (tidligere Matforsk) og Stiftelsen Ullandhaug økologiske gård samarbeider om å utvikle økologisk mat i storhusholdninger. Prosjektet KjøkkenØkologi er et resultat av dette, og nå kommer nettstedet med samme navn.

 • -Økologiske fylkesmenn
  Fylkesmann nettside

  Som regjeringens forlengede arm ut i fylkene spiller Fylkesmannen en viktig rolle for utviklinga av økologisk landbruk. På nettet finner du oversikt over landets fylkesmenn og tilgang til informasjon om landbruk og naturforvaltning nyttig for enhver landbruker, og ikke minst grundig oversikt over mer og mindre formelle økologiske happenings i nærområdet.

 • -78 flere øko-bønder første halvår
  Bonde og veileder

  Veksten i antall virksomheter registrert hos Debio fortsetter. Trenden fra 2007 videreføres, med størst vekst i antall bedrifter som driver salg og foredling av økologiske produkter. Det blir fremdeles flere primærprodusenter med økologisk godkjenning, men veksten her er ikke like stor.

 • -Kven blir årets leverandør?
  Rørosmeieriet får pris Årets leverandør 2005

  Bli med og nominer kandidatar til kåringa av «Årets leverandør av økologiske produkt». Det er fjerde året at Den norske Matfestivalen, Møre og Romsdal fylke ved landbruksavdelinga og Bioforsk Økologisk vil dele ut prisen. Utdelinga vil skje under Matfestivalen i Ålesund 28. august.

 • -Økologisk krafttak for 52 kommunar
  Økoløftkommuner. Ill: Statens landbruksforvaltning

  To departement deler ut 20 millionar kroner til kommunar som vil satse på økologisk forbruk og produksjon. Til saman er det 31 prosjekt som har fått tilskott. Landbruksminister Riis-Johansen seier at prosjekta er viktige for å nå 15 %-målet for økologisk mat og landbruk.

 • -1. slått på Sørlandet tørker inn
  Eng og beite på Sørlandet, tørr mai 2008

  Avisene er over seg i begeistring for sommer og sol, bading, utepils og «pent vær i 10 dager til». Faktum er at landbruket på Sørlandet sårt trenger ei skikkelig rotbløyte. Førsteslåtten er i ferd med å tørke inn til nesten ingenting, spesielt i innlandet der graset ikke hadde rukket å buske seg skikkelig før tørken, og nå skyter på kort stengel.

 • -Forskningsnytt på nett
  Forskningsnytt sin Oe

  Magasinet «Forskningsnytt for økologisk landbruk i Norden» har nå tatt steget fullt ut på nett. Her kan du lese alle artiklene - og delta i diskusjoner om dem! Siste utgivelse har hovedtema grønnsaker.

 • -Mer korn gjennom samarbeid
  Gårdssamarbeid for mer økokorn

  Nord-Trøndelag har den største produksjonen av økologisk korn på landsbasis, men mangel på vekstskifte gir ofte problem med næringsforsyning og ugras i kornet. Solrun Kolstad og Ingrid Gauslaa i Trøndelag Forsøksring mener at samarbeid mellom gårder med ulik produksjon kan gi svært gode løsninger.

 • -50 % flere!
  Bananer

  Debio presenterer status for økologiske virksomheter, arealer og produkter i 2007. I tillegg til økningen blant aktører på markedssida har også det økologiske arealet økt og utgjør nå 3,9 % av det totale landbruksarealet i Norge. Enda er det langt igjen til myndighetenes mål om 15 % økologisk landbruksareal i 2015.

 • -Høring: Handlingsplan for økologisk landbruk

  Møtearenaen for økologisk produksjon og forbruk har fått i oppdrag å utarbeide en handlingsplan for å nå målene om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2015. Planen som nå er på høring foreslår ei rekke tiltak for å øke den økologiske primærproduksjonen.

 • -Viktig oppdatering: Økonomi

  Økonomihandboka 2008 er allerede klar. Last ned pdf her og få de oppdaterte talla for økonomiske rammebetingelser for økologisk landbruk.

 • -Betaler økolandbruket for redusert klimapåvirkning
  Økologisk oliven

  Spania er først i Europa med å anerkjenne miljøtjenestene som økolandbruket leverer. Unngåtte CO2-utslipp i Spania på grunn av økologisk landbruk er verdsatt til hele 130 millioner euro.
  - Spennende og en klar anerkjennelse av miljøgevinsten av økologisk landbruk, sier Aina Bartmann, leder i møtearena for økologisk landbruk.

 • -Flere kjøper økomat
  vekst-utklipp

  Andelen som faktisk kjøper økomat, og ikke bare sier det, har økt fra 16 til 21 prosent fra 2006 til i år. Dette viser en undersøkelse som markedsanalysebyrået EcoCommerce har gjort i et landsrepresentativt utvalg av norske butikker.

 • -Norsk økotomat lønnsomt å dyrke

  Konvensjonelle produsenter av veksthusgrønnsaker har vært tilbakeholdne med å legge om til økologisk. Resultat fra Bioforsk Vest Særheim og erfaringer fra gartneri viser at lønnsom økologisk produksjon i veksthus er godt mulig.
  >>Les mer hos Bioforsk

 • -Økologisk samarbeid på Vestlandet
  Samarb vest

  Alle som arbeider for økologisk landbruk eller forbruk på Vestlandet, er invitert til å delta i eit nystarta nettverk og samarbeidsforum. Det er Økoringen vest og Oikos vest som har tatt initiativet til samarbeidet. No inviterer dei andre med same målsetning - styrke utviklinga av økologisk landbruk  og forbruk - til å delta i eit tredelt samarbeid. Det består av eit nettverk, eit samarbeidsforum og Økoting Vestlandet. 

 • -Mer plantesjukdom med glyfosat

  Det har vært allment akseptert at ugrasmidlet glyfosat er lett nedbrytbart i jord og derfor ikke gjør skade i landbruket. Ny forskning konkluderer med at dette er feil, og at glyfosat kan forårsake sjukdomsproblem på planter og redusere avlinga.

 • -Økopris til Godt Brød, igjen!

  For andre gang på ei uke mottok økobakeriet Godt Brød en pris. Denne gangen Økopris Vestlandet 2007 som ble delt ut under Bønder i byd´n i Bergen fredag 7. september.

 • -Økobomull øker raskt
  Økologisk bomull. Foto: Maiken Pollestad Sele

  Produksjonen av økologisk bomull anslås til å være 0,2 prosent av totalproduksjonen i verden, og den øker i rask takt. Og flere norske butikker fører nå klær av økobomull.

 • -Godt Brød årets økoleverandør!
  Øystein Løvlie i Godt Brød mottar prisen Årets økoleverandør 2007.

  Økobakeriet Godt Brød mottok torsdag prisen "Årets økoleverandør" for å ha utmerket seg med smakfulle og gode økologiske bakevarer. Prisen ble delt ut av fylkesordfører Jon Aasen i Møre og Romsdal under Matfestivalen i Ålesund.

 • -Kjøkkenhagen er en miljøvinner
  intkjhagedag

  Kjøkkenhagen fortjener oppmerksomhet og har derfor fått sin egen festdag. I år er det 26. august. Da skal kjøkkenhagen feires og hylles over hele verden.

 • -Mer og bedre økologiske grønnsaker
  Manuell og mekanisk ugrasregulering i gulrot

  Den sterke veksten i markedet for økologiske varer skaper utfordringer også i grønnsaksdyrkinga. Produsentene som skal fylle dette markedet, må ha god tilgang på oppdatert kunnskap og være del av et godt fagmiljø. Forsøksringen Fabio er «et kålhode foran» når det gjelder økologisk grønnsaksproduksjon. Ringen intensiverer nå sin satsing med et nytt 4-årig prosjekt kalt «ØkoGrønt 2010»  Kari Bysveen er leder for dette arbeidet og er allerede i gang med utprøvinger, markdager og formidling av mye godt fagstoff.

 • -Null-klubben

  72 av Norges 431 kommuner har ikke en eneste økologisk gård. Regjeringas mål om 15 % økologisk produksjon bekymrer ikke lokalpolitikerne nevneverdig.

  Les saka hos Ren Mat

 • -Ny økoforordning vedtatt - IFOAM responderer
  image002

  EUs rådsforsamling godkjente 12. juni den nye økoforordninga. Den europeiske økobevegelsen ønsker den velkommen, men i ei pressemelding er IFOAMs EU-gruppe bekymret over at GMO-kontamineringa ikke er regulert strengt nok. Nå tillates inntil 0,9 % GMO, mens det tekniske deteksjonsnivået for GMO er 0,1 %.

 • -Ny øko-forordning fra 1. januar 2009

  Den 12. juni ble EUs landbruksministere enige om den nye forordninga for økologisk produksjon og merking. Den nye forordninga inneholder et sett med fullstendige mål, prinsipper og grunnregler for økologisk produksjon, og en mer sammenhengende merkeordning. Utilsiktet innblanding av inntil 0,9 % tillatte GMOer blir gjeldende også for økologiske matvarer.

 • -Økologisk hvem, hva, hvor
  Mat fra Stjernehagen

  Magasinet Ren Mat har laga en oversikt der du finner 172 spisesteder, festivaler og overnattingstilbud med økologisk mat. Tilbudet øker stadig og årets Øko-guide har 19 % flere oppføringer enn 2006-utgaven.

  Guiden finnes på nettet og i en hendig "ta-med-på-ferie" papirversjon som kan bestilles fra Ren Mat.

 • -Uenighet om klimagasser og økologisk landbruk

  Det kan av og til synes som det økologiske landbruket har monopol på de mest miljøvennlige løsningene. Dette ønsker forsker Arne Grønlund ved Bioforsk Jord og Miljø en mer nyansert debatt om. Han hevder at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å si at økologisk landbruk bidrar til mer karbonbinding i jord og mindre innhold av klimagasser i atmosfæren.
  Sissel Hansen, forsker ved Bioforsk Økologisk, har tidligere stilt seg kritisk til at øko-kua er en klimatrussel. På tross av saklig uenighet, enes de to om at hele produksjonssystemet må med i regnstykket når miljøeffekten skal beregnes.
  >> Les innlegget til Arne Grønlund og delta i debatten på Agropub.

 • -EU-parlamentet blokkerer vedtak om ny økoforordning

  Representantene i EU-parlamentet er ikke helt fornøyde med EU-kommisjonens forslag til ny økologisk forordning som skal tre i kraft i 2009. Først og fremst vil en ha en mer restriktiv holdning til innblanding av genmodifiserte organismer i økologiske produkter og produksjonshjelpemidler.

 • -Behov for økokornimport også neste sesong

  Flere og flere bønder etterspør økologisk kraftfôr. Samtidig er det ingen økning i det økologiske kornarealet.
  - Vi kan nok allerede nå si at det går mot underdekning av økologisk korn også i 2007, sier fagsjef Aslak Hauge i Felleskjøpet Agri.

 • -Frislipp av høns og kalkuner

  Mattilsynet opphever nå forbudet om å ha høns og kalkuner ute. Det løser mange problemer for økologiske produsenter. Økologisk fjørfehold forutsetter tilgang på uteareal og for mange har det vært store tekniske utfordringer med å holde dyra inne. Myndigheten mener nå at risikoen for smitte av fugleinfluensa fra trekkfugler til tamfugler er svært liten. Les heile saka hos Mattilsynet.

 • -Lønnsom produksjon av frukt, bær og grønt
  Manuell høsting av gulrot

  Hvordan sikre lønnsom produksjon av økologisk frukt, bær og grønnsaker? Dette spørsmålet ble stilt til produsenter, forskere, grossister og detaljister i Sverige. Bakgrunnen er Riksdagens mål om at 20 % av det svenske jordbruksarealet skal være økologisk og at ¼ av offentlig forbruk skal være økologisk i 2010. Per i dag står økologisk produksjon av grønnsaker, frukt og bær for ca 7 % av total produksjon i Sverige, og arealet øker lite. Derimot øker markedet, og dermed også importen.

 • -Øko-tall for 2006

  Debio har nå publisert en rapport med statistikk for økologiske virksomheter, arealer og produksjon i 2006. Her finner du blant annet nøkkeltall for primærproduksjon og foredling, import og omsetning, og statistikk over areal, produsenter, ulike plante- og dyrekulturer, inspeksjoner og Debio-merkede produkter.

  Hele rapporten kan lastes ned på Debios hjemmesider.

 • -4 flere øko-garder i 2006

  I løpet av 2006 registrerte Debio 157 nye øko-bruk her i landet. Samtidig sluttet 151 garder med økologisk produksjon. Totalt økte antall økologiske gardsbruk med 4, noe som utgjør en økning på 0,16 %. En atskillig større vekst er nødvendig, dersom norsk landbruk skal nå målet om 15 % økologisk produksjon i 2015!

 • -Temahefter om beiting
  Foto: Liv Birkeland

  Hos "söta bror" i øst har Jordbruksverket gitt ut to informative hefter om husdyr på beite. En for sau og en for storfe. Last ned:
  >> Får på bete
  >> Nötkreatur på bete

 • -194 melkebønder får kjøpe ekstra økokvote

  2 millioner liter ekstra kumelkekvote var til fordeling, mens det var ønske om å kjøpe 5,5 millioner liter, melder Statens landbruksforvaltning (SLF). Tildelinga blir dermed på 33,4 % av ønsket mengde. Økokvotekjøperne får tilsendt faktura denne uka med opplysninger om mengden de får kjøpe. Prisen er 3,50 kr per liter for økokumelkkvota.
  Les hele saken hos SLF

 • Meitemarken er bra for jorda

  Dette er et tilbud ingen bonde vil takke nei til: En medhjelper som jobber gratis, som bearbeider jorda grundig, og som bedrer næringstilgangen og planteveksten - nemlig meitemarken. Bioforsk Økologisk har nylig gitt ut småskriftet "Meitemark og jordforbedring".

 • -Akutt mangel på økokorn

  Det er akutt mangel på omlag 4000 tonn økologisk korn for å dekke den økende etterspørselen etter økologisk kraftfôr og økologisk matmel, melder Felleskjøpet Agris medlemsblad Samvirke.

 • -Nær 31 millioner økologiske hektar globalt
  Klikk på bildet for å forstørre

  Nær 31 millioner hektar er sertifisert som økologisk på verdensbasis, viser ny rapport som presenteres fredag på økomessa BioFach 2007 i Tyskland. Når det gjelder økologisk andel av totalt landbruksareal ligger Østerrike på topp med 14 %. I Norge er i overkant av 4,2 % av arealet dyrket økologisk.

 • -Høy forbrukertillit til norsk mat gir liten etterspørsel etter økomat

  Norske forbrukeres forestillinger om hvordan mat produseres og deres oppfatninger av risiko er en viktig forklaringsfaktor for forbrukernes valg av norskprodusert mat. Dette er også en viktig forklaring på hvorfor forbruket av økologisk mat er relativt lite i Norge. Det skriver Oddveig Storstad ved Bygdeforskning i sin doktoravhandling. Ekspertene strides derimot om miljø- eller helsemotiv er viktigste årsak til at folk kjøper økomat.

 • -Økologisk grønnsakdyrking i nord - nye muligheter gjennom tiltak og prosjekter

  Økologisk grønnsakdyrking i nord har det hittil vært lite av. Produsenter og ikke minst forbrukere er interessert og det er fullt mulig å få til både ypperlig kvalitet og god økonomi.

 • -Tomt for øko-kraftfôr!
   

  I løpet av februar vil lageret til Felleskjøpet Agri trolig å være tomt for korn til det økologiske kraftfôret. For å dekke den økende etterspørselen etter kraftfôr til økologiske kyr, svin og fjørfe, må kanskje konvensjonelt korn brukes i kraftfôrblandingen resten av denne sesongen. Flere nye økologiske kornbønder etterlyses!


 • -Økologisk skolemat blomstrer i Italia
  Italienske elever spiser skolemat, hovedsakelig av økologiske råvarer.

  Hver dag serverer skolene i Roma 140 000 porsjoner økologisk mat til sine elever. Det er et resultat av ei bevisst satsning i fra italienske myndigheters side.

 • -Langsiktig satsing på økomelk
  Økologisk lettmelk

  - Den største bekymringa nå er at det ikke er noen økning i den økologiske melkeproduksjonen, sier seniorrådgiver Gjermund Stormoen i TINE BA, mannen bak økosatsinga i TINE. For salget av økomelka fortsetter å vokse.

 • -Stadig vekst på det økologiske markedet globalt

  Økologisk mat er den raskest voksende sektoren innen matindustrien med et salg globalt som nærmet seg 40 mrd US dollar i 2006. Høge vekstrater i markedet fører til mangel i sektorer som ferske grønnsaker og frukt, kjøtt, meieriprodukter og ingredienser, viser ny rapport fra Organic Monitor.

 • -Santa Maria Organic øker i Norge

  Krydderforetaket Santa Marias økologiske varemerke Santa Maria Organic øker salget av økologisk krydder i Norge. Fram til uke 29 i 2006 hadde salget økt med 17 prosent på ett år.

 • -Frykten for landbrukspolitikken

  Norske bønder er bekymret for uvær, angrep av plantesjukdommer og sviktende etterspørsel for landbruksprodukter. Det er likevel en ting som de oppfatter som en større risiko. Og det er landbrukspolitikken.
  - I et historisk perspektiv er dette veldig interessante funn, sier forsker Matthias Koesling om undersøkelsen, tatt i betraktning at bakgrunnen for landbrukspolitikken jo nettopp har vært å beskytte bøndene.

 • Den gjennomsnittlige økobonden-

  - Stereotypien om «katt og kaniner» må vike, sier Matthias Koesling, og presenterer tverrsnittet av Norges økobønder. Det er nemlig stor gard og solid landbruksutdanning som kjennetegner den typiske økobonden, og motivasjonen er å produsere mat av høy kvalitet og bidra til mindre forurensing. Det er bare en ting økobonden frykter mer enn uvær og uår. Det er landbrukspolitikken.

 • -Best resultat på økologiske melkebruk

  I driftsgranskingene til NILF kommer økologiske melkebruk best ut økonomisk sammenlignet med konvensjonelle bruk. Merpris på melka og lavere variable kostnader bidrar til dette.

 • -Hvorfor faller økobønder av lasset?
  Debiomerke kassert web

  Hvert år siden 2002 har omlag 200 bønder sluttet med økologisk produksjon. Har disse helt sluttet som bønder? Eller har de kanskje vendt tilbake til konvensjonell drift? Kanskje noen fortsatt bruker økologiske metoder, men ønsker å stå utenfor Debio-ordningen? I Norge er det så langt ikke gjort noen vitenskapelige undersøkelser for å gi svar på disse spørsmålene. Det vil Bioforsk Økologisk i samarbeid med NILF endre på.

 • -Økologisk mat i skuddet - hva med etikken?
  Foto: Leif Arne Holme

  Økologisk landbruk er i skuddet denne høsten. Kampanjen «Naturlig bortskjemt mat» skal friste forbrukerne. Men hva skjer med etikken når økologisk landbruk skal vokse så kraftig? Dette ønsket øko-bøndene å diskutere, skriver Ellen-Marie Forsberg.
  Les innlegget hos forskningsetikk.no

 • Urter i hønsegården erstatter tilskuddsfôr-

  Urter i et dyrket uteareal kan forsyne høytytende verpehøns med viktige næringsstoffer. På denne måten er det mulig å redusere mengden næringsstoffer i tilskuddsfôret. Sikori og quinoa viser seg å være gode vekster i hønsegården, viser ny dansk doktorgrad.

 • -Økologi en stor mulighet for Afrikas bønder

  Den økologiske boomen i de rike landene kan løfte afrikanske småbønder ut av sult og fattigdom. FN ser et stort potensial for eksport til Europa.

 • -Ny økologisk EU-forordning ennå for umoden

  IFOAMs EU-gruppe forklarer EU at det ennå er mye arbeid igjen på det forslaget til ny EU-forordning for økologisk landbruk. Det foreliggende utkastet er for uferdig, sier IFOAMs EU-gruppe i ei pressemelding.

 • -Rema 1000 billigst på økomat i Danmark

  Rema 1000 var billigst i en pristest avisa Økologisk Jordbrug gjorde av økomat i danske dagligvarebutikker. Rema 1000 har det siste året jobbet målrettet i Danmark med å skjerpe sin økoprofil.

 • -Statsbudsjettet

  - Vårt inntrykk av statsbudsjettet er positivt, men vi venter i spenning på forslagene til den interdepartementale arbeidsgruppen om økologisk mat som skal legge fram en innstilling i november, sier Turid Strøm ved Bioforsk Økologisk. Andre i det økologiske miljøet er mer negative til de økonomiske rammene regjeringa legger til grunn for utviklinga av økologisk landbruk.

  Les heile saka hos tidsskriftet ren mat

 • -Debio fortsetter

  Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen mener dagens øko-kontroll fungerer bra. Etter at gjennomgangen av ordningen starta i 2004, har det vært usikkert om øko-kontrollen fortsatt skulle delegeres til Debio. Den endelige konklusjonen er imidlertid at ordningen fungerer bra og at myndigheten vil satse videre på Debios Ø-merke.

  Mer om saka på LMDs nettsider 

 • -Økomelk i pluss

  Tines resultat for økomelk er snudd fra tap til gevinst. Merinntekta på 50 øre per liter dekker nå de ekstra kostnadene selskapet har på henting og omsetning av økologisk melk. Seniorrådgiver Gjermund Stormoen etterlyser flere økologiske melkeprodusenter. Tine sier nå nei til til flere storhusholdninger som ønsker økomelk.

 • -Plantefysiologi

  Engelske "Plant Physiology" er nå tilgjengelig på nett. Gratis! Dette er fjerde utgave av Lincoln Taiz og Eduardo Zeiger glimrende verk. I nettutgaven kan du enkelt søke på emneord og finne fram til mye interessant fagstoff.

  Lenke til "Plant Physiology"

 • -Korndyrking - oppdatert veiledningsmateriell

  Oppdatert veiledningsmateriell om økologisk kornproduksjon er nå tilgjengelig i form av 16 temaark. Alle sider ved agronomien er dekket, samt mekanisering, økonomi og omlegging til økologisk produksjon. Temaarkene er laget i et samarbeid mellom Bioforsk Økologisk og Landbrukets Forsøksringer.
  Gå til side for nedlasting

 • -Økt salg av økologiske melkeprodukter
  Yoghurt økologisk

  Etterspørselen etter TINEs økologiske produkter har god vekst. Men TINEs leveringsevne har variert fordi råvaretilgangen ikke er i samsvar med det som trengs i markedet, melder TINE BA om.

 • -Midler til internasjonal økologisk forskning utlyses
  sau

  For første gang lyses det ut midler til samarbeidsprosjekt innen økologisk mat og landbruk. Det europeiske nettverket CORE Organic står bak utlysninga. 1,6 mill. kr er avsatt til norsk deltagelse.

 • -Hvor "grønn" er Oslo-konferansen om afrikansk grønn revolusjon?

  Den 31. august og 1. september møttes multinasjonale foretak samt offentlige og private organisasjoner i Oslo for å diskutere hva som må gjøres for å skape en "afrikansk grønn revolusjon".  Oslo-konferansen er svar på FNs generalsekretær Kofi Annans oppfordring i 2004 til handling for utvikling av landbruket i Afrika.

 • -Gilde trenger mer økoslakt

  - Gilde trenger mer økoslakt for å dekke markedet, sier storkjøkkenansvarlig Geir Krogh-Albertsen, i Gilde Region Nord til Gildes nettside. Merpris og tillegg for økologisk storfe er for tiden kr 3,80 pr kg, både for økologisk storfe og økologisk lam.

 • -Nett-tips: Organic Market Information

  Nettsida ´Organic Market Information´ som ble lansert i vår er et internasjonalt online tidsskrift på engelsk for økologiske detaljister, foredlere og grossister og alle andre med interesse for det økologiske markedet.
  >> www.organic-market.info

 • -Økoburgere får bra attest!

  Elevene ved Sykkylven Ungdomsskole var klare i sin dom etter å ha testet økologiske hamburgere.
  - Den er faktisk litt bedre enn de vi vanligvis spiser, sier 14-åringen Veronica Rotnes i følge avisa Nationen.

 • -Mindre næringsinnhold i svensk hvete

  Svensk hvete er ikke like næringsrik som før. Forskere advarer mot at inneholdet av jern og andre mineraler ikke lengre dekker menneskets ernæringsbehov, skriver Svenska Dagbladet.

 • -Sverige: stor økning i økosalget

  I Sverige økte det økologiske matvaresalget med hele 40 prosent mellom 2004 og 2005, i følge Statistiska Centralbyrån. Mest øker salget av kjøtt (+94%) og grønnsaker (+77%).

 • -EU: Viktig revisjon av økoregelverket pågår
  EU-logoen for økologisk landbruk

  EUs økoforordning, også kjent som EU-forordning 2092/91, er under revisjon. Som EØS-medlemmer vil også norsk økologisk landbruk være bundet av endringer i økoforordninga. IFOAM bidrar aktivt i revisjonsprosessen og har lansert en egen info-side.

 • -EU satser på økologisk produksjon i distriktene
  IFOAM EU group

  EU-kommisjonen mener at økologisk produksjon kan bidra til økonomisk utvikling av distriktene. I denne sammenhengen var det i juli møte i IFOAMs EU-gruppe i Norge.

 • -Reglene for økologisk skogbruk er klare

  Debio er klare med regelverket for økologisk skogbruk og sertifiseringsordninga for denne er nå tredd i kraft. Regler for økologisk høsting av ville vekster og andre utmarksprodukter er fremdeles under utvikling.

 • -Gilde trenger mer økoslakt
  Gilde_Okologisk_120

  - Gilde trenger mer økokjøtt for å dekke markedet. Det sa storkjøkkenansvarlig Geir Krogh-Albertsen på et seminar i Molde som Gilde arrangerte sammen med Bioforsk Økologisk og Møre og Romsdal Fylke. Seminaret samlet ei gruppe engasjerte kjøttprodusenter.

 • -Pesticider kan øke risikoen for Parkinson´s
  brainepilepsy

  Ny amerikansk forskning viser at eksponering for pesticider, men ikke for andre miljøfarlige stoffer, kan øke risikoen for å utvikle Parkinson´s med 70 prosent. Type pesticid og varighet av eksponering som er nødvendig er ennå ikke klarlagt, sier forskerne.

 • -Det tyske økomarkedet opp 4 mrd kr i 2006

  I Europa er det tyske markedet for økologisk mat det største. I 2005 økte det med 15 prosent og omsatte for ca 32 milliarder kroner.

 • -Rekordvekst i britiske butikker
  Rapport UK market 2005

  Det britiske markedet opplever nå en eventyrlig vekst i salget av økologisk mat og drikke. En økning på heile 30 % fra 2004 til 2005. I norske kroner tilsvarer dette en vekst på 84 millioner per uke! Til sammenligning økte det totale matmarkedet med 3 % i samme periode.

 • -Økojazz i Molde
  Moldejazz serviett timian blomst

  Det er ikke bare jazzmaten og drikken som er økologisk i Molde i år. Klærne er det også - i alle fall T-skjortene. Molde Internasjonale Jazzfestival tar miljøansvaret på alvor. I 2005 ble det innført økologisk mat under festivalen og prosjektet fortsetter med mer utvida tilbud i år. I år er det mer mat, klær og vin.

 • -Forskning fra 11 land
  LogoOrgEprint

  Oversikt over forskning innen økologisk landbruk i 11 europeiske land er nå samla mellom to permer. Det er prosjektet CoreOrganic som står bak innsamling av disse dataene.

  De enkelte lands rapporter kan du laste ned fra Organic Eprints sitt arkiv. Heile rapporten kan du også få gratis tilsendt.

 • Mer antioksidanter i øko-jordbær
  jordbær

  Økologisk dyrkede jordbær inneholder mye mer antioksidanter, og ekstrakt fra dem er mye bedre til å hemme veksten av kreftceller, viser fersk forskning fra Sveriges Lantbruksuniversitet.

 • -Det finske økomarkedet verdt 200 mill. euro
  finland

  I Finland, vårt nordiske naboland i øst, er omlag en prosent av det totale matforbruket økologisk. Siden 2002 har det økologiske forbruket stagnert, men enkelte varegrupper fortsetter å øke.

 • -Første danske dagligvare med 100 % økovarer

  Forrige fredag åpnet Danmarks første rendyrkede økologiske dagligvarebutikk i København. Målet er å ha 4000 varegrupper om et halvt år.

 • -Hele Debio på øko-kongress
  økokongress 2006

  I slutten av mai gikk den av stabelen i Danmark, den største økokongressen som har blitt holdt i Norden. 1050 deltagere fra 45 land og hele 70 nordmenn deltok, deriblant alle ansatte i Debio. Inntrykkene fra den mangfoldige økoverdenen var inspirerende.

 • -Økobananer i lange baner
  schysstaBananer

  KRAV, det svenske økosertifiseringsorganet,  har laget filmen "Schyssta bananer" - en kort film om ei lang frukt. Konvensjonell banan er blant de mest sprøyta fruktene som er å kjøpe.
                                      >> SE FILMEN  (krever Flash på din PC)

 • -Danmark: økologisk omstilling av grøntsektoren

  Med bakgrunn i de økende funnene av pesticidrester i dansk så vel som i utenlandsk frukt og grønnsaker, har en samstemt opposisjon i Folketinger etterlyst en handlingsplan som kan fremme omlegging til økologisk frukt- og grønnsaksproduksjon.

 • -Departemental økologisk arbeidsgruppe nedsatt
  riksvaapenet

  For å nå målene i Soria Moria om 15 prosent økologisk i 2015 har regjeringa nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av sju departement med Sigrid Hjørnegård, politisk rådgiver i LMD, som leder. Arbeidsgruppa inviterer til åpent innspillmøte fredag 23. juni.

 • -Bondelaget bremser

  I årets jordbruksoppgjør tilbød staten 36 millioner kroner i økning til økologisk landbruk. Norges Bondelag syntes det var alt for mye, og forhandlet det ned til 24 millioner. Dette skriver Ren mat i sitt siste nummer. Les hele artikkelen i Ren mat.

 • -Pluss og minus om mat
  FiBL publ matkvalitet 2

  En stor studie i matkvalitet og -trygghet er gjort ved det sveitsiske forskningsinstituttet FiBL. Resultater fra flere land er sammenlignet og ulike egenskaper ved konvensjonelle og økologiske råvarer er vurdert.

  Den tyskspråklige rapporten kan du laste ned her.

 • -Øko-uke hos EU-kommisjonen

  I tidsrommet 17. til 25. mai blir det servert økologisk mat i kantinene ved EU-kommisjonen. Initiativet kommer fra IFOAMs EU gruppe og Østerriket, som i 2006 har presidentskapet i EU.

  "Vår erfaring fra Østerrike er at offentlige innkjøp er et viktig verktøy i vår nasjonale strategi for å fremme økologisk mat og landbruk," sa landbruksminister Josef Pröll under åpninga av øko-uka.

  Les mer på IFOAMs nettsider.

 • -Danmark: Nytt program for å styrke økologien
  global organic farming

  Nye økologiske forskningsprosjekter i Danmark skal sette fokus på matvarekvalitet, miljø og bønders vilkår i tredje verden. Ut av en total ramme til det økologiske forskningsprogrammet FØJO III på 170 mill. danske kroner, er 72,7 mill. fordelt til seks prosjekter som tar opp sentrale problemstillinger.

 • -Svensk mølle satser på klimakompensasjon

  Saltå Kvarn i Järna i Sverige satser på å klimakompensere sine økoprodukter. Tanken er at den miljøpåvirkningen som produksjonen medfører skal veies opp med motsatte tiltak.

 • -Ny øko-strategi til høsten

  Regjeringa kommer til å legge fram en helhetlig strategi til høsten for å nå 15%-målene i Soria Moria-erklæringa om økologisk landbruk og forbruk. Det fortalte statssekretær Ola T. Heggem under NORSØKs 20-årsjubileum på Tingvoll 26. april.

 • -Verdensmarkedet øker til over 200 mrd kroner

  Salget av økologiske produkter fortsetter å stige i hele verden. I år vil verdensmarkedet nå en verdi på ca 210 milliarder kroner, forventer analysebyrået Organic Monitor.

 • -Vekst i økologiske artikler
  vekst-utklipp

  Stadig flere artikler om økolandbruk legges inn i artikkeldatabasen Organic Eprints. De gode tallene gjenspeiler kunnskapsproduksjonen på det europeiske øko-området.
  - Norske forskere må komme mer på banen for å markere norsk økologisk forskning, sier Anne-Kristin Løes.

 • -Øko-kampanje til høsten

  Dagligvarehandelen, opplysningskontorerene og staten har for første gang gått sammen om en felles kampanje for økologisk mat. Kampanjen skjer mellom 25. september og 4. november.

 • -Umulig sameksistens?
  image002

  Sameksistens mellom GMO-vekster og økologiske og vanlige konvensjonelle vekster har vært et omstridd tema i EU. Det viser seg at det kanskje ikke er mulig. GMO-mais har smittet over til økologiske mais i Spania.

 • -Debatt: Viktige, men uutnyttede ressurser for økologisk landbruk

  Resirkulering av næringsstoffer og utnytting av lokale ressurser er viktige elementer i økologisk landbruk. Arne Grønlund ved Bioforsk Jord og Miljø slår i dette debattinnlegget til orde for bruk av kjøttbeinmel og bioaske i økologisk landbruk.

 • -Stor øko-kongress i Danmark i mai
  joc2

  Økologi-kongressen 2006 som blir holdt i Odense 30.-31. mai er et samarbeid mellom 17 EU-finansierte forskningsprogram innen økologisk mat og landbruk. Dette skaper en unik mulighet tili å diskutere tidsaktuelle sider av økologisk landbruk i Europa. Kongressen henvender seg til bønder, forskere, forbrukere, konsulenter, myndigheter, kjøkkensjefer og foredlingsbedrifter.

 • -Planter tar opp antibiotika

  Planter kan ta opp antibiotika fra jord som er tilført husdyrgjødsel med rester av antibiotika. Dette viser forskning ved University of Minnesota. I Norge er bruk av antibiotika som vekstfremmer i fôret ikke tillatt, men dette er vanlig i andre land.

 • -Økt økologisk produksjon i 2005

  Egg og kefir er de økologiske produktene som hadde størst økning i fjor, framkommer det i en rapport om økologisk produksjon og omsetning i 2005 fra Statens landbruksforvaltning. Det er fylkene på Østlandet og i Midt-Norge som har høyest andel økologisk produksjon.

 • -Skolehage og kunnskapsløft
  Såarbeid to jenter 600pix

  I vinter har skoler i Møre og Romsdal fått tilbud og kursing i skolehage. Støtte fra Fylkesmannen har gjort at kursene fra Bioforsk Økologisk har vært heilt gratis. De to skolene som til nå har gjennomført kursdagen, har fått kunnskap og inspirasjon til å ta i bruk skolehagen i undervisningen og for å innfri læringsmål i Kunnskapsløftet, den nye læreplana for grunnskolen.

 • -Koordinert økologisk forskning i Europa

  Norge deltar i nettverket CORE Organic som har som mål å koordinere forskninga innen økologisk landbruk i Europa. Forskningsmidlene er knappe og gjennom dette nettverket vil ressursene kunne brukes mer effektivt til beste for utviklinga av det økologiske landbruket.
  CORE Organic har kommet med nytt nyhetsbrev, med blant annet omtale av norsk økologisk forskning, Økologisk Kongress i Danmark og annet fra den økologiske forskningsarenaen i Europa. Les nyhetsbrevet.

 • -FN-rapport: Økologisk landbruk kan bidra til å redusere fattigdommen på landsbygda

   

  Økologisk matproduksjon kan være en vei ut av fattigdom for mange småbønder i utviklingsland, men dette gjelder bare hvis de mottar offentlig støtte, i følge en ny rapport som er gjort i India og Kina.

 • -Økomelk - trend verden over
  Foto: TINE

  Økologisk melk er på frammarsj verden over. Tallenes tale er klare. Det er økning i Sverige, Storbritannia, USA og i Norge.

  I Storbritannia har salget av økomelk økt med 91 prosent de siste tolv månedene, det viser tall fra de britiske økologiske melkeprodusenters organisasjon, The Organic Milk Suppliers Co-operative. Årsaken er flere vellykkede kampanjer som har gitt den økologiske melka nytt image.

  I Norge satser TINE på å rekruttere flere økologiske bønder for å øke den økologiske melkeproduksjonen.

 • -Økobevegelsen sterkt kritisk til EUs forslag til ny økoforordning
  image002

  Generalforsamlinga til IFOAMs EU-gruppe den 15. februar vurderer forslag til revisjon av EU-forordning 2092/91 (øko-forordninga) som svært mangelfull. EU-gruppa mener videre at det er lagt opp til en altfor knapp tidsfrist og at revisjonsprosessen ikke er nok deltakende. En risikerer at sluttresultat av denne prosessen kan gjøre alvorlig skade på mulighetene for økologisk mat og landbruk i Europa i framtida.

 • -Mer enn 31 millioner økohektar i verden

  I følge en ny studie som ble utgitt i dag er det nå mer enn 31 millioner hektar som blir drevet økologisk i verden. Dette er ei økning på 5 millioner hektar i løpet av ett år. Ei stor økning har skjedd i Kina, hvor 3 millioner hektar beiteland nylig ble sertifisert. Sammen med Østerrike og Sveits er de nordiske landene på topp når det gjelder andel økologisk areal i forhold til det totale jordbruksarealet.

 • -Skoler og utdanningstilbud

  Utdanning innen økologisk landbruk foregår på videregående skoler, høgskoler og universitet i Norge. Frist for søknad til samordnet opptak er 15. april.