Økologisk handbok (GAN)

-Kjøkkenpersonalprofil

 

«Fra dette partiet med økologiske poteter var det ikke en eneste potet som ble mørkfarget etter å ha ligget ferdigkokt en stund. Det er svært uvanlig for poteter generelt.»
Gunnar Kvamme, kjøkkensjef ved St. Olavs hospital

 

At økologiske matvarer er gunstig for miljø og dyrevelferd er vel kjent for de fleste. At økologiske matvarer også har et fortrinn når det gjelder matkvalitet er noe det først i de seinere år har blitt fokusert på. At kjendiskokken Jamie Oliver foretrekker økologiske råvarer i sine matprogrammer er et av flere eksempler på at økomat foretrekkes, ikke bare av idealistiske, men også av kvalitetsmessige grunner.

NORSØK samarbeider med St. Olavs Hospital i Trondheim om å utvikle et konsept for innføring av økologisk mat i storhusholdninger. Les mer om prosjektet og forsøk med potetkoking og brødbaking på NORSØKS hjemmesider.

På Agropub finner du artikler om økomat, etter hvert vil du også finne matoppskrifter, menytips gjennom året og tips om lagring og behandling av økologiske råvarer og produkter.

Sist endret: 15/05/2017 14:47

-Forsvaret: Nei til transfett, ja til økomat

Forsvaret vil fra 1. januar 2011 ikke kjøpe inn mat og produkter som inneholder industrielt modifisert transfett og palmeolje. De stiller også krav til sine leverandører at de skal kunne levere økologiske produkter.

Sist endret: 19/05/2017 10:49 Les mer

For helse, glede, daglig brød ... økologisk mat i sykehus!

Norsk senter for økologisk landbruk (Bioforsk Økologisk siden 2006) fikk i oktober 2002 innvilget et nasjonalt pilotprosjekt om økologisk mat i storhusholdninger. Målet var å innføre økologisk mat på St Olavs Hospital i Trondheim og utarbeide et konsept for å kunne gjenta prosessen på andre lignende storhusholdninger.

Sist endret: 16/08/2010 14:58 Les mer

Kurs om økologisk mat i storkjøkken

Mat fra Stjernehagen
Bioforsk Økologisk tilbyr kurs for kjøkkenpersonale i bruk av økologisk mat.

Sist endret: 03/07/2009 09:58 Les mer

Potet til storkjøkken - sortsvalg

lho00017

Ulike potetsorter byr på stor variasjon i smak og bruksegenskaper. Kravene fra en storhusholdning er vesentlig forskjellig fra de kravene private husholdninger stiller. Dette må vi ta hensyn til ved dyrking, høsting, lagring og tilberedning.

Sist endret: 18/08/2010 09:31 Les mer

-Pluss og minus om mat

FiBL publ matkvalitet 2

En stor studie i matkvalitet og -trygghet er gjort ved det sveitsiske forskningsinstituttet FiBL. Resultater fra flere land er sammenlignet og ulike egenskaper ved konvensjonelle og økologiske råvarer er vurdert.

Den tyskspråklige rapporten kan du laste ned her.

Sist endret: 19/05/2017 10:09

-Øko-uke hos EU-kommisjonen

I tidsrommet 17. til 25. mai blir det servert økologisk mat i kantinene ved EU-kommisjonen. Initiativet kommer fra IFOAMs EU gruppe og Østerriket, som i 2006 har presidentskapet i EU.

"Vår erfaring fra Østerrike er at offentlige innkjøp er et viktig verktøy i vår nasjonale strategi for å fremme økologisk mat og landbruk," sa landbruksminister Josef Pröll under åpninga av øko-uka.

Les mer på IFOAMs nettsider.

Sist endret: 19/05/2017 10:08

Spuds go for intensive care

Skrelte poteter i vannbad bilde 3_cropped
Every single potato served at St Olav´s Hospital in Trondheim, Norway, is produced organically by local farmers. The production meets all the quality and supply requirements that such an institutional household expects. This success has been realised through cooperation between producers, researchers, processors and the hospital kitchen staff.
Sist endret: 27/02/2009 23:59 Les mer

-Danmark: Nytt program for å styrke økologien

global organic farming

Nye økologiske forskningsprosjekter i Danmark skal sette fokus på matvarekvalitet, miljø og bønders vilkår i tredje verden. Ut av en total ramme til det økologiske forskningsprogrammet FØJO III på 170 mill. danske kroner, er 72,7 mill. fordelt til seks prosjekter som tar opp sentrale problemstillinger.

Sist endret: 19/05/2017 10:07 Les mer

-Økomelk - trend verden over

Foto: TINE

Økologisk melk er på frammarsj verden over. Tallenes tale er klare. Det er økning i Sverige, Storbritannia, USA og i Norge.

I Storbritannia har salget av økomelk økt med 91 prosent de siste tolv månedene, det viser tall fra de britiske økologiske melkeprodusenters organisasjon, The Organic Milk Suppliers Co-operative. Årsaken er flere vellykkede kampanjer som har gitt den økologiske melka nytt image.

I Norge satser TINE på å rekruttere flere økologiske bønder for å øke den økologiske melkeproduksjonen.

Sist endret: 19/05/2017 09:59 Les mer