Økologisk handbok (GAN)

-Tomt for øko-kraftfôr!

 

I løpet av februar vil lageret til Felleskjøpet Agri trolig å være tomt for korn til det økologiske kraftfôret. For å dekke den økende etterspørselen etter kraftfôr til økologiske kyr, svin og fjørfe, må kanskje konvensjonelt korn brukes i kraftfôrblandingen resten av denne sesongen. Flere nye økologiske kornbønder etterlyses!


Sist endret: 19/05/2017 10:31 Les mer

-Økomelk i pluss

Tines resultat for økomelk er snudd fra tap til gevinst. Merinntekta på 50 øre per liter dekker nå de ekstra kostnadene selskapet har på henting og omsetning av økologisk melk. Seniorrådgiver Gjermund Stormoen etterlyser flere økologiske melkeprodusenter. Tine sier nå nei til til flere storhusholdninger som ønsker økomelk.

Sist endret: 19/05/2017 10:25 Les mer

Trygt å bruke husdyrgjødsel i økologisk grønnsaksdyrking-

Det er ikke økt smitterisiko av sykdoms-fremkallende bakterier ved bruk av husdyrgjødsel i økologisk grønnsaksdyrking, viser ei ny doktorgradsavhandling ved Veterinærinstituttet. Spørsmålet er aktuelt siden en i økologisk landbruk benytter husdyrgjødsel som den viktigste gjødselkilden i grønnsakproduksjonen. Forsøkene viste at bakterien E. coli O157:H7 fra husdyrgjødsel overlevde ei viss tid i jord, men ble ikke funnet i salaten ved innhøsting. Det ble også vist at kompostering av husdyrgjødsla bidrar til å redusere antallet fekale bakterier.

Prosjektet "Bakteriologisk kvalitet og risiko for overføring av patogene bakterier" har vært gjennomført i samarbeid med Norsk senter for økologisk landbruk.

Sist endret: 22/11/2016 15:30 Les mer

Økologisk landbruk - jord og helse

I denne artikkelen diskuteres det om økologisk produkter er bedre for helsa enn konvensjonelle produkter sett i lys av nyere forskning om ønsket og uønsket innhold i matvarene.

Sist endret: 25/06/2009 11:03 Les mer

Content of trace elements in herbage as influenced by soil and climatic conditions at 27 Norwegian organic farms

The purpose of the study was to investigate the micro-mineral supply for ruminants on organic farms. Soil and harvested herbage were investigated at 27 organic farms in Norway, selected from 4 different districts representing coastal and inland areas for dairy and sheep farming.

Sist endret: 08/03/2004 15:57 Les mer

Organic livestock production in Norway

The farms in Norway are mainly family farms. On many small farms it is usual to have additional income. There are high subsidies to keep the farms going, i.e. to maintain the rural population in Norway.

Agricultural area in production is 1 031 200 ha (3.36% of total area in Norway). Of this, about 3.16 % are managed ecologically. The Norwegian government has an aim of 10 % ecologically managed area within year 2010.

Sist endret: 14/03/2008 09:05 Les mer

Veterinær

 

 «En del veterinærer mangler kunnskap om økologisk husdyrhold. I en del situasjoner skaper dette dårlig kommunikasjon og samarbeid mellom gårdbruker og veterinær. Begge disse forholdene bidrar til at veterinæren ikke blir den fagpersonen i forebyggende helsearbeid som et økologisk husdyrhold med mål om høge etiske normer og god dyrevelferd trenger.»
Turid Strøm, forsker ved NORSØK

Økologisk husdyrproduksjon forholder seg til et eget regelverk, Debio-regelverket. Her nevnes de tilfellene hvor veterinæren må ta særlige hensyn.

 

I det økologiske landbruket vektlegges husdyrvelferd og forebyggende arbeid sterkt. Økologiske bønder viser også i sterkere grad enn sine konvensjonelle kollegaer interesse for alternative behandlingsformer.

 

Forskning på veterinærmedisin og økologisk landbruk preges ofte av en helhetlig tilnærming der flere sider enn det rent kliniske er viktig.

 

Gjennom Agropub har du tilgang på det du som veterinær trenger å vite om økologisk landbruk.

Sist endret: 11/10/2010 10:40 Les mer

-Long-term changes in extractable soil phosphorus (P) in organic dairy farming systems Sammendrag

Anne-Kristin Løes fra Bioforsk Økologisk er medforfatter i artikkelen publisert i Plant and Soil 237(2): 321-332; Dec 2001. Nedenfor følger et engelsk sammendrag.

Sist endret: 10/05/2017 11:31 Les mer