Økologisk handbok (GAN)

Utslipp av lystgass fra eng og åker – og hvordan de kan reduseres-

Måling av lystgass på Tingvoll Gard i 2012 ved hjelp av lukkede kasser hvor gasser som siver opp fra jorda samles opp. Veksten var raigras, som ble seint sådd. I praksis foregikk utslippsmålingene fra jord uten plantedekke.

Lystgass fra jord og gjødsel utgjør en viktig del av klimagassutslippene fra landbruket. Utslippene påvirkes av jordtype og klima, men også av agronomiske tiltak. Her presenteres resultater fra målinger av lystgassutslipp med ulike gjødseltyper brukt i åker og eng, ved ulike forhold. Artikkelen omfatter også råd om hvordan utslippene kan reduseres.

Sist endret: 23/05/2017 12:52 Les mer

Girskifte med vekstskifte!-

Gjennomsnittsavlingene i økologisk korndyrking er for lave. Mye av grunnen til dette ligger i dårlig vekstskifte og manglende planlegging av dette. Vekstskifteplanlegging er komplisert, men tar en utfordringen med å planlegge et vekstskifte for gården lærer en mye på veien. Planlegg for minimum ugras og maksimum jordstruktur og næringsfiksering.  Enga er motoren i økologisk dyrking, og nå trengs et girskifte i korndyrkinga.

Sist endret: 19/02/2017 15:45 Les mer

Krossensilering av korn-

Her ser vi hele operasjonen fra treskertanken oppi krosseren og i storsekk, som henger i frontlasteren. Foto: Rune Granås

Krossensilering av korn kan utvide dyrkingsgrensene for korn til mer marginale områder i dal- og fjellbygder. Det kan også være et godt og smakfullt fôralternativ for å redusere kraftfôrkostnader i andre deler av landet. I begge tilfellene er det en forutsetning at det er tilstrekkelig grovfôrareal FØR man begynner med korndyrkingen.

Sist endret: 27/02/2017 12:52 Les mer

Utnytt egne ressurser og løft blikket-

Det er stort behov for økologisk korn til økologisk kraftfor. Nærmere 50 % av kornet i det økologiske kraftforet er importert, noe som gjør det kostbart og ikke minst lite miljøvennlig.  I økologisk landbruk ønskes mest mulig bruk av lokale ressurser.  Derfor er det viktig å motivere til økt økologisk kornproduksjon i Norge. Det er flere måter å drive økologisk kornproduksjon på selv om ikke alt ligger til rette i utgangspunktet.

Sist endret: 27/02/2017 12:48 Les mer

-Økologisk forskning i Europa viser vei

Økologisk landbruk tilbyr mange utviklingsmuligheter innen landbruk, og at erfaringer fra tidligere forskning innen området vil bli brukt i utviklingen av det nye rammeprogrammet for landbruksforskning i EU, «Horizon 2020», sier Europakommisjonæren for forskning, innovasjon og vitenskap, Máire Geoghegan-Quinn.

Sist endret: 19/05/2017 11:27 Les mer

Temaark om livet i jorda og kompostering--

Rhizosfæren er sonen med jord og jordliv nærmest rundt en planterot. Vi kaller den også for rotsonen. Det er et område med intens biologisk og kjemisk aktivitet som er påvirket av stoffer skilt ut av rota og av mikroorganismer som lever av disse stoffene. Her finner man bakterier, sopp, protozoer, spretthaler og nematoder. I seks nye Bioforsk-Tema kan du lese om de ulike organismenes funksjoner i jord, og om deres biologi og økologi. I tillegg  er det ett temaark om kompostering.

Sist endret: 09/05/2017 11:11 Les mer

Mindre klimagassutslipp og mer organisk materiale i jorda-

Siden 1981 har Rodale Institute i Pennsylvania sammenlignet tre ulike dyrkingssystem: to økologiske vekstskifter, med og uten husdyrgjødsel, og ett konvensjonelt system. Etter 30 års registreringer konkluderer instituttet med at det er nokså like avlinger, men at det er store forskjeller med hensyn til blant annet jordkvalitet, energiforbruk og klimagassutslipp mellom systemene.

Sist endret: 23/05/2017 10:29 Les mer

Dyrkingsteknikk for økologiske poteter-

Økologisk poteter må dyrkes uten bruk av kjemiske midler mot tørråte, ugras og insekter. Høstinga må også foregå uten bruk av kjemiske midler til nedvisning av potetriset før opptak.

Sist endret: 12/03/2017 16:05 Les mer

-Lite giftige sopper i økologisk korn

Mens konvensjonelle kornbønder strever med høyt innhold av giftige sopper i kornet, er situasjonen en annen for dem som driver økologisk.  Nå lurer forskerne på hva økobøndene gjør som fører til mindre innhold av farlige soppgift i kornet.

Sist endret: 19/05/2017 10:48 Les mer