Økologisk handbok (GAN)

Veilederprofil

 
 

«NORSØKs visjon er å bidra med kunnskap om økologisk landbruk. Veiledere i landbruket står i ei særstilling, både når det gjelder formidling av kunnskap og som premissleverandører for relevant forskning.»

Einar Lund, daglig leder i NORSØK

 

Stoffet i Økologisk handbok er særlig retta mot veiledere og er et velegna oppslagsverk innen plante-, jord- og husdyrfag. I Agropub finner du også nyttige ressurser for gjennomføring av markdager, kurs og faginnlegg. Småskrift, temaark, utvalgte artikler og tilpassa kursopplegg er eksempler på det.

Diskusjonsforum, spørrebank, redaksjonelt stoff og elektroniske planleggingsverktøy er andre nyttige ressurser.

 

 

 

Sist endret: 11/10/2010 10:39

Økologisk landbruk i ny stortingsmelding

Hvilken plass skal økologisk landbruk ha i den nye stortingsmeldinga om landbruket? Hvilken betydning vil ei ny stortingsmelding ha for utvikling av økologisk landbruk i Norge? Organisasjonen Oikos ønsker å diskutere disse spørsmålene i tida framover

Sist endret: 18/01/2011 16:26 Les mer

Lite giftige sopper i økologisk korn

Mens konvensjonelle kornbønder strever med høyt innhold av giftige sopper i kornet, er situasjonen en annen for dem som driver økologisk.  Nå lurer forskerne på hva økobøndene gjør som fører til mindre innhold av farlige soppgift i kornet.

Sist endret: 07/02/2011 21:14 Les mer

Organisk avfall som gjødselvare i økologisk landbruk

Organisk avfall som gjødselvare i økologisk landbruk er navnet på et norsk forprosjekt som har som mål å avdekke forsknings- og utviklingsbehov ved bruk av avfallsbaserte gjødselvarer i økologisk landbruk. Prosjektet er et samarbeid mellom Jordforsk, Planteforsk og Norsk senter for økologisk landbruk og er tenkt å være et grunnlag for en større satsing på dette området.
Sist endret: 06/08/2009 13:11 Les mer

Kompost - ei vitamininnsprøytning- i hagen din

Skrevet av Liv Birkeland, NORSØK

Lang tids investeringer i det organiske materiale fra husholdninga di, utbetales i ferdig kompost. Den videre bruken av komposten avgjør hvor stor avkastning investeringa gir.

Sist endret: 23/11/2016 10:44 Les mer

Bygg og vårhvete forskjeller og fellestrekk i næringskonsentrasjoner i plantevevet

Økende utbredelse av økologisk landbruk gjør det stadig mer aktuelt å utvikle sorter av korn (spannmål) som er tilpasset økologiske dyrkingsbetingelser. En god øko-sort må ha god soppresistens og konkurranseevne mot ugras, men det er også viktig at sorten har et effektivt næringsopptak gjennom hele vekstperioden, siden tilførselen av lettløselig næring oftest er adskillig mindre enn ved konvensjonell dyrking. Opptaket av makronæringsstoffer er nylig undersøkt i ulike forsøk med et utvalg norske og svenske kornsorter, og i denne artikkelen presenteres noen resultater som gjennomsnittsverdier for de to kornartene bygg (korn) og hvete. Formålet er å vise forskjeller så vel som likheter i næringsopptak, både underveis i vekstperioden og totalt for vekstsesongen.
Sist endret: 30/06/2009 14:36 Les mer

Miljøeffekter av økologisk korndyrking

Ringledere og andre får spørsmål fra konvensjonelle kornprodusenter om hvilken miljøgevinst de kan oppnå ved å legge om til økologisk drift. Dette er bønder som er dyktige til å gjennomføre tiltak mot erosjon, bl.a. ved å dyrke fangvekster og vårpløye, kanskje de ugrasharver og på andre måter driver miljøvennlig. Nedenfor er nevnt en del «smakebiter» på momenter som bør tas i betraktning ved en slik vurdering av ulike driftsformer. Artikkelen bygger på et innlegg som ble holdt på et seminar arrangert av ØKOKORN Oslo og Akershus, hvor forskere og rådgivere diskuterte ulike sider av økologisk korndyrking.

Sist endret: 30/06/2009 15:59 Les mer

Bygg og vårhvete forskjeller og fellestrekk i næringskonsentrasjoner i plantevevet

Økende utbredelse av økologisk landbruk gjør det stadig mer aktuelt å utvikle sorter av korn (spannmål) som er tilpasset økologiske dyrkingsbetingelser. En god øko-sort må ha god soppresistens og konkurranseevne mot ugras, men det er også viktig at sorten har et effektivt næringsopptak gjennom hele vekstperioden, siden tilførselen av lettløselig næring oftest er adskillig mindre enn ved konvensjonell dyrking. Opptaket av makronæringsstoffer er nylig undersøkt i ulike forsøk med et utvalg norske og svenske kornsorter, og i denne artikkelen presenteres noen resultater som gjennomsnittsverdier for de to kornartene bygg (korn) og hvete. Formålet er å vise forskjeller så vel som likheter i næringsopptak, både underveis i vekstperioden og totalt for vekstsesongen.
Sist endret: 30/06/2009 14:36 Les mer

Teknisk utstyr for småskala grønnsaksdyrking

Redskapsbærere med eller uten motordrift, såmaskiner, ugrashakker på hjul og annet utstyr for småskala produksjon av grønnsaker. Dette er noe av utstyret som blir presentert i et hefte fra svenske Jordbruksverket. Utstyret er godt beskrevet i tekst og bilder. Heftet kan bestilles eller du kan laste det ned som pdf.

Sist endret: 19/05/2015 10:18 Les mer

Tomt for øko-kraftfôr!

I løpet av februar vil lageret til Felleskjøpet Agri trolig å være tomt for korn til det økologiske kraftfôret. For å dekke den økende etterspørselen etter kraftfôr til økologiske kyr, svin og fjørfe, må kanskje konvensjonelt korn brukes i kraftfôrblandingen resten av denne sesongen. Flere nye økologiske kornbønder etterlyses!


Sist endret: 28/02/2009 00:29 Les mer