Økologisk handbok (GAN)

Gardbrukerprofil

 

«En viktig motivasjon for mange som legger om til økologisk drift, er ønsket om større faglige utfordringer. Og gjennom omlegging av garden opplever mange at de ”får yrket sitt tilbake”. For å være en god øko-bonde er først og fremst å være en god bonde.»

Liv Birkeland, kursleder i NORSØK

I Agropub finner du stoff og hjelpemidler som støtter deg i faglige spørsmål, enten det gjelder agronomi, økonomi, husdyrhold, regelverk eller andre tema. Du kan også delta i ulike fagdiskusjoner og få svar på spørsmål retta til fagfolk som er spesialister på aktuelle områder.

Gjennom Agropub får du også tilbud om kurs, fagdager og andre aktiviteter som gjør det enklere å holde seg faglig oppdatert.

Sist endret: 11/10/2010 10:39

Økonomi i økologisk potetdyrking-

 

Agronomi, investeringsnivå og omsetningsform er de faktorene som påvirker økonomien i økologisk potetdyrking mest. Agronomiske tiltak som bedrer økonomien spenner vidt. I dette temaarket er det tatt med litt om arealets plassering og tilstand, betydningen av friske settepoteter, ugrashandtering samt betydningen av skånsom høsting og god lagring for kvaliteten.

Sist endret: 19/10/2016 13:48 Les mer

Økonomi og agronomi i gulrotproduksjon-

Økologisk gulrot er etterspurt og kan dyrkes over store deler av landet.

Sist endret: 19/10/2016 13:48 Les mer

Girskifte med vekstskifte!-

Gjennomsnittsavlingene i økologisk korndyrking er for lave. Mye av grunnen til dette ligger i dårlig vekstskifte og manglende planlegging av dette. Vekstskifteplanlegging er komplisert, men tar en utfordringen med å planlegge et vekstskifte for gården lærer en mye på veien. Planlegg for minimum ugras og maksimum jordstruktur og næringsfiksering.  Enga er motoren i økologisk dyrking, og nå trengs et girskifte i korndyrkinga.

Sist endret: 19/02/2017 15:45 Les mer

Krossensilering av korn-

Her ser vi hele operasjonen fra treskertanken oppi krosseren og i storsekk, som henger i frontlasteren. Foto: Rune Granås

Krossensilering av korn kan utvide dyrkingsgrensene for korn til mer marginale områder i dal- og fjellbygder. Det kan også være et godt og smakfullt fôralternativ for å redusere kraftfôrkostnader i andre deler av landet. I begge tilfellene er det en forutsetning at det er tilstrekkelig grovfôrareal FØR man begynner med korndyrkingen.

Sist endret: 27/02/2017 12:52 Les mer

Utnytt egne ressurser og løft blikket-

Det er stort behov for økologisk korn til økologisk kraftfor. Nærmere 50 % av kornet i det økologiske kraftforet er importert, noe som gjør det kostbart og ikke minst lite miljøvennlig.  I økologisk landbruk ønskes mest mulig bruk av lokale ressurser.  Derfor er det viktig å motivere til økt økologisk kornproduksjon i Norge. Det er flere måter å drive økologisk kornproduksjon på selv om ikke alt ligger til rette i utgangspunktet.

Sist endret: 27/02/2017 12:48 Les mer

-Økologisk forskning i Europa viser vei

Økologisk landbruk tilbyr mange utviklingsmuligheter innen landbruk, og at erfaringer fra tidligere forskning innen området vil bli brukt i utviklingen av det nye rammeprogrammet for landbruksforskning i EU, «Horizon 2020», sier Europakommisjonæren for forskning, innovasjon og vitenskap, Máire Geoghegan-Quinn.

Sist endret: 19/05/2017 11:27 Les mer

-Kjøp og salg på nett

Økofunn er en nettbasert markedsplass for kjøp og salg av fôr, livdyr, redskap og gjødsel til det økologiske landbruket.

Sist endret: 19/05/2017 11:05 Les mer

-Oksene bør luftes

På oppdrag fra Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU) har Bioforsk sett på fordeler og ulemper knytta til luftekravet for okser i økologisk produksjon. -Vår konklusjon er at lufting av okser er et positivt dyrevelferdstiltak, men at produksjonsformen må tilpasses det enkelte bruk, sier forsker Lise Aanensen ved Bioforsk Nord Tjøtta.

Sist endret: 19/05/2017 10:53 Les mer

Dyrkingsteknikk for økologiske poteter-

Økologisk poteter må dyrkes uten bruk av kjemiske midler mot tørråte, ugras og insekter. Høstinga må også foregå uten bruk av kjemiske midler til nedvisning av potetriset før opptak.

Sist endret: 12/03/2017 16:05 Les mer