Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Grønnsaksrådgiverne i økologisk brokkoliåker hos Huseby Foto:Leikny Toften

Økologiske grønnsaksdyrkere- utfordringer og produksjon

Grønnsaksrådgiverne i Norsk Landbuksrådgiving besøkte tre økologiske grønnsaksprodusenter for å få innblikk i utfordringer og produksjon. Dagen var ledd i kunnskapsoverføringen fra økologisk til konvensjonell grønnsaksdyrking og ble støttet med spisskompetansemidler fra NLR Økologisk. 10 grønnsaksrådgivere deltok, og Thomas Holz fra NLR Østafjells var ansvarlig for programmet og gjennomføring av dagen med hjelp fra Anne Lene Malmer, NLR Viken.

Parallellprodusenter i Lier

Amund og Hans-Albert Huseby har drevet økologisk grønnsaksproduksjon i 7-8 år, og har lang fartstid som konvensjonelle grønnsaksprodusenter. Den økologiske grønnsaksproduksjonen består av blomkål, brokkoli, squash og grønnkål. Huseby merker at etterspørselen er stigende. - I 2015 solgte vi mer økologiske varer, forteller Amund, og de foretar nå ytterligere omlegging av jord. Amund og Hans-Albert har skilt konvensjonell og økologisk produksjon i to ulike foretak. Anders Hørthe i Sylling, Lier er også parallellprodusent, og dyrker ulike salater, babyleaf, fenikkel og blomkål økologisk. Han utvider også sitt økologiske grønnsaksareal. De ulike salatene ble dekket med spesialnett med liten maskevidde for å holde blant annet salatbladlusa ute.

 

 

 

 

 

 

 

Falsk såbed hos Erik Rosnes. Drillene til gulrot kjøres opp i god tid før såing, og flamming brukes for å svi ugras etter hvert som det spirer.

Lang tradisjon med økologisk grønnsaksproduksjon hos Rosnes Gårdsdrift i Sande

Hos Rosnes Gårdsdrift AS i Sande ble deltakerne vist mange grønnsakskulturer, og i alle felt var det god kontroll på ugraset. På gården var det utstrakt bruk av falske såbed. – En må ha flammeren stående på traktoren hele tiden, forklarte økoprodusent Erik Rosnes. Han la om gården til økologisk drift i 1987, og har således svært lang erfaring som økologisk grønnsaksprodusent. Det var imponerende å se så mange ulike økologiske grønnsakskulturer i god vekst! Erik Rosnes dyrker også økologiske urter i veksthus.

Grønngjødsling og vekstskifte

Hos Huseby ble det kjørt to år med grønngjødsling og to år med grønnsaker. I utgangspunktet ønsket de minst 1/3 av det økologiske arealet i grønngjødsling. Hos Hørthe ble det diskutert 1 år med grønngjødsling og 2 år med grønnsaker. Hos Rosnes var situasjonen 3 år med eng og 4-6 år med grønnsaker. – En god grønngjødsling på et år er mulig, mente Thomas Holz, rådgiver for økologiske grønnsaker i NLR Østafjells, men da må man dyrke grønngjødslingsenga, dvs. også vanne ved behov, ikke bygge opp frøugrasbanken og slå jevnlig (4-7 ganger). Hvilke vekster og/eller blandinger som bør dyrkes og når de burde såes var gjenstand for diskusjon. Målet kan være å forbedre øvre jordlag, å produsere nitrogen eller å forbedre jordstrukturen i dypere jordlag. Thomas Holz påpekte at det var viktig at beitepusseren ble brukt før grønngjødslingsvekstene gikk over fra vegetativ til generativ fase, for å holde C:N forholdet i grønnmassen lav.

Kompostering

Anders Hørthe har startet med kompostering og deltar i NLR Vikens kompostprosjekt, med finansiering fra Fylkesmannen i Buskerud. Han får tilkjørt hestegjødsel og sauetalle som brukes i komposten sammen med grønnsaksavfall. Komposten starter når tilføring av organisk materiale slutter, og går i minimum 6-8 uker før den er ferdig og ligger videre til modning. Det måles fortløpende temperatur. Komposten vendes underveis med traktormontert kompostvender. Hørthe har nå som en av de første i landet registrert seg som gjødselvareprodusent. Det er krav for å kunne drive kompostering i ønsket omfang. Komposten brukes i både økologisk og konvensjonell dyrking.

Anders Hørthe måler temperatur i komposten.