Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Agriculture, forestry and fishery statistics. 2015 edition. Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7158355/KS-FK-15-101-EN-N.pdf/79470e8c-abf3-43d3-8cd4-84880962cdd4

-Spania, Frankrike, Italia og Tyskland best i Europa

Fire land i Europa står for halvparten av det økologiske arealet i Europa: Spania, Frankrike, Italia og Tyskland. Totalt omfatter økologisk areal mer enn 100 millioner dekar, noe som utgjør 5,9 % av totalt jordbruksareal i området. Dette framgår av EUs offisielle statistikk, Eurostat.

Nylig har 2015-utgaven for statistikk om jordbruk, skogbruk og fiskeri i EU blitt utgitt. Her presenteres tallene for 2014. Her fins blant annet mange interessante tall for økologisk landbruk, både om areal, husdyr, planteproduksjon, primærprodusenter og foredling innen driftsformen.

Alle land som er omfattet av statistikken har økologiske arealer, men det er store forskjeller i faktisk antall dekar og andelen omlagt i forhold til totalt jordbruksareal. Østerrike, Sverige og Estland topper lista for andel økologisk areal av totalt landbruksareal, med mellom 16-19 %. Derimot er det Spania som har størst omlagt areal og areal i karens, med rundt 17 millioner dekar. Her var det også den største økningen i areal fra 2013 til 2014, rundt 1 million dekar. Økningen i økologisk areal totalt i Europa var 2,3 % i samme tidsrom. Prosentvis økning i antall økologiske produsenter var tilsvarende i samme tidsrom, 2,1 %. I 2014 var det mer enn 257 000 økologiske produsenter i de europeiske landene.

Varig beite utgjør i underkant av halvparten av arealet, mens jordbruksvekster som korn, grønnsaker, industrivekster og grønnfôr utgjør 42 %. Resten av arealet brukes til flerårige vekster som frukt, bær, oliven og vindruer. For Norge er det oppgitt at 80 % brukes til jordbruksvekster, det må bety at eng som pløyes inngår her, selv om det er flerårige vekster. Det samme gjelder for de andre nordiske landene.

I Østerrike er en tredel av landets sauer og geiter økologiske, og selv om økologiske griser utgjør bare 2,4 % av totalt antall i landet, er dette den høyeste andelen blant landene i statistikken. Sverige har den største andelen av storfe, nesten 20 % av svenske storfe er økologiske. I flere land øker antall økologiske dyr, som i Finland, Romania, Kroatia og Estland, mens noen få land har en nedgang i antall, som i Polen og Hellas.

Gjennomsnittlig størrelse på økologiske driftsenheter i 2013 var langt større enn snittet for alle driftsenheter, 367 dekar mot 161 dekar. Dette gjaldt flesteparten av landene, mens det var motsatt for land som Tyskland, Irland, Frankrike og Storbritannia.

Denne årlige statistikk-oversikten inneholder flere interessante kapitler, blant annet om bruk av kjemiske sprøytemidler og utslipp av klimagasser.

 

Agriculture, forestry and fishery statistics. 2015 edition. Eurostat

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7158355/KS-FK-15-101-EN-N.pdf/79470e8c-abf3-43d3-8cd4-84880962cdd4

 

Se også ”Europa: Økologisk som “mainstream” i 2030