Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

åsprong

-Europa: Økologisk som «mainstream» i 2030

Den 10. europeiske kongress for økologisk landbruk ble avholdt i Nederland i begynnelsen av april. Her ble visjonen om at økologisk produksjon skal omfatte mer enn 50 % av landbruket i 2030, presentert.

Det var den europeiske avdelinga av IFOAM Organics International som var hovedarrangør for kongressen. Mer enn 200 deltagere fra 27 land deltok på kongressen. Representanter fra ulike EU-organ, nasjonale myndigheter og organisasjoner deltok sammen med bønder, rådgivere og forskere. 

Målet om økologisk som viktigste matproduksjonsmetode i Europa i 2030, bygger på den posisjonen driftsformen har i dag, hvor økologisk spiller en nøkkelrolle på mange områder. President i IFOAM Organics International, Andre Leu, påpekte rollen økologisk produksjon har innen brukerstyrt innovasjon, politikere som beskriver økologisk som løsning, konvensjonelle bønder som tar i bruk økologiske metoder og en økende etterspørsel og bevissthet hos forbrukere.

En av foredragsholderne var den nederlandske landbruksministeren Martijn van Dam, som roste den økologiske bevegelsen for å være pioner i arbeidet med å utvikle en mer naturlig matproduksjon, hvor målet er en sunn planet og sunne dyr og mennesker. Han oppfordret økologisk sektor til å samarbeide med resten av landbruket for å utvikle en mer bærekraftig vekst.

Forsker Angelika Hilbeck fra ETH Zürich i Sveits forsikret om at kunnskapen som trengs for å brødfø alle verdens mennesker økologisk, fins allerede. Hun foreslo et EU-prosjekt til en milliard Euro innen agroøkologi for å kunne endre nåværende mat- og landbrukssystem, inkludert økonomisk struktur.

På kongressen ble det reklamert for nye hjemmesider med informasjon om økologisk sektor i Europa. Her fins blant annet en revidert utgave av håndboka «Organic in Europe». Den omhandler blant annet trender for vekst, utfordringer og løsninger for utvikling og data for produksjon og omsetning.

Visjon for økologisk sektor i Europa i 2013

«Transforming food & farming (pdf)»  og  Visjon (pdf)

 

Hjemmesider med data for produksjon og omsetning av økologisk landbruk: