Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Foto: Reidun Pommeresche, NORSØK
Moyer sammenliknet jordlivet med en gjeng idrettsutøvere. For å kunne omdanne mye organisk materiale nytter det ikke å ligge på sofaen mesteparten av året, for så å skulle prestere maksimalt i en kort periode om våren. Derfor er plantedekke og jevnlig tilgang på organisk materiale (røtter og roteksudater) viktig for å trimme jordlivet resten av året også.

Åkerproduksjon uten pløying

Jeff Moyer fra Rodale Institute i USA  har i mange år drevet felforsøk med åkerproduksjon uten pløying.

Moyer gjestet nylig Norge, med foredrag om økologisk landbruk med lite jordarbeiding og hovedfokus på vekstskifte og dekkvekster, kalt «organic no-till farming». Ved det økologiske senteret Rodale i Pennsylvania har de drevet feltforsøk og utprøvinger i over 30 år. De mener det er viktig at jorda er plantedekket hele tiden, dette for å hindre erosjon, holde på næringsstoffene og for å holde jordlivet aktivt og bedre jordstrukturen. Jeff Moyer sammenliknet jordlivet med en gjeng idrettsutøvere. For å kunne omdanne mye organisk materiale nytter det ikke å ligge på sofaen mesteparten av året, for så å skulle prestere maksimalt i en kort periode om våren. Derfor er plantedekke og jevnlig tilgang på organisk materiale (røtter og roteksudater) viktig for å trimme jordlivet resten av året også.

I drifta er det stort fokus på vekstskifte og god etablering av stedstilpassede dekkvekster (cover crops). Når dekkveksten blomstrer blir en frontmontert valse (roller-crimper) på traktoren brukt for å knuse og valse ned dekkveksten. Samtidig sås det en hovedkultur med utstyr som henger etter traktoren. På feltene ved det amerikanske instituttet blir det sådd mais og soyabønner i dekkvekst av korn, kløver, erter, bokhvete og/eller vikker. For norske forhold er det aktuelt å ha korn eller grønnsaker som hovedkultur. Det er viktig at såutstyret skjærer gjennom grønnmassen slik  at hovedkulturens frø kommer ned i jorda. Det må ikke bli for mye bar jord, noe som vil gi gunstige vilkår for ugraset. Valser man dekkveksten for tidlig, vil den bare reise seg igjen.

På samlingen ble det diskutert muligheter for å adoptere metoden til  norske forhold, særlig på Østlandet. Kanskje kan korn dyrkes ved å valse og så i dekkveksten noen uker før den blomstrer, samt valse den når den blomster, men slik at kornet får startet spiringen litt tidligere pga. kort vekstsesong.

Les mer om denne metoden og om forsøkene på Rodale her

Foredraget og vising av valseutstyret (roller-crimper) ble arrangert av Økologisk Foregangsfylke jord og andre organisasjoner i Norge som jobber med økologisk landbruk. Det var også innledningen på prosjektet «Jordkarbon – utvikling og formidling av karbonbindene landbrukspraksis i Norge», som ledes av Norsk Landbruksrådgivning Østafjells. I prosjektet skal noen bønder prøve ut ulike typer dekkvekster som skal valses og hvor det etterpå skal direktesås korn eller grønnsaker

Se også: «Jordkarbon – utvikling og formidling av karbonbindene landbrukspraksis i Norge».