Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Flere gjør som Othild (bildet) og Asbjørn Tjugen på Derinngarden i Møre og Romsdal. Drive garden økologisk. Foto: Anita Land, NORSØK

-Mengden økologisk dyrket areal i Norge øker

Det økologiske jordbruksarealet økte med hele 7 % i 2015, og utgjorde ved utgangen av 2015 4,9 prosent av det samlede norske jordbruksarealet. Inkluderer man karensarealet (areal under omlegging til økologisk produksjon) utgjør det samlede økologiske arealet 5,5 prosent. Nærmest alle fylker har økt økologisk jordbruksareal i året som har gått, den største veksten ser vi i Østfold, Telemark, Vest-Agder, Troms og Finnmark. Dette viser Debios statistikk for 2015.

Sterk vekst innen økologisk foredling, import og omsetning

Samtidig som det har vært en oppgang i økologisk produksjon i Norge, melder dagligvarekjedene om en sterk vekst i omsetningen av økologiske varer også i 2015. Dette viser seg også i Debios statistikk. Innen foredling, import og omsetning er 719 virksomheter Debio-sertifisert, mot 645 året før.

57 prosent økning i antall godkjente serveringsvirksomheter

I 2013 etablerte Debio en ordning med valørmerker i gull, sølv og bronse for serveringsvirksomheter avhengig av hvor stor andel av serveringen som er økologisk. Merkeordningen er for kaféer, kantiner, restauranter, barnehager og andre som tilbereder og serverer økologisk og bærekraftig mat. Også innen denne ordningen øker antallet godkjente virksomheter, fra 200 til 314, en økning på hele 57 prosent.

Bakgrunnsinformasjon

Debio har i 30 år vært garantisten for at varer merket med våre godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte.

Debios hovedoppgave er sertifisering, og på oppdrag fra Mattilsynet godkjenner Debio norske virksomheter som omsetter og produserer økologiske produkter. Alle disse virksomhetene får muligheten til å bruke det grønne Ø-merket i sin markedsføring. Debio utfører også kontroll og sertifisering på grunnlag av egne privatrettslige regelverk, slik som valørmerkeordningen med gull, sølv og bronse for serveringsvirksomheter.

Debio fører årlige statistikker basert på registreringene Debio gjør i forbindelse med kontroll og sertifisering av økologisk produksjon, både innenfor primærproduksjon og innen foredling, import og omsetning.

 

For fullstendig statistikk gå til http://www.debio.no/om-debio/statistikk