Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Tett og frodig rødkløvereng til frøproduksjon.

-Stor bredde preger landbruket i Latvia

Latvisk landbruk er preget av stort mangfold, mange gode ideer og dyktige dyrkere! På studietur i den vestlige delen av landet fikk forskere fra Bioforsk se både endeløse kornåkre og små bedrifter med et stort produktmangfold. Turen ble arrangert i etterkant av kongressen for Nordiske Jordbruksforskeres Forening (NJF), som ble avholdt i Riga i juni.

Latvia er et ukjent naboland for mange i Norge. Forholdene for landbruk er gode, med mye fin, flat dyrkingsjord og et klima som gjør det mulig å dyrke ulike vekster til fôr og mat. Under Sovjet-tida, fram til 1991, var landbruket organisert i store kollektivbruk. Nå er strukturen mer variert, med både privateide småbruk og store enheter, eid for eksempel av tyske investorer.

På studieturen fikk de norske forskerne se ulike deler av latvisk landbruk. Gården Sia Laucienes Semes er på 8 000 daa, eies av tyskere og har seks ansatte på gården. Gården drives økologisk og har et allsidig vekstskifte med ulike kornsorter og belgvekster.  Produktene eksporteres til Nederland og Tyskland. Kristine Piliena driver økologisk med geiter på 60 daa, har eget meieri og driver samtidig kafe og butikk med egne produkter.

På kornforedlingsinstituttet Stende arbeider de med sortsutvikling, frøformering, testing av agronomiske egenskaper og innholdsanalyser. Aktuelt sortsmateriale for økologisk dyrking blir testet og selektert. De samarbeider de med norske kornforskere, og besøket der omfattet blant annet et stort sortsforsøk som også er lagt ut på NIBIOs avdelinger på Apelsvoll og Kvithamar. Rapporten fra studieturen beskriver alle stedene som ble besøkt, se lenken nedenfor.

Landbruksforskningen i Latvia ønsker mer kontakt med nordiske landbruksforskere, og Nordiske Jordbruksforskeres forening har medlemmer også i de baltiske landene. NJF avholder kongress hvert 4.år, i år var Latvia vertskap for kongressen. Forskere fra ulike Bioforsk-avdelinger deltok aktivt på årets kongress i Riga, som samlet mer enn 200 deltakere fra mange land.

Last ned rapporten fra studieturen:

K. McKinnon, G.L. Serikstad, I. Sturite & L. Østrem: «Studietur i Latvia 20.-21.juni 2015»