Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Foto: Anta Land

Helse og velferd hos økologiske verpehøns-

Prosjektet HealthyHens har undersøkt hva som skal til for å oppnå god helse og velferd hos økologiske verpehøns. Studier av mer enn 100 økologiske verpehønsbesetninger i åtte europeiske land har bidratt inn i prosjektet.  I prosjektet har blant annet forekomst av innvollsorm blitt undersøkt.

Forskere fra åtte land i Europa, blant annet Sverige og Danmark, har studert økologiske verpehønsbesetninger med tanke på helse og velferd. Prosjektet HealtyHens har fokusert på følgende områder: Reduksjon av parasittforekomst, forebygging av fjærplukking og kannibalisme, forbedret fothelse, reduksjon av brystbeinskader og jevnere spredning av gjødsla utendørs ved å forbedre utearealet.

Et hefte med konkrete anbefalinger for å oppnå bedre helse og velferd, bygd på resultatene fra prosjektet, er nå utgitt. Se lenker til dansk og svensk versjon nedenfor.

Verpehøns kan være utsatt for å få innvollsorm. Prøver fra i alt 55 besetninger i prosjektet ble samlet inn. I flertallet av flokkene ble det påvist spolorm (Ascaridia galli). Nærmere en tredel hadde blindtarmsorm (Heterakis spp.). Studien viste en sammenheng mellom grad av utegange og forekomst av innvollsorm. Med en større grad av utegange ble flere av parasitteggene spredt over et større areal ute. Dette reduserer sannsynligheten for infeksjon, sammenlignet med om eggene bare ble spredt innendørs. Forholdene ute, med sollys, lave temperaturer og uttørking, gjør at eggene dør. For å redusere slike parasittangrep bør altså hønene være ute så mye som mulig.

 Anbefalinger for å sikre god helse og velferd i økologisk eggproduksjon:

Svensk versjon:  ww.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-projekt/epok/HealthyHensRecommendationLeaflet_swedish.pdf

Dansk versjon: www.coreorganic2.org/upload/coreorganic2/document/anbefalinger_Healthy_Hens_sep_2015.pdf

Thapa, S., Hinrichsen, L.K., Brenninkmeyer, C., Gunnarsson, S., Heerkens, J.L.T., Verwer, C., Niebuhr, K., Willett, A., Grilli, G., Thamsborg, S.M., Sørensen, J.T. &  Mejer, H.2015. Prevalence and magnitude of helminth infections in organic laying hens (Gallus gallus domesticus) across Europe. Veterinary Parasitology.

 Les mer om prosjektet HealthyHens:

http://www.coreorganic2.org/coreorganic2.asp