Emne

Presentasjoner Økologisk 3.0, Røros 11- 13 november 2015

Under finner du de fleste presentasjonene fra Økologisk 3.0 på Røros.

Onsdag 11. november (Falkbergetsalen)

Hvordan har de skapt Matregion Røros? ­- Veien videre.

Aldri før har så mange ­nøkkelpersoner vært ­samlet for å fortelle om historien bak ­suksessen: Mikael ­Forselius, Ingulf Galåen. Rørosmeieriet, Rørosmat, Destinasjon Røros, Røroskjøtt, Smaken av Røros, COOP. Brekkjerringan, NØØL, Rørossymposiet, NLR og andre viktige initiativ siste 30 år. Hedmark Bondelag, Tolga kommune, Hilde Opoku. Spørsmål fra salen.

Torsdag 12. november (Falkbergetsalen)

Birte Usland, Norges Bondelag Økologiske storsatsninger

 Järna - et økologisk ­kretsløpsjordbruk og ­samfunn, Artur Granstedt, BERAS

 Økologiske prinsipper brukt i bedriftsutvikling, Trond V. Lund, ­Rørosmeieriet

 Bioøkonomi i verdensarven Geiranger, Liv ­Solemdal, NIBIO

Økologisk bioøkonomi/Det grønne skiftet, Alvhild Hedstein, NIBIO

Kunnskapsbehov og langsiktige strategier , Regine Andersen, Oikos

Økologiske foregangsfylker: Introduksjon, Emil Mohr

Bærekraftige menyer og økologisk mat i ­storhusholdninger    

Debio Info og Foregangsfylke ØQ – økologisk mat i storhusholdninger informerer og inspirerer til økt bruk av økologisk mat i offentlige og private virksomheter. Debio Info presenterer veiledningstilbudet og mulighetene for praktisk oppfølging av en mat- og miljøveileder. 

Levende matjord og produksjonene: Grønnsaker, korn, frukt/bær og melk og kjøtt   

Foregangsfylke Levende matjord, Berit Swensen og Anders Næss
Foregangsfylke Grønnsaker, Kari Mette Holm, Kari Bysveen, Silje Stenstad Nilsen og Thomas Holz
Foregangsfylke Korn, Torunn R. Jackson
Foregangsfylke Melk/kjøtt, Eva Pauline Hedegart

Internasjonale trender og strategier innen økologisk forskning , Atle Wibe, NIBIO

Økologisk økonomi - foran et nytt paradigme - i et norsk perspektiv , Ove Jakobsen, UiN

Economy for ­common good, Christian ­Felber, Austria

Fredag 13. november. Nettverksmøter.

Nye NORSØK, Turid Strøm

Nordisk forskersamling:

Ledes av Atle Wibe, NIBIO. ­Status for ­forskning på ­økologisk mat og landbruk i ­Norden. ­Muligheter for ­samarbeid.

Current situation of CORE Organic, Ulla Sonne Bertelsen ICROFS

Research on Organics: What is going on in Finland? Pirjo Siiskonen, LUOMUINSTIUUTTI

Research on organic food and farming, Norway

Utviklling av bærekraft og lokalmat­opplevelser i et ansvarlig reiseliv.Nordic funds for for common research and cooperation, Jaakko Nuutila, Finnish organic reasearch intitute

 TPorgnancis

 3.Strategi­/idéverksted:

Ledes av ­Cecilie Dawes, Food Studio. Dagligvare­k­jeder, ­distribusjon, mat­produsenter, foredling, og stor­­hus­holdning. ­Skal vi lage 5 nye ­økologiske produkter ­sammen?

 4.Bærekraftig ­reiseliv:

{F6AA7E35DF5C} Hilde Bergebakken, Destinasjon­ Røros.

Økologisk Reiseliv 3.0 Røros

{F6AA7E35DF5C}

5.Økologisk økonomi:

Ledes av ­Anders Næss, Siviløkonom/MBA ­Økologisk Økonomi: Stimulerer ­dagens tilskudds­­ordninger til ­mer økologisk ­landbruk?

7. Resirkulert gjødsel:

Ledes av Anne-Kristin Løes, NIBIO. Hvordan kan økobonden dekke P-­behovet? Med konven­sjonell husdyr­gjødsel, kjøttbeinmjøl, humanurin? Workshop, CORE Organic-­prosjektet Improve P.

Felles avslutning, Birte Usland, Norges Bondelag