Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Foto: Anita Land, Nibio

-Råstoff fra mange land i økologisk kraftfôr

Kraftfôret som de økologiske husdyra fôres med, skal være økologisk. Råstoffene i kraftfôret er mange, og opprinnelsesland endrer seg stadig, avhengig av blant annet tilgang og pris.

Prosjektet CYCLE har som mål å redusere svinnet i viktige matvarekjeder gjennom bedre utnyttelse av restråstoff, for eksempel i fôr til husdyr. I prosjektet har de blant annet undersøkt hva det økologiske kraftfôret består av. Det de fant ut, kan du lese om i artikkelen som det er lenket til nedenfor.

Stadig endringer i priser og tilgang på råvarer både fra Norge og andre land, gjør at innholdet i de ulike kraftfôrblandingene endrer seg.  

Elin Moen, Fagsjef Drøv i felleskjøpet Agri SA, forteller at de bruker mest mulig norske råvarer i produksjonen av det økologiske kraftfôret. Det gjelder både ulike kornarter som bygg, hvete og havre, men også erter og åkerbønner i små mengder. Men produksjonen i Norge er for liten, og en del råvarer må importeres fra andre land.

Fram til i fjor kom mye av det importerte kornet fra Kasakhstan. Med økt svensk produksjon kommer nå mesteparten av importkornråvarene fra Sverige isteden. Melassen i kraftfôret kommer fra Cuba og Thailand, luserne fra Danmark, proteinråvarene særlig fra Kina og oljefrøene fra Sverige og Ukraina, sier Elin Moen.

  -Vårt mål er at råstoffene i kraftfôret skal være mest mulig kortreiste, men samtidig må vi sikre nok vare med god kvalitet og pris avslutter hun.

« - Vet du hva som er i kraftfôret?» av S. Adler & A.-K. Løes. 

Les mer om CYCLE-prosjektet: www.cycleweb.no