Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Agroøkologi som svar på verdens matproduksjon og matforsyning-

Årets globale EXPO-utstilling har global matforsyning som tema. Det økologiske miljøet i Europa har bidratt til utstillingen med en rapport om hvordan agroøkologi kan bidra til å fø verdens befolkning.

Agroøkologiske landbrukssystemer er ikke et definert produksjonssystem eller en produksjonsteknikk, men en samling av prinsipper og praksis for å oppnå bærekraftige driftssystemer og en bevegelse som søker nye veier i produksjonen av mat. I økende grad omfatter det også forskning for å finne alternativer til det eksisterende systemet i matproduksjonen. Agroøkologi inkluderer blant annet økologisk landbruk, men også agroforestry, permakultur, integrert plantevern og ulike former for ekstensivt landbruk.

Den europeiske avdelinga av IFOAM – Organics International har utgitt en rapport om hvordan agroøkologiske produksjonssystemer kan bidra til verdens matforsyning. Forskere fra flere land, blant annet Hans Herren, har bidratt til rapporten.

En av forfatterne, Angelika Hilbeck fra det sveitsiske instituttet for teknologi, sa ved lanseringen av rapporten på EXPO-utstillingen i Milano at «Det er et stort behov for endring i eksisterende matproduksjon. Forskning viser i økende grad at det er nødvendig med endring på systemnivå. Agroøkologi er en innovativ form for matproduksjon, med et stort potensiale både for matproduksjon og gode miljømessige løsninger.»

Hun ba dessuten EU om et stort forskningsprogram innen agroøkologi, som vil kunne bli et flaggskip for nødvendige endringer av dagens matproduksjonssystemer.

Last ned rapporten “Feeding the people: Agroecology for nourishing the world and transforming the Agri-food system”:

Bildetekst her...