Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Uten biologisk mangfold- ingen mat i framtida-

Heftet «Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste – samspill og utfordringer» presenterer utfordringer og muligheter for biologisk mangfold i kulturlandskapet. Det er utgitt som en del av et samarbeidsprosjekt mellom Oikos, Sabima og Norges Birøkterlag.

Tidligere i høst arrangerte Oikos – Økologisk Norge et lanseringsseminar for heftet i Oslo. Forskere og fagfolk holdt innlegg knyttet til biologisk mangfold. Seminaret ble avsluttet med debatt. Samlingen markerte samtidig avslutningen på et prosjekt om biologisk mangfold, støttet av Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet.

Prosjektet har lagt vekt på å vise hvor viktig det biologiske mangfoldet er for landbruket, hvordan landbruket kan true dette mangfoldet og hva som kan gjøres for å ta vare på det. På Oikos sin hjemmeside ligger det nå en beskrivelse av prosjektet. Her fins en faglig oppsummering av arbeidet og lenker til filmopptakene på seminaret og presentasjonene som ble holdt.

Les mer om prosjektet:

www.oikos.no/aktuelt/biologisk-mangfold-i-landbrukets-tjeneste-samspill-og-utfordringer  

Der kan du også laste ned heftet «Biologisk mangfold i landbrukets tjeneste – samspill og utfordringer»