Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Vårt økonomiske system leverer ikke trivsel, sosial rettferdighet eller miljømessig bærekraft

Globalt mobiliseres det for å forandre hvordan vi tenker om økonomi. På Røros i november kommer forfatter av boka «Change Everything: Creating an Economy for the Common Good», Christian Felber fra Østerrike og professor i økologisk økonomi, Ove Jacobsen fra Bodø. Begge utfordrer de dagens økonomiske tenkning.

Vårt økonomiske system leverer ikke trivsel, sosial rettferdighet eller miljømessig bærekraft. Det er noe fundamentalt feil med vårt økonomiske system.  Felber og Jacobsen mener det finns en helt annen måte å organisere vår økonomi på.

Hva er målet for økonomien?

I dagens økonomiske system er verdiskaping det viktigste målet. Ingenting i økonomien er mer verdsatt enn de økonomiske resultatene av økonomisk aktivitet. Målet er å maksimere profitt og økende brutto nasjonal produkt.

Men pengene bør egentlig ikke være målet.  Ifølge Christian Felber, bør hovedmålet for økonomien være vårt felles beste. Penger er bare et middel for å oppnå dette.

Felber peker på avviket mellom mål for økonomien og de grunnleggende menneskelige verdiene. Han mener dagens økonomi oppmuntrer personlig rikdom, konkurranse og egoisme.

De siste 40 årene har det vært sterk økonomisk liberalisering og vekst globalt.  Det er økende sosiale ulikheter i og mellom land, nedbryting av lokalsamfunn, miljøødeleggelser og et større antall internasjonale konflikter om naturressurser. Noe må endres.

Hvordan dette kan gjøres skal Christian Felber og Ove Jacobsen snakke om på Røros.   Seminaret Økologisk 3.0 - innovasjon og samfunnsutvikling arrangeres på Røros 11.-13. november 2015, på Røros hotell.

 

Program og påmelding:

http://www.skjetleinkompetanse.no/okokongress/20-kurs/okologisk-3-0/5-okologisk-3-0-innovasjon-og-samfunnsutvikling

Les mer om Christian Felber

http://www.christian-felber.at/english.php

Les mer om Ove Jacobsen

http://www.ovejakobsen.com/