Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Økologiske grønnsaker i butikkhylla (Foto: Øystein Haugerud)
Økologiske grønnsaker Foto: Øystein Haugerud

Organic Farming – nytt elektronisk tidsskrift-

Det nye tidsskriftet «Organic Farming» er fritt tilgjengelig på nett, og skal publisere vitenskapelige artikler om økologisk landbruk og matproduksjon.

En rekke forskere i ulike land står bak initiativet til et elektronisk «open access»-tidsskrift om forskning og utviklingsarbeid innen økologisk produksjon. Det betyr at artiklene er tilgjengelig for alle. Målet er å nå raskt ut til forskere og andre med nye forskningsresultater. I tillegg skal tidsskriftet bidra til kommunikasjon mellom ulike målgrupper, blant annet med kommentarer og debatt om aktuelle tema.

Alle viktige sider av økologisk landbruk er aktuelle som tema. Initiativtakerne ønsker artikler med tverrfaglige tema spesielt velkommen.

Tidsskriftet «Organic farming»:

 

 

Du kan også finne artikler på Organic eprint

LogoOrgEprint

http://orgprints.org