Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Meieribestyrer Trond Vilhelm Lund med proteinsmoothie. Foto: Rørosmeieriet

-Røros vil vise økoveien

I november arrangeres det økokongress med en stor porsjon Rørosmat. Vi håper det vil inspirere flere til å tenke økologisk, sier Trond V. Lund ved Rørosmeieriet.

Kongressen blir arrangert 11-13.november i år. Da får deltakerne anledning til å få påfyll med masse god lokal økomat, lokale og internasjonale foredrag, bedriftsbesøk og musikerne Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen.

Deltakeren vil få historien om hvordan matregionen Røros oppstod og hvordan en tenker videre. De vil også få bryne seg på foredragsholder Christian Felber fra Østerrike som på en fremdragende måte snakker om «Økonomi for felleskapet» og Trond V. Lund fra Rørosmeieriet skal fortelle om hvordan de bruker de økologiske prinsippene i bedriftsutviklinga ved Rørosmeieriet.

Professor Ove Jacobsen fra Universitetet i Nordland (UiN) vi snakke om økologisk økonomi i et norsk perspektiv og direktør for Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Alvhild Hedstein vil holde et foredrag om Økologisk bioøkonomi og det grønne skiftet.

Programmet er spekk fullt av folk med lang erfaring og mye kunnskap om økologi og økologisk mat og produksjon. Fra Sverige kommer Arthur Granstedt som har leda det økologiske resirkuleringsprosjektet rundt Østersjøen (BERAS). Foregangsfylkene og utvikling av økologisk landbruk i Norge har egne sesjoner torsdag med tema fra jord til forbruk. Økologisk produksjon av mat og økologisk forbruk står sentralt.  Fredag avsluttes kongressen med parallelle sesjoner det en kan velge mellom andelslandbruk, forskning, tilskuddordninger, forbruk og gårdsbesøk.

-        Vi håper kongressen skal være en møteplass mellom forskere, pedagoger, produsenter og andre, sier Helge Christie, bonde og lidenskapelig opptatt av økologisk og lokal mathistorie.  

Med seg som arrangør har han fått, Skjetlein grønt kompetansesenter, Fylkesmannen i Sør Trøndelag, Rørosmeieriet og NIBIO. De samarbeider også med Foregangsfylkene for økologisk landbruk, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Prosjektet Aktivt Fjellandbruk i Holtålen, Røros og Tydal. Mange organisasjoner som drar i lag for å utvikle samfunnet og landbruket i økologisk retning. Økologisk 3.0 innovasjon og samfunnsutvikling for å signaliserer at økologi ikke bare dreier seg om landbruk og produksjon, men også omfatter tanker rundt globale utfordringer som matsikkerhet, klimaendringer og andre miljø- og samfunnsmessige utfordringer.

 

Påmelding og mer informasjon om seminaret finner du her

PROGRAM

PÅMELDING