Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Kunnskapsutveksling om økologisk dyrking

Det trengs mye kunnskap, både praktisk og teoretisk, for å mestre økologisk dyrking. Til sammen har bønder, rådgivere og forskere mye av den kunnskapen som er nødvendig for å lykkes. Det europeiske nettverket OK-Net Arable skal bidra til å samle og formidle kunnskap om økologisk dyrking av åkervekster.

Nettverket OK-Net Arable har som mål å øke produktiviteten og kvaliteten på økologisk åkerdyrking i hele Europa. For å oppnå dette skal prosjektet samle kunnskap fra bønder, rådgivere og forskere, for så å formidle dette videre gjennom ulike typer rådgivningsmateriell. Det vil i tillegg etableres et produsentnettverk, som vil diskutere utforming av og erfaringer med veiledningsmateriellet utviklet i prosjektet. Prosjektet vil også etablere et nettbasert møtested for kunnskapsutveksling og kontakt for alle som er interessert, ikke bare prosjektdeltagerne.

Prosjektet koordineres av sekretariatet til IFOAM’s EU-gruppe. I alt 17 partnere deltar, fra 13 europeiske land. Arbeidet er finansiert av Horizon 2020, EU’s program for forskning og innovasjon. Prosjektet startet i mars i år og skal avsluttes i februar 2018.

Prosjektet har egen hjemmeside: www.ok-net-arable.eu