Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Foto: Emma Brunberg, Bioforsk

Europeisk prosjekt om økologisk og miljøvennlig grisehold

Resultatene fra det europeiske ProPIG- prosjektet viser at dyrevelferdstiltak på gårdsnivå også gir mulighet til å redusere miljøeffektene av produksjonen.

ProPIG-prosjektet hadde som mål å utarbeide strategier for å redusere miljøpåvirkninger av økologisk grisehold og forbedre helse og velferd hos økologisk gris. Det er stor variasjon innen økologisk grisehold i Europa og forskerne ønsket å sammenligne ulike driftssystem. Økologisk gris kan holdes innendørs med en lufteplatting, bare utendørs eller både ute og inne. I prosjektet ble data fra 74 økologiske svineprodusenter i 8 ulike land samlet inn. Produsentene klargjorde sine mål for å forbedre drifta og tiltak for å nå dem. De foreslo tiltak for å forbedre reproduksjon, næringsomsetning og helse. Disse forslagene er nå bearbeidet av forskere og sammen med vitenskapelig litteratur innen temaet blir de presentert i ei håndbok, utgitt i regi av prosjektet.

Miljøeffektene av produksjonen ble beregnet ut fra Livsløpsanalyser (LCA) og næringsbalanseberegninger på henholdsvis gårdsnivå og uteareal. En sammenligning av de tre driftssystemene viste at alle systemene kan drives med liten negativ miljøpåvirkning, målt i form av tap av klimagasser og næringsbalanseberegninger av nitrogen og fosfor.

Prosjektet ProPIG var et samarbeid mellom mange ulike institusjoner i åtte land. ProPIG ble finansiert gjennom programmet CORE Organic II og er nylig avsluttet.

Prosjektet har egen hjemmeside:

http://www.coreorganic2.org/coreorganic2.asp

 

>Les mer i håndboka for økologisk grisehold:

«Improving health and welfare of pigs»