Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Høne på Tingvoll gard
Foto: Liv Birkeland

Nye kilder til proteinfôr for fjørfe

Prosjektet OrganoFinery prøver ut om bioraffinering av belgvekster eller oljereddik kan gi proteinfôr til fjørfe, samtidig som husdyrløse gårder får tilført gjødsel og kan produsere energi. Småskala forsøk i det danske prosjektet har vist at slikt fôr kan ha en gunstig aminosyresammensetning.

I prosjektet OrganoFinery er målet å utvikle økologisk proteinfôr til enmagete dyr, til en konkurransedyktig pris. Ved å dyrke kløver, luserne eller oljereddik og separere den ferske avlinga i en fast og flytende del kan en legge grunnlaget for både fôr- og gjødselproduksjon, kanskje også energiproduksjon gjennom en biogassprosess. Lykkes en i dette, kan flere utfordringer for økologiske gårder med enmagete dyr løses, både fôrproduksjon og tilgang på økologisk gjødsel.

Den første feltsesongen var i 2014, hvor nyhøstet rødkløver alene og kløver i blanding med gras ble mekanisk separert i to fraksjoner: en grønn juice og en rest i form av presskake. Plantesaften ble deretter melkesyregjæret, noe som gav en proteinpasta til fôr og en brun juice. Sammen med presskaken skal denne juicen undersøkes videre som mulig substrat for biogassproduksjon.

Tørrstoffet i proteinpastaen inneholdt inntil 45 % råprotein. Aminosyresammensetningen viste seg å være gunstigere enn tradisjonelt proteinfôr av soya. Forskerne konkluderer med at resultatene fra det første forsøket er lovende med tanke på å kunne utvikle et velegnet fôr til økologiske fjørfe.

Prosjektet ledes fra Aalborg Universitet og har en rekke samarbeidspartnere, blant annet fra næringslivet. Prosjektet avsluttes i 2017.

Informasjonsbrosjyre om prosjektet: OrganoFinery – Bioraffinering af grøntafgrøder til proteinfoder, gødning og energi.

Artikkelen “Proteins from organic grown green crops are promising poultry feed